Ljubljana, 6. 1. 2023

Potreben je dvig plač mladim raziskovalcem in asistentom

sporočilo za medije!

 

POTREBEN JE DVIG PLAČ MLADIM RAZISKOVALCEM IN ASISTENTOM

Aktiv mladih raziskovalcev in asistentov SVIZ zagovarja nujnost dviga plač zaposlenim na omenjenih delovnih mestih.


Ljubljana, 6. januarja 2023 – V luči aktualnih pogajanj med Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) z resornim ministrstvom o stavkovnih zahtevah sindikata ter odpravi najočitnejših plačnih nesorazmerij Aktiv mladih raziskovalcev in asistentov SVIZ (MRA) podpira predlog s pogajanj za dvig plač zaposlenim na omenjenih delovnih mestih. Aktiv MRA, ki deluje v okviru Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, kot nujno potreben ocenjuje dvig začetne osnovne plače mladih raziskovalcev (VII/2) in asistentov (VII/2) na vsaj 35. plačni razred oziroma s 1. aprilom letos na 36. plačni razred.

Mladi raziskovalci in asistenti so na področju raziskovalne dejavnosti in visokega šolstva ena izmed najbolj ranljivih in izkoriščanih skupin zaposlenih, kar se odraža tudi skozi plačna razmerja v primerjavi z ostalimi poklicnimi skupinami. Temeljno poslanstvo mladih raziskovalcev in asistentov je aktivno raziskovalno delo na različnih raziskovalnih področjih, kar je ključnega pomena za razvoj raziskovalne dejavnosti v naši državi in nenazadnje njen razvoj, prihodnost. Zato bi morali visokošolski zavodi in raziskovalne organizacije pridobivati najboljši kader za posamezna področja, vendar smo zaradi nizkega vrednotenja izhodiščnih plačnih razredov priča vedno večjemu pomanjkanju tako mladih raziskovalcev kot asistentov ter njihovemu opuščanju raziskovalne kariere.

Predlagani dvig, ki bi hkrati pomenil izenačitev plačnih razredov mladih raziskovalcev (VII/2) in asistentov (VII/2), je tako zgolj prvi korak in nujni minimalni popravek, ki bi omilil hud pritisk na omenjeni skupini zaposlenih.

 

dr. Marko Gavriloski,
predstavnik Aktiva mladih raziskovalcev in asistentov SVIZ