Ljubljana, 21. 12. 2022

Poziv ministrici za kulturo k dialogu

Sorodne objave

Ravno na dan, ko so na Ministrstvu za kulturo podali pregled dosedanjega dela po junijskem nastopu nove vlade s pogledom v bližnjo prihodnost, je SVIZ na ministrico za kulturo dr. Asto Vrečko naslovil kritičen dopis zavoljo zapostavljanja socialnega dialoga kljub drugačnim zagotovilom in dogovorom na našem prvem – in doslej edinem – srečanju z novim vodstvom MK sredi letošnjega septembra.

Ob iztekanju leta so se na ministrstvu za kulturo ozrli na dosedanje delo in spregovorili tudi o načrtih v bližnji prihodnosti. Med osrednjimi poudarki prihajajočega leta so na Ministrstvu za kulturo izpostavili prenovo medijske in muzejske zakonodaje, urejanje položaja samozaposlenih ter prenovo nacionalnega programa za kulturo. Med poglavitnimi cilji je ministrica Asta Vrečko izpostavila ponovno vzpostavljanje porušenega dialoga v celotnem sektorju kulture, deloma kot posledico prejšnje vlade in deloma zaradi epidemije. Želja trenutne ekipe na ministrstvu je, da bi se spet vzpostavilo zaupanje, ki je bilo porušeno med nevladnim sektorjem in celotnim sektorjem kulture ter ministrstvom. »To zaupanje si želimo zgraditi in smo ga odprli tako z dialoškimi skupinami za samozaposlene, nevladnike in javne zavode kot tudi z različnimi posveti, ki smo jih že organizirali ali jih bomo v začetku prihodnjega leta,« je povedala ministrica. Na ministrstvu so vzpostavili tudi druge strokovne skupine, med njimi za muzeje in galerije, za film, medije in slovenski jezik, in sicer z namenom priprave različnih strategij. »Na vsak način si na ministrstvu za kulturo ne želimo, da je ministrstvo nekaj, kar dela samostojno ali v najslabšem primeru proti kulturi, ampak želimo skupaj s celotnim sektorjem in s pomembnim elementom tega sektorja, publiko, snovati in razmišljati o tem, kakšen mora biti, kako naj izgleda zakonodaja, kaj je naša skupna prihodnost in kako kulturo postaviti v središče družbe. Kajti kulturno-umetnostni sektor se dotakne neposredno ali posredno prav vsakega prebivalca,« je dejala ministrica.

Medtem pa smo iz SVIZ-a, iz Sindikalne konference kulturnih organizacij, na ministrico naslovili poziv k vzpostavitvi obljubljenega socialnega dialoga ter ustreznemu odzivu na naše doslej posredovane dopise, upoštevaje tudi dogovorjeno na našem prvem (in doslej edinem medsebojnem) srečanju 14. septembra letos. SVIZ je na MK skladno z dogovorjenim na omenjenem srečanju med drugim poslal poziv k ustrezni ureditvi pravice do nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri opravljanju dela na domu, dokumente glede vzpostavitve specialistične zdravstvene ambulante na področju kulture in predlog sprememb Pravilnika o pridobivanju nazivov v dejavnostih kulturne dediščine z obrazložitvijo, vendar na nobenega od teh odziva ministrstva še nismo prejeli. Na septembrskem srečanju smo se jasno sporazumeli za vzpostavitev rednega tesnega medsebojnega sodelovanja ter se dogovorili za posredovanje gradiv in predlogov za izboljšanje položaja zaposlenih na področju kulturne dejavnosti, ki ga bo nato MK ustrezno obravnavalo. Na srečanju smo predstavniki SVIZ (naivno) prevzeli mnenje, da na ministrstvu socialni dialog razumejo kot kontinuiran proces, ki bo pripomogel k iskanju in prizadevanjem za dobre rešitve za vse deležnike. Žal pa njihovo (ne)odzivanje pušča drugačen vtis. Ob tem, da je socialni dialog po dveh letih poznanega funkcioniranja pretekle vlade po naši oceni znova neobstoječ, ne moremo skriti razočaranja. Vsi se zavedamo, da brez dialoga ni kakovostnih rešitev, zaradi njegovega umanjkanja pa se težave in anomalije le kopičijo; in sicer prav na plečih delavk in delavcev ter v njihovo škodo.

Iz sindikata smo ministrico opozorili še na zamujanje in celo izostajanje plač zaposlenim v kulturnem sektorju in posledično veliko pomankanje kadra ter oteženo delovanje zavodov, ki je ponekod dejansko onemogočeno. Pričakujemo, da nas bo MK podpiralo v prizadevanjih in aktivnostih za izboljšanje delovnih pogojev ter prejemkov za delavke in delavce v kulturi, in se nadejamo učinkovitega sodelovanja.

Ker še vedno verjamemo, da je ministrici mar za delavske pravice, kulturo pa jemlje resno, kot steber družbenega bogastva, vir naše ustvarjalnosti, širine uma in duha, smo ministrico za kulturo pozvali, naj brez nadaljnjega oklevanja vzpostavi potrebne aktivnosti v smeri čimprejšnje ureditve izpostavljene problematike in oživi socialni dialog.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar