Ljubljana, 22. 6. 2021

Poziv k umiku bančne garancije za študente


sporočilo za medije!
 

POZIV K UMIKU BANČNE GARANCIJE ZA TUJE ŠTUDENTE
 


Internacionalizacije v izobraževalno–raziskovalnem procesu ne bi smeli zavirati z nepotrebnimi administrativnimi omejitvami in diskriminatornimi pogoji.


Ljubljana, 22. junija 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Delavska svetovalnica so danes na Ministrstvo za notranje zadeve in pristojnega ministra Aleša Hojsa naslovili javni poziv k odpravi zaostrenih pogojev za tuje študente v Sloveniji, ki jih je prinesla novela Zakona o tujcih (ZTuj-2F) in v skladu s katero morajo omenjeni študenti, da bi pridobili dovoljenje za začasno bivanje v naši državi, vnaprej izkazati obstoj finančnih sredstev v višini 5.000 evrov.

Podpisniki poziva noveli ostro nasprotujejo in poudarjajo, da je določeni znesek v višini osnovnega zneska minimalnega mesečnega dohodka RS za celotno obdobje za mladega študenta absolutno previsok, nerazumen, hkrati pa element vnaprejšnjosti obstoja zneska na bančnem računu kaže na popolno nesorazmernost zahteve. SVIZ, ZSSS in Delavska svetovalnica so ministra opozorili še, da je začetek uporabe nove socialne zakonodaje oziroma Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se je začel uporabljati 1. 1. 2012, vplival na prejemanje državne štipendije, do katere so upravičeni le državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let in izpolnjujejo druge zakonske pogoje. V skladu z vsem zapisanim SVIZ, ZSSS in Delavska svetovalnica od ministra za notranje zadeve pričakujejo, da bo med drugim pojasnil, s katerim namenom in ciljem je bila omenjena novela sprejeta, ali v skladu z veljavno ureditvijo – upoštevaje, da lahko študent dokaže zadostna sredstva »s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati« – velja tudi notarsko overjena pogodba o preživljanju, ter ali je sploh že sprejet podzakonski akt, ki bo novo ureditev natančneje urejal.

Poziv ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu je v celoti dostopen na tej povezavi.
X X X X XSandi Modrijan,

tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije