Ljubljana, 14. 4. 2020

Potrebe po zaščitni opremi v vzgojno-izobraževalnih zavodih

SVIZ je na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovil dopis glede izvajanja ukrepov za zagotavljanje zdravega in varnega dela in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Te dni smo prejeli odgovor MIZŠ, ki ga v celoti objavljamo v nadaljevanju:

»Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju ministrstvo) je na podlagi usmeritev Uprave RS za zaščito in reševanje z dne 23. 3. 2020 pripravilo seznam dnevnih potreb po zaščitni opremi za vzgojno-izobraževalne zavode, katerih ustanovitelj je država. Preglednica zaščitne opreme je bila še isti dan posredovana Upravi RS za zaščito in reševanje.

Pri naročanju zaščitne opreme smo torej upoštevali usmeritve Uprave RS za zaščito in reševanje, v katerih je navedeno, kdo so posredovalci potreb, vrsta zaščite in katera zaščita je za posamezno institucijo ali zavod predvidena. V usmeritvah je glede na to, da so šole in vrtci zaprti, svetovano, da zaposleni pri svojem delu upoštevajo socialna distanco in izvajajo osnovne higienske ukrepe. Dodatna zaščitna oprema za zaposlene ni predvidena.

Ne glede na to pa je ministrstvo kljub temu zaprosilo Upravo RS za zaščito in reševanje za zaščitno opremo za zaposlene v zavodih, v katerih so mladostniki, ki jih ni bilo mogoče odpustiti v domačo oskrbo (gre za mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ali mladostnike, ki so v domovih na podlagi odredbe sodišča ipd).

Potrebe za te zaposlene so bile takoj poslane Upravi RS za zaščito in reševanje, vendar zaradi pomanjkanja zaščitne opreme le-te ni bilo mogoče dobiti. Ministrstvo je večkrat poslalo zaprosilo in navedlo potrebe po nujnosti zagotovitve te opreme.

V torek, 7. 4. 2020, smo na ministrstvu prejeli prvo obvestilo o prevzemu zaščitne opreme, ki smo jo prevzeli še isti dan v skladišču DLC Roje. V opremi, ki smo je prevzeli, je bilo 1000 kosov zaščitnih kirurških mask, 1500 rokavic nitril, 20 zaščitnih kombinezonov, 10 kg razkužila Ekocid ter 100 kosov dezinfekcijskega sredstva za roke. Vsa zaščitna oprema je bila še isti dan, nekaj pa naslednji dan, razdeljena zgoraj navedenim zavodom.

Zavedamo se dejstva, da so zaposleni v zavodih zaradi opravljanja svojega dela dodatno izpostavljeni tveganju za okužbo in da oprema, ki smo jo vam zagotovili, v tem paketu ne zadostuje za vse potrebe zavodov, vendar se moramo vsi zavedati tudi dejstva, da so potrebe po zaščitni opremi še vedno večje, kot je je trenutno v skladišču DLC Roje, dodeljuje pa se prednostno in predvsem zdravstvenim ustanovam. Ne glede na navedeno, pa smo dne  7. 4. 2020 že odposlali nov zahtevek za zagotovitev novih in dodatnih količin opreme za vse te zavode. Upamo, da bo drugi paket zaščitne opreme dostavljen čim prej.

S spoštovanjem,

Radovanka Petrić,
v. d. generalne sekretarke«

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar