Ljubljana, 9. 12. 2020

Posvet območnih odborov

Neposredno po izredni seji Glavnega odbora SVIZ, na kateri so njegovi članice in člani z veliko večino glasov izglasovali sodelovanje sindikata v splošni stavki, če bi Vlada RS in pozneje Državni zbor posegla v zakonsko opredeljeno uskladitev minimalne plače s 1. 1. 2021 in bi bil dvig minimalne plače zamrznjen ali preložen, smo v SVIZ 8. decembra 2020 izpeljali še videoposvet predsednic in predsednikov 27 območnih odborov, ki jih ima naš sindikat po vsej Sloveniji.  

 

Namen srečanja je bil predvsem izmenjati si izkušnje in zglede dobre prakse s t. i. sindikalnim delom na daljavo ter poiskati najboljše poti za vzdrževanje čim večje povezanosti s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki ter širšim članstvom tudi v razmerah, ki so prilagojene navzočnosti covida-19. Predsednice in predsedniki območnih odborov SVIZ so se strinjali, da je neposredni, živi stik s članstvom neprecenljiv, obenem pa so predstavili učinkovite oblike informiranja in srečevanja, ki jih omogoča informacijsko-komunikacijska tehnologija. Predsednik Območnega odbora SVIZ Ljubljane in Okolice Rok Viriant Stojanović je v okviru te razprave kolegice in kolege spodbudil k organizaciji spletnih srečanj, saj je bil videosestanek, ki so ga na njegovem območju pripravili novembra in se ga je udeležilo skupno skoraj 120 sindikalnih zaupnic in zaupnikov, zelo dobro sprejet, koristen in učinkovit.

Hkrati so predsedniki in predsedniki območnih odborov SVIZ poudarili pomen povezovanja s članstvom po različnih komunikacijskih poteh, denimo po e-pošti in telefonu, odvisno pač od tega, kako so članice in člani najlaže dosegljivi. Pohvalili so tudi sprotno seznanjanje z vsemi aktualnimi informacijami, pomembnimi za dejavnosti SVIZ, in dostopnost le-teh na spletni strani sindikata. Trenutno na svojih območjih prejemajo največ vprašanj, povezanih z različnimi vidiki dela na domu, uveljavljanjem višje sile zaradi varstva otroka in hkratnim pričakovanjem delodajalcev, da bodo kljub temu opravljali vsaj nekatere siceršnje delovne naloge, z dodatkom za delo v rizičnih razmerah po 39. členu KPJS in tudi s prednostnim prostovoljnim brezplačnim cepljenjem za zaposlene v vzgoji in izobraževanju proti covidu-19. Izpostavili so še veliko obremenjenost zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter pogosto prezrto dejstvo, da večina strokovnih delavk in delavcev opravlja delo na daljavo s svojimi lastnimi računalniki, telefoni in drugo potrebno opremo.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je predstavnice in predstavnike območnih odborov SVIZ ob koncu srečanja pozval, naj si prizadevajo za čim več neposredne komunikacije na daljavo, hkrati pa posebno skrb namenijo vzdrževanju stikov na ravni posameznih sindikatov zavodov in še posebno z zaposlenimi v plačni skupini »J«. Z naklonjenostjo je bila sprejeta tudi njegova pobuda, da bi s srečanji območij na daljavo, preden bodo razmere spet dopuščale sestanke v živo, nadaljevali tudi v prihodnje.