Ljubljana, 4. 4. 2022

Poti izobraževanja v slovanskem svetu

V okviru mednarodnega povezovanja so slovanski šolski oziroma pedagoški muzeji in področni raziskovalci s pomočjo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Foruma slovanskih kultur in Slovenskega šolskega muzeja ter ob podpori ministrstva za kulturo pred leti pripravili mednarodno potujočo razstavo »Poti izobraževanja v slovanskem svetu«.  

Povabilu Zveze zgodovinskih društev Slovenije k strokovnemu sodelovanju pri pripravi potujoče razstave so se takrat ob Sloveniji odzvale še Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Češka, Makedonija, Črna gora, Poljska, Rusija, Srbija, Slovaška in Ukrajina, ki so ob intenzivnem povezovanju tamkajšnjih šolskih muzejev, drugih ustanov in posameznih strokovnjakov predstavile izobraževanje kot del kulture, ki je s šolanjem izobražencev in vedno širšim opismenjevanjem tudi podeželskega prebivalstva vplivalo na oblikovanje jezika, kulturne in narodnostne identitete. V angleščini in v domačem jeziku posamezne slovanske države so bili predstavljeni najpomembnejši koraki v razvoju izobraževanja v posamezni slovanski državi. S posameznimi primeri iz zgodovine šolstva kot dela kulture je bilo tako primerjalno osvetljenih nekaj tem: razvoj pismenosti, vrste šol, pomembni pedagogi, učbeniki ter tipične in izjemne pedagoške aktivnosti s posebnim poudarkom na razvoju od sredine 19. stoletja in do konca 20. stoletja. Ob izbranih primerih se je potrdilo, da so poti izobraževanja v slovanskem svetu zelo pestre. K Slovanom so vodile poti k šoli in izobrazbi iz tradicij antičnega latinskega in grškega sveta, zaznamovali so ga zahodno krščanstvo z latinico in krščanski vzhod z glagolico in cirilico ter tudi več jezikov izobraževanja. Slovanski šolski razvoj so do 1918 zaznamovali ne le jeziki sosedov in drugače govorečih sodeželanov, temveč tudi vplivi političnih središč tedanjih imperijev. Glede na pomen izobraževanja, jezika in kulture pri narodnostnem oblikovanju delujejo v vrsti slovanskih državah šolski oziroma pedagoški muzeji kot osrednji državni muzeji za področju izobraževanja. Razstava »Poti izobraževanja v slovanskem svetu« je spodbudila mednarodno sodelovanje šolskih pedagoških muzejev v omenjenih slovanskih državah, pa tudi raziskovanje in predstavljanje razvoja zgodovine izobraževanja in s tem mednarodno sodelovanje nasploh.

Mednarodna potujoča razstava »Poti izobraževanja v slovanskem svetu« je bila ob nastanku na ogled v Ljubljani, Kopru, Gabrovu, Varni in Kijevu. V podporo pedagoškemu muzeju iz Kijeva in vsej Ukrajini je v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani od aprila 2022 ponovno na ogled ukrajinski del razstave – Poti izobraževanja v Ukrajini.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar