Ljubljana, 1. 12. 2020

Pouk na daljavo - težave na daljavo

Avtorica: Maja Vreča, Arnes, projekt Safe.si; fotografije iStock

V času jesenskega pouka na daljavo se dnevno vrstijo prijave različnih zlorab. Gre predvsem za različne oblike nadlegovanja in pisano paleto provokacij. V vseh primerih so storilci učenci ali dijaki, tarče nadlegovanja pa njihovi vrstniki ali učitelji.  

Največ težav pri videokonferencah

Največ težav se pojavlja pri videokonferencah, ki se izvajajo za potrebe pouka, naslednje po pogostnosti so lažne prijave objavljenega izobraževalnega videogradiva. Dobili smo tudi informacije, da nekateri učenci in starši ne vedo, da gradiva, ki ga pripravi učitelj in postavi v spletno učilnico, ne smejo kar »vzeti« iz učilnice in ga nepooblaščeno širiti.

Arnesove spletne učilnice so bile to jesen tudi cilj serije hekerskih napadov s poplavo podatkov, tako imenovanih »DDoS« napadov, eden od njih je za kratek čas zelo upočasnil njihovo delovanje.

Če vas omenjeno dogajanje preseneča, vam predlagam branje tematskega članka.

Konkretni primeri in kaj lahko naredi šola

V nadaljevanju bom predstavila nekaj vzorčnih primerov in priporočil.

 »Učiteljica je z učenci 9. razreda prek videokonference v živo izvajala pouk z vklopljeno kamero. Eden izmed učencev je učno uro snemal in objavil prek Snapchata. Posledica tega je bila, da so se ob tem pojavili žaljivi komentarji o učiteljici. Ena izmed učenk je k sreči naredila posnetek zaslona in ga posredovala učiteljici. Kaj lahko naredimo, da zaščitimo učiteljico? Imeli smo že več izobraževanj za učence na to temo.«

Kaj lahko v takem primeru naredi šola?

Najbolj pomemben je hiter in odločen odziv šole, saj s tem storilcem in vsem ostalim na šoli jasno sporoči, da tovrstno početje ni sprejemljivo in da povzročitelj nosi posledice svojih dejanj. Gre namreč za nasilje nad učiteljico. Take oblike nadlegovanja lahko zelo resno vplivajo na potek izobraževanja na celi šoli. Ni namreč izpostavljena le učiteljica, ki doživlja zlorabo. Vsi učitelji na šoli se s tem zavedo, da se to lahko zgodi tudi njim. Težko je pričakovati, da bo učitelj izvajal pouk pod takim pritiskom, ne da bi to vplivalo na kakovost njegovega dela. Če svojim učencem ne more zaupati, se to gotovo odrazi tudi pri poučevanju.

Priporočljivo je, da se vodstvo šole čim prej pogovori z vpletenimi učenci in zahteva, da posnetke nemudoma izbrišejo in se zavežejo, da jih ne bodo obnovili. Vsi morajo prenehati z deljenjem posnetkov in komentarjev. Na ta pogovor je priporočljivo povabiti tudi predstavnika policije, ki šoli pomaga pri tem, da jasno pove, zakaj je to prepovedano in nesprejemljivo.  

V konkretnem primeru pa je šlo za mladoletne osebe, stare 14 let ali več, ki so že kazensko odgovorne.

Učiteljica lahko poišče pravno pomoč in sproži zasebno tožbo proti storilcem, če ti morda ne bi želeli takoj odstraniti posnetkov. V Sloveniji so že bili podobni primeri, ko je sodišče razsodilo v korist žrtve in dosodilo odškodnino.

Vodstvo šole naj hkrati skliče sestanek z vsemi starši vpletenih učencev in tudi njim jasno pove, da je tako vedenje nesprejemljivo in da ti učenci ogrožajo normalno delovanje učnega procesa celotne šole ter da so zaradi takšnega vedenja ogroženi vsi učitelji. Smiselno je, da je tudi na tem sestanku prisoten predstavnik policije.

Ker se je glavnina dogajanja odvijala na Snapchatu, je priporočljivo, da šola zlorabo prijavi na njihovo prijavno točko. Če se posnetki pojavijo na drugih družabnih omrežjih, pa je dobro poiskati tudi navodila za odstranjevanje problematičnih posnetkov.

 

 

 

 

Vdori v videokonference, lažno predstavljanje …

Poleg primerov, kjer učenci delijo objave posnetkov šolskih ur,  so pogosti tudi primeri vdorov v videokonference, kjer storilec deli namizje, ki prikazuje pornografsko gradivo ali kakšno drugo neprimerno in motečo vsebino.

Prihaja tudi do lažnega predstavljanja, ko se v konferenci pojavi neznana oseba in se predstavi kot administrator storitev. Pri tem lahko od učitelja na primer zahteva, da konferenco prekine, ali mu celo daje napotke, ki vodijo v prekinitev. Lahko tudi zahteva, da mu učitelj omogoči dostop do svojega računalnika.

Potem pa so tu še nepooblaščeni, ki po vstopu v videokonferenco prisotne žalijo in nadlegujejo.

Pri hujših primerih je priporočljivo, da se šola po pomoč obrne tudi na policijo.

