Ljubljana, 13. 3. 2020

Poziv SVIZ-a MIZŠ-ju k ustreznemu ravnanju v nastalih razmerah

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova 16
1000 Ljubljana
gp.mizs@gov.si

                                                                                                                               Ljubljana, 13. marca 2020

 

Zadeva: Poziv SVIZ-a MIZŠ-ju k ustreznemu ravnanju v nastalih razmerah

 

Spoštovani minister,

Vlada RS je z odločbo (št. 1800-7/2020/2, dne 12. 3. 2020) začasno prepovedala zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Obvestilo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) razumemo kot prepoved zbiranja tako uporabnikov (otroci, učenci, dijaki, študenti) kot vseh zaposlenih v zavodih. Kljub temu dobivamo vedno več opozoril članstva, tako učiteljev kot administrativno-tehničnih delavcev, da so jim za prihajajoči ponedeljek, 16. marca, s strani vodstev že bili odrejeni prihodi v prostore zavodov. Menimo, da glede na navedeni sklep Vlade ter Odredbe ministra za zdravje o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja  ter univerzah in samostojnih  visokošolskih zavodih, za to ni pravne podlage in je potrebno odrejena navodila Vlade RS upoštevati za vse zaposlene in na vseh delovnih mestih v zavodu.

Skladno z navedenim SVIZ poziva, da se vzgojno-izobraževalni zavodi, kateri ne bodo izvajali varovanja otrok staršev, katerih delo je nujno za oskrbo prebivalstva, v celoti zaprejo, zato pozivamo MIZŠ k takojšnji pripravi okrožnice, ki bi to jasno sporočila in bo v celoti zaščitila delavce, njihovo zdravje in pravice!

Okrožnice MIZŠ z dne 12. 3. 2020 niso dovolj jasne, saj  iz njih ni moč razbrati, ali se zavodi zapirajo v celoti (za učence in vse zaposlene) ali samo za uporabnike. Zato vas pozivamo, da jasno opredelite položaj vseh zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja ter jim skladno z obveznostjo delodajalca po zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu omogočite uporabo instituta, ki jim dela na zavodu ne odreja, če to ni nujno (primer: menimo, da čiščenje prostorov zavodov, glede na dvotedenska zaprtja šol, v tem trenutku niso nujna, in predlagamo, da se slednja prestavijo vsaj za deset dni). Za nujna dela naj se določi krizno skupino, ki naj prihaja na delo in opravlja le nujne naloge. V skladu z navodili NIJZ naj zaposleni, ki bodo ostali na delu, uporabljati vso ustrezno zaščitno opremo, ki jo je dolžan zagotoviti delodajalec (maske, razkužila, …).

V luči navedenega smo iz sindikata zaposlene že opozorili tudi na Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki v 53. členu jasno določa, da ima delavec v primeru resne in neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje pravico ustrezno ukrepati, skladno s svojim znanjem in tehničnimi sredstvi, ki jih ima na razpolago, v primeru neizogibne nevarnosti pa tudi zapustiti nevarno delovno mesto, delovni proces oziroma delovno okolje. Vsem zaposlenim, ki jim bo za ponedeljek odrejeno nenujno delo v prostorih zavoda, smo svetovali, da se poslužijo prej omenjenega 53. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter pravočasno obvestijo delodajalca, da jih v ponedeljek ne bo na delo zaradi resne in neposredne nevarnosti za njihovo življenje ali zdravje. Delavcem, ki bodo ostali doma, v danih okoliščinah pripada petdnevna izredna odsotnost z dela zaradi elementarne nesreče (100% nadomestilo plače skladno s 50. členom KPVIZ). V nadaljevanju dogajanja pa pričakujemo, da se bodo dogovorili za delo na domu (plača), kjer pa to ne bo možno, pa za čakanje na delo (80 % nadomestilo).

 

S spoštovanjem in v upanju na hitro ukrepanje!

 

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije

Komentarji
Tajništvo GO SVIZ
15.03.2020

S ponedeljkom zaprte šole in vrtci, organiziranega varstva ne bo (dopolnjeno s podrobnostmi glede zaprtja od 2. do 5. odstavka)

Ljubljana, 15. marca - Vlada je sprejela odlok, s katerim prepoveduje kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje, so sporočili z ministrstva za izobraževanje. Premier Janez Janša in ministrica Simona Kustec pozivata k medsebojni pomoči pri varstvu na domu.

Vse šole in vrtci bodo zaprti od ponedeljka do preklica. Kot so na ministrstvu zagotovili v sporočilu za javnost, je ukrep nujen in neizbežen, prepoved pa so skrbno in strokovno premislili. Na podlagi omenjenega odloka je ministrstvo danes vsem vzgojno-izobraževalnim ustanovam in univerzam po državi poslalo posebno okrožnico.

Kot piše v njej, se prepoved nanaša na vrtce, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z izjemo tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, srednje šole, višje strokovne šole, domove za učence, organizacije za izobraževanje odraslih ter univerze in samostojne visokošolske zavode.

Velja tudi za dijaške domove, vendar ne za tiste dijake in študente tujce, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter prav tako ne za mladoletnike brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito.

Podobno velja za študentske domove. Izjema so tako študenti, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentske družine ter študenti tujci in gostujoči profesorji, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča.

Začasno prepoved zbiranja v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih je sicer z odredbo določil že prejšnji minister za zdravje Aleš Šabeder. Dopolnjena odredba je predvidevala, da bo v času zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov zagotovljeno nujno varstvo otrok tistih staršev, ki morajo opravljati delo v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti.

Novi vladni odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih tega več ne predvideva, niti v manjših skupinah. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec prosi vse, ki lahko družinam z otroki, ki potrebujejo varstvo, priskočijo na pomoč pri varovanju njihovih otrok, da to storijo. A opozarja, naj to ne bodo starejši oziroma tisti, ki so v primeru koronavirusa v rizični skupini.

V pogovoru za TV Slovenija je pojasnila, da je 95 odstotkov staršev našlo rešitve za varstvo otrok, za ostale pa so v stiku z ravnatelji in predstavniki civilne zaščite in župani. "Pozivamo in prosimo, da se poišče rešitev v tem sklopu za individualna varstva. Iskreno naprošamo vse tiste, ki lahko po konceptu medsebojne pomoči in razumevanja priskočijo na pomoč in so zdravi, da se oglasijo in da pomagamo razrešiti te individualne težave," je o varstvu otrok staršev, ki morajo biti v službi, dejala ministrica.

Starši naj se obrnejo na lokalne skupnosti, civilno zaščito, župane, so pa po njenih besedah tudi na ministrstvu odprti za pozive, bodisi neposredno preko njihove službe za stike z javnostmi, kot prek ravnateljev, ki so v stiku z ministrstvom.

S prošnjo, da se v prihodnjem tednu čim bolj angažirajo glede pomoči pri organizaciji varstva otrok na domu, se je na župane na Twitterju obrnil tudi predsednik vlade Janez Janša. "Za pomoč zaprošam tudi vse zdrave mlade, ki imajo čas. Trenutno je edina varna oblika varstva otrok namreč varstvo na domu," je zapisal.

Klavdija Vidic
15.03.2020

Vprasanje za delavke iz vrtca kar smo brale nas ne smejo dati v tem primeru kar se zdaj dogaja na dopust ali to velja samo za novi dopust ki ga imamo ali velja tudi za stari dopust ki ga se nismo izkoristile hvala

Rada
14.03.2020

Zanima me a me lahko delodajalec prisili na delo v trgovino v kateri je 200 ljudi na enkrat???

Vaš komentar