Pozejdon turizem - ugodnost za člane SVIZ

Članska ugodnost pri TA Pozejdon turizem

SVIZ in Pozejdon turizem iz Rač sta januarja 2018 sklenila dogovor o sodelovanju. Predmet pogodbe so ugodnosti za članice in člane SVIZ ter vaše družinske člane pri potovanjih, izletih in ekskurzijah, ki jih organizira Pozejdon turizem posebej za člane SVIZ oziroma pri potovanjih, ki so del splošnega razpisa.

Vsi člani SVIZ in vaši družinski člani lahko koristite 8-odstotni popust na osnovno ceno potovanja v primeru, da gre za aranžma, pripravljen posebej za člane SVIZ, oziroma 5-odstotni popust na ceno v primeru, če gre za aranžma iz splošnega razpisa, objavljenega v aktualnem katalogu potovanj za leto, v katerem se član prijavlja na potovanje. Ugodnost ne velja za potovanja, pripravljena posebej za člane drugih zaključenih skupin, razen če ni to izrecno omenjeno. Ugodnost za člane SVIZ in morebitni drugi popusti, vezani na razpisana potovanja, se ne seštevajo.

Pogodba s podjetjem Pozejdon turizem je sklenjena do preklica, več informacij o njihovi ponudbi pa najdete na spletni strani www.pozejdon-turizem.com, jih dobite preko e-naslova info@pozejdon-turizem.com ali telefonske številke 02 608 80 80.