Če se zloraba zgodi, se moramo nanjo hitro in odločno odzvati, a  ključno je tudi,  da se posvetimo preventivi oziroma preprečevanju težav. Ob koncu tega članka boste našli povezave, ki vam bodo pri tem v pomoč.

Kaj je dovoljeno, kaj ne …

Pouk na daljavo je prav tako pouk. Tudi osnovna vodila pri tem, kaj je tu dovoljeno in kaj ni, so v temelju enaka kot pri pouku v učilnici. Obstajajo pa seveda tudi nekatere razlike.

Šola ima določeno mero avtonomije pri tem, kaj dopušča in kaj zahteva od svojih zaposlenih, učencev in staršev. Pri tem pa je izredno pomembna transparentnost, to je še toliko bolj pomembno pri pouku na daljavo, kjer so lahko posledice morebitnih napak ali zlorab trajne.

V osnovi je mogoče večino pravil, ki veljajo v učilnici, »prevesti« tudi v pouk preko spletnih orodij.

Če je na primer na  šoli v veljavi pravilo, da lahko ravnatelj kadarkoli nenapovedano vstopi v učilnico, bo šola verjetno isto pravilo uporabila tudi v pouku preko videokonferenc ali v spletnih učilnicah. Nenapovedan vstop pa seveda nikakor ni isto kot anonimen vstop ali prisluškovanje pouku brez vednosti učitelja in učencev.

Če šola učencem ali učiteljem, z določenim namenom dopušča snemanje delov pouka v učilnici, seveda s soglasjem vseh prisotnih oziroma njihovih staršev, bo verjetno to dopustila tudi pri videokonferenčnem pouku. V takem primeru pa mora seveda postaviti jasna pravila. Opredeliti mora, kakšen je namen snemanja, kdo lahko dostopa do teh posnetkov, kakšna so pravila za varno hranjenje posnetkov oziroma kje se lahko hranijo in tudi kako dolgo. Pri takih posnetkih gre za osebne podatke, zato je posredovanje in hranjenje takih posnetkov podvrženo slovenski zakonodaji in EU direktivam (ZVOP in GDPR).

Najbrž niti ni treba posebej omeniti, da brez soglasja učitelja, učencev in njihovih staršev  ni dopustno snemanje ali celo deljenje posnetkov.

Naslednje vprašanje je prisotnost staršev pri pouku. V fizičnem razredu ni ravno običajno, da bi starši sedeli v učilnici, pri pouku na daljavo pa je morda to potrebno kot pomoč mlajšim. Če šola to dopušča, mora tudi tu postaviti jasna pravila in o njih vnaprej obvestiti vse vpletene.

Ne nazadnje pa bi izpostavila še en vidik, ki je v tem času zelo pomemben. Učiteljeva avtoriteta temelji na njegovem strokovnem znanju in tudi na njegovem splošnem poznavanju in razumevanju sveta. Ohranjanje in nadgradnja tega znanja pa sta v našem zelo hitro spreminjajočem se svetu postala veliko težja. Ker se je pouk preselil na internet, je zelo pomembno, da učitelj ostaja v stiku z novostmi na tem področju. Prilagam povezave na nekaj člankov, ki so bili napisani za rubriko »Za starše in učitelje«, ki vam bodo lahko v pomoč pri razumevanju nekaterih specifik »virtualne« plati našega sveta.

 

 

Dodatno branje in koristne povezave

Tu prilagam povezave na nekaj člankov, ki so bili napisani za rubriko »Za starše in učitelje« in vam bodo v pomoč pri razumevanju nekaterih specifik »virtualne« plati našega sveta.

Kako se znajti v poplavi dezinformacij na spletu?

Če ne veste kaj so to »Deep Fakes«, je to obvezno branje za vas: https://casoris.si/kaj-so-deepfakes-in-zakaj-je-nujno-da-jih-vsi-spoznamo/

Dark Web, Deep Web, Temni splet ... So vam ti pojmi dovolj dobro znani?

Na internetu in na spletu nismo anonimni: https://casoris.si/kdo-mi-prisluskuje-ali-celo-bere-misli/

Pogoji rabe družbenih omrežij, s katerimi soglašamo: https://casoris.si/ali-se-res-strinjamo-s-pogoji-rabe-druzbenih-omrezij-ki-jih-uporabljamo/

Ker je v tem letu zelo veliko prevar, kot so na primer tako imenovna »Phishing« sporočila, se je priporočljivo seznaniti z njimi.  V času izrednih dogodkov smo namreč veliko bolj dovzetni za prevare: https://www.varninainternetu.si/article/phishing-kraja-podatkov/

 

Smernice in priporočila

Smernice in navodila za uporabo storitve Arnes Zoom (pripravil Arnes)

Nastavitve za video konference MS Teams (pripravila Sonja Kepe)

Priporočila za učitelje (pripravil Safe.si)

Priporočila za starše (pripravil Safe.si)

Spletni tečaj o varni rabi interneta in naprav za odrasle MOST-V (pripravil Arnes)

Spletni tečaj o varni rabi interneta in naprav za otroke MOST-VO (pripravil Arnes)

»Predkoronski« priročnik za šole (pripravil Safe.si)