Ljubljana, 6. 2. 2018

Poziv kulturnikov predsedniku Vlade RS

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je danes v luči bližajočega se slovenskega kulturnega praznika na predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja naslovil odprto pismo o podcenjujočem odnosu države do kulture in zaposlenih v tej dejavnosti. Pismo v vednost objavljamo v nadaljevanju. Hkrati obveščamo, da se tudi SVIZ pridružuje skupni izjavi kulturnikov proti rokohitrskemu sprejemanju škodljivih ukrepov na področju kulture ter drugim aktivnostim pod okriljem Društva Asociacija.

 

Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
dr. Miro Cerar, predsednik
Gregorčičeva 20-25
1000 Ljubljana
e-pošta: gp.kpv@gov.si

Ljubljana, 6. februar 2018

Spoštovani gospod predsednik!

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) že dlje opozarjamo na podcenjujoč odnos države do kulture in zaposlenih na tem področju.

Poudarjamo, da je kultura pri vsakem narodu in državi najpomembnejši temelj obstoja, da umetniško ustvarjanje vsakokrat znova proizvaja nujno refleksijo trenutka, ki ga živimo, in da je kultura nezamenljiv del kakovosti naših življenj. Ali kot izhaja iz mednarodnih dokumentov: kultura je temeljni izobraževalni, identitetni, razvojno-gospodarski in politični kapital. V sodobni družbi opravljajo izobraževalne in kulturne službe pomemben delež v procesih demokratizacije, so odgovorne za humanizacijo družbe in okolja, prispevajo k trajnostnem razvoju na državni in vsečloveški ravni. Vsaka država je (po mednarodnih pogodbah in evropskih priporočilih) dolžna zanje skrbeti in zagotavljati njihov neodvisen, celovit razvoj, ki ga omogoča medsektorska vpetost izobraževalne in kulturne politike.

Slovenskemu narodu in državi Sloveniji, ki ima pičla dva milijona prebivalcev, je kultura odločilno pripomogla k ohranitvi in osamosvojitvi. Po 27 letih samostojne države in opazni vsesplošni gospodarski rasti pa je mogoče ugotoviti, da se sredstva za kulturo zmanjšujejo in so proračunske postavke za kulturo najnižje od časov osamosvojitve. SVIZ že od leta 2012, ko so bili sprejeti največji rezi v proračunska sredstva za dejavnost kulture, ministre za kulturo opozarja na nedopustnost nadaljevanja zmanjševanja javnih sredstev za že tako izjemno finančno podhranjeno področje. Že leta nasprotujemo zmanjševanju sredstev za kulturo in vztrajnemu zmanjševanju števila zaposlenih v kulturnih zavodih, ki se kaže v kadrovski podhranjenosti in izčrpanosti zaposlenih. Menimo, da je skrajni čas, da je kultura prepoznana kot strateška naložba, kot temelj naše samobitnosti, samostojnosti in suverenosti in da mora celotna vlada prevzeti skrb zanjo. Ponovno rast kulture in bolj učinkovito upravljanje z njo bo omogočilo le vsakoletno povečevanje proračunskih sredstev, zato zahtevamo, da kultura postane prioriteta na vladni ravni in mora biti kot taka tudi v finančnem razrezu med prioritetami, če želimo ustaviti nadaljnje pustošenje področja in hkrati zagotoviti slovenski državi in njenim državljanom prepoznavno identiteto, vitalno prihodnost in ne nazadnje v precejšnji meri smisel in namen obstoja.

