Ljubljana, 9. 2. 2018

Poskusi oviranja stavke bodo sankcionirani

V sredo je MIZŠ na vzgojno-izobraževalne zavode posredovalo okrožnico o tem, da so ob upoštevanju zakonskih določil vrtci in šole »dolžni tudi v času stavke zagotavljati minimalni delovni proces, kar pomeni varstvo in oskrbo otrok, učencev in dijakov, in sicer ves poslovalni čas vrtca oziroma šole«. SVIZ se je takoj odzval na omenjena navodila ministrstva vrtcem in šolam ter poudaril, da MIZŠ s tem krši z Ustavo RS zagotovljeno pravico do stavke. SVIZ je ob ostrem protestu hkrati zahteval tudi takojšen umik okrožnice, saj zakonodaja za področje vzgoje in izobraževanja ne omejuje pravice delavcev do stavke in delavcem ne predpisuje minimuma delovnega procesa.

Ker je omenjena okrožnica ministrstva povzročila kar nekaj nesporazumov v vrtcih in šolah na vseh relacijah (vodstva, zaposleni, starši, javnost …), je glavni tajnik SVIZ v današnji izjavi za javnost ponovil, kaj pomeni imeti pravico do stavke in katere naloge se v tem času lahko opravlja, katerih pa nadrejeni zaposlenim, ki so v stavki, ne smejo nalagati.

Vabljeni k ogledu posnetka izjave!
Ob zaključku izjave je glavni tajnik odgovarjal še na novinarska vprašanja, med drugimi o tem, kako bo reaigral SVIZ, če MIZŠ ne umakne okrožnice; zakaj v posameznih šolah nadrejeni otežujejo priprave na stavko; ali bo treba izpadli dan pouka zaradi stavke nadomeščati; ali lahko starši pripeljejo otroke v vrtec oz. šolo ter kako je z zagotavljanjem varstva v omenjenih ustanovah na dan stavke.