Ljubljana, 8. 10. 2019

Poškodba otroka v šoli ali vrtcu

Uredništvo revije Moje finance nam je prijazno dovolilo objavo članka, ki je nedavno izšel v njihovi reviji in bo zagotovo zanimiv za številne zaposlene v vrtcih in šolah. Članek nosi naslov Moj otrok se je poškodoval v šoli. Ali je upravičen do odškodnine? in ga objavljamo v nadaljevanju. Hkrati pa objavljamo še povezavo do več informacij o programu finančnega opismenjevanja Mladi in denar, ki poteka pod okriljem Mojih financ in bi utegnil biti zanimiv za marsikoga od strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.


(mini pravna svetovalnica) Moj otrok se je poškodoval v šoli. Ali je upravičen do odškodnine?

Starši pogosto napačno domnevajo, da že sama poškodba med poukom oziroma varstvom otroka v vrtcu avtomatično pomeni odškodninsko odgovornost šole ali vrtca. Kdaj je šola odgovorna in kdaj ne? Kaj pa, če otroka poškoduje drug otrok v šoli?

Odgovor na to vprašanje ni preprost in je odvisen od okoliščin posameznega primera. Starši pogosto napačno domnevajo, da že sama poškodba med poukom oziroma varstvom otroka v vrtcu avtomatično pomeni odškodninsko odgovornost šole ali vrtca.

Ustanove vzgoje in izobraževanja (šola ali vrtec) za poškodbe otrok odgovarjajo po splošnih pravilih odškodninskega prava. To pomeni, da gre v večini primerov za klasično krivdno odgovornost in da sta šola ali vrtec odškodninsko odgovorna za poškodbo otroka, če je podana njuna krivda oziroma krivda zaposlenih. Ta je lahko v zanemarjanju dovolj skrbnega nadzorstva oziroma varstva nad otroki ali pa v neustreznih igralih, opremi ali prostorih in podobno. Obstajati mora tudi vzročna zveza med takšnim ravnanjem ali neustrezno opremo in samim poškodovanjem otroka (denimo, če si otrok zvije gleženj pri doskoku z igrala, ki ima oster rob, eno z drugim v večini primerov ne bo v vzročni zvezi). Le dejstvo, da se je otrok poškodoval v šoli ali vrtcu, še ne pomeni, da je poškodba nastala zaradi zanemarjanja varstva vzgojno-izobraževalnih delavcev, ampak je to stvar presoje vsakega primera posebej. Upoštevati je treba, da imajo zaposleni v šoli ali vrtcu v varstvu več otrok naenkrat in tudi pri še tako visoki skrbnosti ne morejo preprečiti prav vsake poškodbe otroka, ki nastane recimo pri pravilno usmerjeni in nadzorovani igri. Bo pa odgovornost vzgojne ustanove podana, če se je poškodba zgodila zaradi popolne in daljše odsotnosti varstva, ki bi se v danem trenutku pričakovalo, ali pa je bilo celo predpisano, pa tudi v posledici nevarnih igral ali druge opreme in podobno.

Otroka je poškodoval sošolec v šoli

V šolah in vrtcih se pogosto zgodi, da en otrok poškoduje drugega. Zakon v takem primeru določa, da za škodo, ki jo drugemu povzroči mladoletnik, medtem ko je pod nadzorom šole ali druge ustanove, odgovarja šola oziroma druga ustanova, razen če se dokaže, da je ustanova opravljala nadzorstvo z dolžno skrbnostjo ali da bi škoda nastala tudi pri skrbnem nadzorstvu. Tudi v teh primerih je rezultat odvisen od konkretnih okoliščin posameznega primera in konkretnega primera. Pri odločanju o odškodninski odgovornosti bomo presojali, kaj bi bila tista skrb, ki bi jo vzgojno-izobraževalni delavci morali pokazati, in tudi, ali bi takšna skrb poškodbo sploh lahko preprečila.

V praksi uveljavljanja tovrstnih zahtevkov se je izkazalo, da je odškodninska odgovornost šole ali vrtca ugotovljena v razmeroma majhnem deležu poškodb otrok in da se pričakovanja staršev glede vprašanja, kako bi moralo potekati dolžno nadzorstvo ali skrb šole ali vrtca v času poškodbe, pogosto močno razlikujejo od stališča sodne prakse. Ta zelo pomembno vlogo daje tudi določeni meri samostojnosti otrok in odsotnosti stalnega oziroma pretiranega nadzora, saj naj bi to pomembno vplivalo na otrokov osebnostni razvoj.

Za Moje finance je odgovarjal odvetnik Vid Cepič.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar