Ljubljana, 15. 6. 2022

Poziv k obuditvi socialnega dialoga

Reprezentativne sindikalne centrale so vlado pozvale k čimprejšnji obuditvi delovanja ESS, za kar je pogoj imenovanje članov tega organa s strani vlade. Obenem so pripravile tudi predlog dogovora o obuditvi socialnega dialoga, s katerim bi dopolnili pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) z namenom, da se prepreči motenje ali celo prekinitev njegovega delovanja, čemur smo bili priča v minulem dvoletnem obdobju.

ESS ne deluje od maja lani. Ob očitku, da vlada sprejema zakonske predpise mimo ESS in tako krši pravila tega organa, so ga prekinili sindikati. Nova vlada se je že zavezala k čimprejšnji obuditvi socialnega dialoga.

lede na to, da je v pripravi že nekaj zakonov, ki terjajo obravnavo na ESS v skladu z veljavnimi pravili, sindikati pričakujejo, da se bo ESS lahko sestal še ta mesec.

Namen predloga dogovora o obuditvi socialnega dialoga, pod katerega se je podpisalo vseh sedem reprezentativnih sindikalnih central – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov javnega sektorja, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, KNSS-Neodvisnost, Slovenska zveza sindikatov Alternativa in Zveza delavskih sindikatov Slovenije - Solidarnost – je poleg ponovne obuditve socialnega dialoga tudi vnovična vzpostavitev zaupanja med socialnimi partnerji, kar izhaja iz preambule predlaganega dogovora.

S podpisom dogovora bi se vse strani, poleg delojemalske še delodajalska in vladna, zavezale, da bodo dosledno in v celoti spoštovale omenjeni dogovor, pravila o delovanju ESS ter dogovorjeno med partnerji v okviru ESS, in sicer v vseh fazah sprejemanja zakonov ter podzakonskih in drugih aktov.

Vlada bi se z dogovorom med drugim zavezala, da zakonov, za katere kolegij ESS odloči, da bodo obravnavani na seji ESS, ne bo sprejemala, dokler ne bodo obravnavani na seji sveta oz. na njegovih delovnih telesih. Za obravnavo morata biti na voljo najmanj dva meseca časa, v tem času pa morajo biti na razpolago termini za vsaj štiri srečanja delovnih teles ESS, je zapisano v sindikalnem predlogu.

»V primeru težav z izvajanjem tega dogovora, pravil o delovanju ESS ali na seji ESS sprejetih sklepov so podpisniki soglasni, da se z namenom preprečitve ponovne prekinitve socialnega dialoga na zahtevo ene od treh v socialnem dialogu udeleženih strani v roku enega tedna organizira sestanek z ministrom, pristojnim za socialni dialog, ali s predsednikom vlade,« je zapisano v predlogu dogovora.

Sindikalne centrale so obenem predlagale še, da čim prej začne delovati svet za dostojno delo v okviru ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar