Ljubljana, 16. 4. 2020

Poziv k socialnemu dialogu

POGAJALSKA SKUPINA REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA 


Ljubljana, 16. 4. 2020


MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO (gp.mju@gov.si) 


gospod Boštjan Koritnik, MINISTER ZA JAVNO UPRAVO (gp.mju@gov.si) Spoštovani,
 

v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov in Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije opozarjamo na nevzdržno odsotnost socialnega dialoga s sindikati javnega sektorja v obdobju, ko bi moral biti le-ta eden ključnih elementov s spopadanjem s posledicami epidemije, za pretok celovitejših informacij s terena do Vlade in na drugi strani za usklajevanje načrtovanih ter učinkovito in smiselno izvajanje sprejetih ukrepov po različnih delih javnega sektorja, od katerih se v tem trenutku vsak sooča s svojimi izzivi.

Za razliko od prakse v številnih drugih evropskih državah vse od nastopa nove Vlade, zlasti pa od razglasitve epidemije zaradi COVID-19, torej že dober mesec dni, dialoga s sindikati javnega sektorja dejansko praktično ni. Tako je bil predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (PKP1) sprejet brez usklajevanja s sindikati javnega sektorja in brez upoštevanja pripomb in predlogov, ki so jih vse sindikalne centrale podale v zvezi s predmetnim zakonom v času njegovega sprejemanja. Posledično ostaja odprtih mnogo vprašanj, zaradi katerih prihaja do težav pri izvajanju zakona. Kljub temu, da naj bi drugi interventni zakonski sveženj odpravil nekatere napake, pomanjkljivosti in nejasnosti PKP1, pa ni jasno, v kakšni meri naj bi se to nanašalo na določila, ki zadevajo javni sektor, kakšne so morebitne predlagane rešitve in morebitni novi predlogi. Zato je nujno, da se sindikate javne sektorja vključi v pripravo in usklajevanje rešitev, ki bodo del novega zakonskega svežnja takoj na začetku z namenom uskladitve stališč s sindikalno stranjo.

Nejasna in neznana nam ostaja vsebina v PKP1 predvidenih podzakonskih aktov (uredbi o začasni prerazporeditvi na drugo delovno mesto in delu preko polnega delovnega časa, odločitev Vlade o določitvi obsega sredstev in njihovo razdelitev za potrebe izplačevanja novega dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije). Zelo nejasno nam je tudi, kdaj bo vlada zagotovila sredstva za izplačilo obeh dodatkov. Pričakujemo,  da bo o predlogih omenjenih aktov potekalo usklajevanje in da bomo o njihovi vsebini dosegli soglasje, kot je bil praviloma doslej vedno standard usklajevanja s sindikati javnega sektorja. 

Dodatno je izjemno nezadovoljstvo, zmedo, neenotne prakse in neenako obravnavo javnih uslužbencev (na kar smo večkrat izrecno opozarjali!) povzročila razlaga Komisije za razlago KPJS. Slednja je po našem trdnem prepričanju presegla svoje pristojnosti, objavila razlago po postopku, ki je v nasprotju s poslovnikom o delu komisije in s tem ponovno dala temelj za številne spore iz tega naslova, in to v času, ko je to najmanj potrebno. 

Zavedamo se, da so razmere takšne, da so tradicionalne oblike vodenja socialnega dialoga in usklajevanja otežene. Ne glede na to pa smo prepričani, da to ne sme biti izgovor za to, da socialnega dialoga sploh ni ali da je zreduciran zgolj na pro forma enosmerno komunikacijo. V pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije smo pripravljeni na to, da se socialni dialog in usklajevanje s sindikati javnega sektorja organizacijsko (časovno, prostorsko, tehnično) prilagodi, vztrajamo pa na tem, da se z dialogom začne nemudoma, zato zahtevamo, da v okviru poslovnika za pogajanja in usklajevanja zakonov, skličete sestanek, na katerem se bomo dogovorili, kako in na kakšen način bomo usklajevali tiste dele drugega paketa ukrepov ("Protikorona 2"), ki se neposredno navezujejo na položaj zaposlenih v javnem sektorju. 
 

Lep pozdrav,

 

Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar