Ljubljana, 18. 3. 2020

Posebno sporočilo za računovodje, knjigovodje ...

Vlada je na svoji dopisni seji 17. marca določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju za obravnavo in sprejem v parlamentu po nujnem postopku že danes, 18. marca. Z njim se zaradi posledic epidemije virusa COVID-19 določajo ukrepi na področju izvrševanja proračuna ter roki za predložitev davčnih obračunov, premoženjskih bilanc, zaključnih računov in letnih poročil.

Ukrepi za zajezitev epidemije virusa v največji možni meri predstavljajo omejitev javnega življenja, s čimer bodo neizogibno nastale tudi posledice na področju izpolnjevanja davčnih obveznosti. Zato se zamikajo roki (glej 12. člen Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, stran 10 v dokumentu na povezavi) za predložitev pri neposrednih uporabnikih državnega proračuna, da pripravijo premoženjsko bilanco in predložijo ministrstvu, pristojnemu za finance, za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) ipd., z 31. marca na 31. maj 2020.

Na tem mestu posebej opozarjamo, da mora biti zaposlenim, katerih delo je ocenjeno kot nujno ter ga morajo obenem opravljati v prostorih zavoda (primer obračun in izplačilo plač zaposlenim), skladno z navodili NIJZ zagotovljena uporaba vse ustrezne zaščitne opreme (maske, razkužila, rokavice, …), sprejeti pa morajo biti tudi vsi drugi možni ukrepi za zaščito delavčevega zdravja (osamitev v posameznih prostorih itd.).

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar