Ljubljana, 31. 1. 2019

Stanje na pokojninskih računih

Modra zavarovalnica je za vse varčevalce v njihovih pokojninskih skladih objavila potrdila o stanju na njihovih osebnih računih, ki so dostopna preko spletne storitve Modri e-račun. Ta zagotavlja osebni vpogled v varčevanje, stanje na računu, vplačanih premijah, njegovih osebnih podatkih ipd.

Celotno sporočilo Modre zavarovalnice, v katerem je objavljena tudi informacija o višjih zneskih vplačil delodajalcev na pokojninske račune pri Modri zavarovalnici za zaposlene v javnem sektorju, objavljamo v nadaljevanju.

Potrdila o stanju na pokojninskem računu pri Modri zavarovalnici so že na voljo

Vse varčevalce v pokojninskih skladih Modre zavarovalnice že čaka Potrdilo o stanju sredstev na osebnem pokojninskem računu za leto 2018. Našli ga boste na Modrem e-računu med "Mojimi dokumenti".

Na voljo so podatki o vseh vplačanih premijah v preteklem letu (vplačila delodajalca in/ali vplačila posameznika), dosežena donosnost in skupna vrednost prihrankov. 

Če premije vplačujete sami - individualna vplačila, so prikazani tudi podatki za uveljavitev olajšave pri dohodnini. Podatke za uveljavljanje davčne olajšave je Modra že poslala Finančni upravi RS, zato vam ni treba poročati. Ko boste prejeli informativni izračun o odmeri dohodnine za leto 2018, zgolj preverite znesek upoštevane olajšave.

Vstop v Modri e-račun

Prav tako so potrdila o vplačilu na voljo tudi delodajalcem. Potrdila za delodajalce so objavljena na Modrem Netu.

Vstop v Modri Net

Višja vplačila v dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev v letu 2019

Z letom 2019 so se zneski vplačil delodajalcev na pokojninske račune pri Modri zavarovalnici za zaposlene v javnem sektorju povišali. 

Nove premije za posamezen premijski razred se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2019.

Nove višine premij

Za dodatne informacije so vam na voljo svetovalci Modre vsak delovnik med 8. in 16. uro,  na brezplačni številki 080 23 45 ali info@modra.si.