Na to, da kultura ob javnem izobraževanju in raziskovanju ni poraba, ki bi jemala kisik gospodarstvu, ampak nujno potrebna investicija v boljšo prihodnost in kakovostnejše življenje prebivalstva, je SVIZ opozoril že v peticiji, ki jo je januarja leta 2015 podprlo več kot 39.000 podpisnic in podpisnikov. SVIZ kot tedaj tudi zdaj poudarja, da je pričakovanje političnih odločevalcev, da vsakoletno zniževanje sredstev za javno izobraževanje, raziskovanje in kulturo ne bo imelo večplastnih negativnih posledic, ali skrajno naivno ali cinično, zagotovo pa povsem zgrešeno. V SVIZ ta področja razumemo kot skupno dobro in neodtujljivo človekovo pravico, ki jo je država dolžna zagotavljati, utrjevati ter krepiti. Zato vas, spoštovani gospod predsednik vlade, pozivamo, da prepoznate kulturo kot razvojni dejavnik družbe in ji zagotovite dovolj sredstev, da bo lahko tudi v prihodnje ohranjala izkazano kakovost in se še krepila.

K poraznemu stanju na področju kulture pa ne pripomore le rapidno zmanjševanje proračunskih sredstev, temveč tudi neurejena kulturna politika in neprimerna kulturna strategija ter neustrezna kadrovska politika v vseh delih kulture. V SVIZ Ministrstvo za kulturo že leta pozivamo k oblikovanju normativov in standardov tako za umetniški kot tudi strokovni del kulture, opozarjamo na nestimulativnost politike napredovanja in na slabo skrb za trajnostno izobraževanje na skupni, državni in mednarodni ravni. Zaradi slabih delovnih pogojev so že dolgo ogroženi spomeniškovarstvena služba, mnoga gledališča ter prenekateri muzeji, arhivi in knjižnice (številne bi bilo treba že zdavnaj zapreti, saj so po vseh varnostnih standardih povsem neprimerni in življenjsko nevarni tako za zaposlene kot za njihove uporabnike oz. obiskovalce). Nestimulativne plače – posebej pri mlajših uslužbencih – odvračajo od zaposlovanja v kulturi najsposobnejše in najambicioznejše, ki odhajajo v tujino. V kulturnih ustanovah se delovni pogoji zaradi stihijske vzgojno-izobraževalne in kulturne politike slabšajo. Netransparentnost porabe državnih sredstev v kulturnih ustanovah in nezagotavljanje potrebnih finančnih sredstev s strani občin ustanoviteljic (knjižnice, muzeji, arhivi) ustvarja delovne razmere, ki onemogočajo razvoj služb, ki bi delovale v skladu z razvojem stroke, v prid demokratizacije družbe in odgovorno do javnosti.

Zaposleni v kulturi nasprotujemo drastičnim rezov v sredstva neodvisnih ustvarjalcev in ustvarjalk in nevladnih organizacij na področju kulture. Rezanje sredstev za kulturo, ki se je začelo v letu 2012, se še kar nadaljuje, kljub izdatni gospodarski rasti, največja žrtev tega destruktivnega trenda so prav »nevladniki« v kulturi. Tako kot v izobraževanju in raziskovalni dejavnosti ima tudi pri vodenju kulturne politike glavno besedo Ministrstvo za finance, a to odgovornosti ministra za kulturo za nesprejemljive odločitve pri sofinanciranju produkcije nevladnih organizacij v ničemer ne zmanjšuje. Še več, naša zaskrbljenost nad vedno večjim številom in vedno slabšim položajem prekarnih delavcev v kulturi je toliko bolj utemeljena, saj zadnji predlog novele ZUJIK, ki mu v SVIZ-u nasprotujemo, njihov položaj še poslabšuje in marginalizira.

Spoštovani gospod predsednik, v SVIZ od vas pričakujemo, da bo vlada nemudoma spremenila podcenjujoč odnos do kulture, da jo boste takoj umestili med  prednostne proračunske naloge ter zagotovili zadostna sredstva in odpravili nesprejemljivo nizko vrednotenje dela zaposlenih na področju kulture.

S spoštovanjem,

mag. Mojca Jenko,                                                                        Branimir Štrukelj,
predsednica SKKO SVIZ                                                                glavni tajnik SVIZ


V vednost:

- Ministrstvo za kulturo, Tone Peršak, minister, Maistrova ulica 10, Ljubljana.