Ljubljana, 24. 2. 2020

Poziv SVIZ-a poslancem k sprejemu ZZRID

Sorodne objave

Spoštovani poslanke in poslanci Državnega zbora!

SPREJMITE NOVI ZAKON O RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI IN NAŠA PRIHODNOST VAM BO HVALEŽNA

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) kot edinemu reprezentativnemu sindikatu za področje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji – kljub nekaterim pomanjkljivostim obstoječega čistopisa predloga Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti – močno podpiramo čimprejšnji sprejem predloga omenjenega zakona. Zakon omogoča postopno povečevanje javnih sredstev za raziskave in razvoj najmanj do višine 1 odstotka BDP, blaži nihanja in hkrati zagotavlja nujno potrebno stabilnost financiranja znanosti na univerzah in raziskovalnih inštitutih. Oboje je nujno potrebno, saj so nas nepremišljeni varčevalni ukrepi, ki so v času krize radikalno posegli v javna sredstva za znanost, potisnili na samo dno evropskih držav. V Sloveniji je takrat v politiki prevladalo povsem zgrešeno prepričanje, da bo najbolj učinkovito, če hujšamo predvsem in najprej v možgane. Novi zakon odraža nasprotno prepričanje; sporoča, da je treba takoj prekiniti z odrivanjem pomena znanosti na družbeno obrobje in da mora vlaganje javnih sredstev v raziskave in razvoj postati ena od strateških usmeritev Slovenije, če želimo državljankam in državljanom zagotoviti kakovostno, mednarodno konkurenčno in stabilno prihodnost.

Usklajevanja besedila zakona so bila zelo zahtevna, pri posameznih vprašanjih tudi konfliktna, potrebni so bili kompromisi na vseh straneh, a smo se vsi deležniki na koncu uspeli uskladiti, ker smo se vsi, raziskovalke in raziskovalci, vodstva inštitutov, vodstva univerz, Svet za znanost Republike Slovenije, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, reprezentativni sindikati zaposlenih, predstavniki Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in ne nazadnje tudi predstavniki gospodarstva, dobro zavedali, da lovimo zadnji vlak za prihodnost, mednarodno konkurenčnost in odličnost slovenske znanosti. Ohranjanje obstoječega stanja bi pomenilo, da bo slovenska znanost zgolj še bolj drsela proti nepomembnosti, da bodo najbolj talentirani mladi raziskovalci in raziskovalke še pogosteje odhajali v tujino, da se bodo tisti, ki ostajajo, še bolj dušili v brezperspektivnosti, in da se bodo raziskovalni inštituti in raziskovalni oddelki na univerzah še hitreje spreminjali v muzeje za odsluženo raziskovalno opremo.

Prepričani smo, spoštovani poslanke in poslanci Državnega zbora, da tudi sami odlično razumete, kako ključno je, da do sprejema zakona pride še v tem mandatu in se s temodpravijo tveganja, ki jih prinaša odlašanje in prelaganje sprejetja v časovno neopredeljivo prihodnost. Prosimo vas, da v tem primeru opustite sicer legitimne kalkulacije o političnih točkah, ki so povezane z vašo odločitvijo, prosimo vas, da se odrečete pripenjanju zaslug za izglasovanje zakona, in storite le in preprosto to, kar je v korist vseh, ki živimo v tej državi.

S spoštovanjem.

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