Ljubljana, 31. 3. 2023

Poziv k umiku novele zakona o zavodih

Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je ob še sedmih sindikatih tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), se je 31. marca 2023 z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacijo sindikatov 90 Slovenije, KNSS – Neodvisnost, Slovensko zvezo sindikatov Alternativa, Zvezo delavskih sindikatov Slovenije združila v pozivu Vladi RS, naj umakne novelo Zakona o zavodih iz zakonodajnega postopka.   

Predstavnice in predstavniki reprezentativnih sindikalnih central v pozivu Vladi RS izpostavljajo, da so z velikim začudenjem zasledile, da je predlog novele Zakona o zavodih, ki je bil »potiho« sprejet na seji vlade, poslan v obravnavo v Državni zbor,  in to celo po skrajšanem postopku. Ob tem so podčrtale, da razlogi za tovrstno početje vlade niso poznani, hkrati pa ravnanje spremlja vprašanje, ali so sploh podani pogoji za uvedbo skrajšanega zakonodajnega postopka. Predlagane spremembe in dopolnitve zakona se sicer nanašajo zgolj na dodajanje novih razlogov za razrešitev direktorjev javnih zavodov ter na novo pristojnost ustanovitelja javnega zavoda, da mimo sveta zavoda razreši direktorja in imenuje vršilca dolžnosti direktorja za dobo enega leta.

Po prepričanju sindikalnih central želi Vlada RS tako obiti in oslabiti delovanje svetov zavodov, zmanjšati vpliv svetov zavodov ter si sama vzeti moč za razreševanje direktorjev.

Po prepričanju sindikalnih central želi Vlada RS tako obiti in oslabiti delovanje svetov zavodov, zmanjšati vpliv svetov zavodov ter si sama vzeti moč za razreševanje direktorjev. Enako moč bi po spremembi zakona dobile tudi občine v tistih zavodih, kjer so same ustanoviteljice. Gre za poskus grobe uzurpacije zavodov s strani politike, ki bo vsakokratni oblasti omogočila nastavljanje lastnih ljudi na čelo javnih zavodov. Že v preteklosti so bili poskusi sprememb sestave svetov zavodov na način, da bi se izrinilo ali zmanjšalo tiste deležnike, ki predstavljajo zaposlene, zavarovance ali uporabnike in povečalo delež predstavnikov ustanovitelja. Tovrsten poskus pa gre še korak dalje in vladajočim omogoča neposredno ustoličiti lastne kadre.

Sindikalne centrale takemu postopku sprejemanja zakona ter njegovi vsebini najostreje nasprotujejo ter pozivajo Vlado RS, naj omenjeni zakon umakne iz zakonodajnega postopka, opravi postopek oblikovanja vsebine zakona skladno z Resolucijo o normativni dejavnosti in vključi v njegovo pripravo vse relevantne deležnike.

Sindikalne centrale prav tako poudarjajo, da z razočaranjem ugotavljajo, da taki »instant« poskusi vpeljave »učinkovitega vladanja« ne bodo prinesli boljšega upravljanja javnih zavodov, niti ne bodo pomenili boljših javnih storitev za vse prebivalke in prebivalce Slovenije. So le še eden v vrsti lahkomiselnih ukrepov, ki je bil pripravljen brez socialnega dialoga in brez sodelovanja javnosti. Navsezadnje pa tudi niso bile upoštevane določbe Resolucije o normativi dejavnosti. Torej tistega akta, ki bi naj zagotavljal transparentnost oblikovanja in sprejemanja predpisov ter v največji možni meri vključeval vse relevantne deležnike.

V skladu z zapisanim vse sindikalne centrale takemu postopku sprejemanja zakona ter njegovi vsebini najostreje nasprotujejo ter pozivajo Vlado RS, naj omenjeni zakon umakne iz zakonodajnega postopka, opravi postopek oblikovanja vsebine zakona skladno z Resolucijo o normativni dejavnosti in vključi v njegovo pripravo vse relevantne deležnike. Poslanke in poslance pa pozivajo, naj sprememb in dopolnitev omenjenega zakona, če bi Vlada RS vztrajala pri nadaljevanju zakonodajnega postopka, ne podprejo.