Ljubljana, 20. 5. 2024

Poziv ministru k spoštovanju in uveljavitvi dogovorjenega

sporočilo za medije!

 

POZIV MINISTRU K SPOŠTOVANJU IN UVELJAVITVI DOGOVORJENEGA


SVIZ in Društvo šolskih svetovalnih delavcev sta ministra za vzgojo in izobraževanje pozvala k spremembi predloga novele pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.Ljubljana, 20. maj 2024 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je skupaj z Društvom šolskih svetovalnih delavcev Slovenije (Društvo) v pismu ministru za vzgojo in izobraževanje izrazil nestrinjanje ter hkrati veliko razočaranje nad novim predlogom novele Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in ministra dr. Darja Feldo pozval k ustreznim prilagoditvam oziroma umiku predlaganih sprememb.

Prvotno je bilo dogovorjeno, da bo znižanje normativov na področju predšolske vzgoje – že tako ali tako z zamikom – uveljavljeno 1. septembra 2024, zdaj pa se to skladno s predlogom ministrstva prelaga za dve leti ali celo še dlje. Zamik uveljavitve znižanja normativov na področju predšolske vzgoje je dodatno sporen, ker je v nasprotju s trenutno predlaganim Nacionalnim programom vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033. V osnutku strateških ciljev za dograjevanje vzgojno-izobraževalnega sistema je namreč v tem dokumentu med ukrepi za področje predšolske vzgoje poudarjena ohranitev že določenega (izboljšanega) normativa za svetovalne delavce v vrtcih, tj. 20 oddelkov na posameznega svetovalnega delavca. 

Opisani predlog ministrstva je v trenutnih okoliščinah, v katerih delujejo svetovalni delavci in delavke v predšolski vzgoji, nesprejemljiv, saj bi namreč tako poslabšali možnosti za zdrav razvoj in ogrozili samo duševno blagostanje naših otrok. Prav tako gre za kršitev že podane zaveze, saj so bili znižani normativi za svetovalne delavke in delavce na preostalih ravneh vzgoje in izobraževanja spremenjeni že pred časom, hkrati pa je bila tudi sprememba normativov na področju predšolske vzgoje že določena – z zamikom oziroma zamudo v primerjavi s svetovalnimi delavci na drugih ravneh vzgojno-izobraževalne vertikale.

Skladno z zapisanim tako sindikat in Društvo od ministra za vzgojo in izobraževanja pričakujeta in zahtevata, da se, kar se tiče uveljavitve spremembe normativov za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, spoštuje dogovorjeno in da bo torej sprememba normativov v predšolski vzgoji začela veljati, kot je bilo sprva določeno, tj. 1. septembra 2024.
 

X X X X X


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije


Priloga: Stanje in vizija svetovalnega dela v vrtcih ter argumentacija zahteve za uveljavitev sprememb normativov skladno s prvotnim dogovorom

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar