Ljubljana, 26. 1. 2022

Poziv vladi k takojšnjim pogajanjem

Na podlagi mnogih pozivov in pobud, ki smo jih v tajništvu sindikata prejeli tako s strani območnih odborov kot od članic in članov, smo v SVIZ v torek, 25. januarja 2022, na daljavo izpeljali izredno sejo svojega Glavnega odbora kot najvišjega organa odločanja med dvema kongresoma. Poglavitni razlog za sklic seje so aktualne skrajno resne razmere v vzgoji in izobraževanju, povečane obremenitve vseh zaposlenih in neustrezno plačilo, pa tudi tveganja za varnost in zdravje kot posledica rahljanja ukrepov, ki neposredno ogrožajo zdravje zaposlenih. Tej problematiki se pridružujejo opozorila o poglabljanju razlik v vrednotenju dela v izobraževanju, raziskovalni dejavnosti in kulturi v primerjavi z nekaterimi drugimi deli javnega sektorja.

Kot poročajo sindikalni zaupnice in zaupniki ter predsednice in predsedniki območnih odborov SVIZ, so razmere v vzgoji in izobraževanju zaradi eksponentne rasti okužb skrajno zaostrene ter na robu vzdržnosti in obvladljivosti, čemur neposredno pritrjuje tudi poziv resornega ministrstva k vpoklicu upokojenih učiteljic in učiteljev. Obremenitve strokovnega osebja, učiteljev, svetovalnih delavcev, knjižničarjev in vseh drugih zaposlenih, kuharjev, hišnikov, računovodij, tajnikov, čistilcev … gredo preko vsake dopustne meje. Mnogi učitelji, ki so sicer v izolaciji, bolni delajo od doma, a imajo pri plači obračunano bolniško odsotnost in zato celo nižji prejemek. 

Pod vprašajem je sama kakovost izvajanja pouka, kadrovske težave so izjemne, Vlada RS pa se na ta zaskrbljujoča in nesprejemljiva dejstva ne odziva. SVIZ je pred tednom dni od MIZŠ in vlade zahteval takojšni dogovor, ki bi ustrezno in urgentno naslovil nastali položaj. Zahtevali smo sklenitev dogovora o vrednotenju in plačilu dodatnih obremenitev, nadomeščanj, dežurstev, povečanega obsega dela nad zakonsko dopustno mejo in plačilu nadur administrativnega in tehničnega osebja. Znova smo ponovili, da bi bilo nujno pripraviti dogovor o reševanju kadrovske stiske. Poziv upokojenim učiteljem z danes na jutri je primer, kako se tega ne počne. Odveč je dodati, da je bil pripravljen brez dogovora s sindikatom, brez dogovora o plačilu upokojenih kolegov in brez zavedanja, da bi bil poziv lahko učinkovitejši, če bi ga pripravili skupaj, saj so številni upokojeni pedagoški delavke in delavci ostali naši člani in članice.

Sklep št. 203:

Zahtevamo sklenitev takojšnjega dogovora z Vlado RS o razreševanju kadrovskih vprašanj, o ustreznem plačilu za ekstremne obremenitve in tveganja vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki so posledica epidemije SARS-Cov-19.
Zahtevamo okrepitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.
V primeru, da se Vlada RS oziroma MIZŠ na naše zahteve ne bo odzvalo, se v najkrajšem možnem času v prihodnjem tednu ponovno sestane GO SVIZ na izredni seji. 

Ob vsem navedenem se je treba dodatno zavedati še širšega dejstva, da so se razmerja v vrednotenju delu znotraj javnega sektorja radikalno spremenila. Po upravičenem izboljšanju plač v zdravstvu in socialnem varstvu, napovedanem zvišanju plač zdravnikov ter izboljšanju v delih državne uprave, je treba na mizo postaviti nekatera dejstva glede zaostajanja plač v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi! Na seji so tako članice in člani GO SVIZ izpostavili tudi, da so se na podlagi primerjav v rasti povprečnih plač v posameznih delih javnega sektorja in v posameznih plačnih podskupinah razmerja med njimi v zadnjih štirih letih dramatično spremenila zlasti v škodo izobraževanja, znanosti in kulture. V omenjenih dejavnostih so se namreč plače gibale nekajkrat počasneje kot v drugih delih javnega sektorja, zato: »To vprašanje je treba začeti reševati takoj, kot tudi vprašanje enakosti pri tistih, ki se primerjajo z zdravniki specialisti, to so zlasti univerzitetni profesorji, znanstveniki, pa tudi nekateri vrhunski poklici v kulturi. Razmerja so tako ekstremno porušena, da povzročajo izjemno nezadovoljstvo, ki bo lahko v prihodnjih tednih tudi kulminiralo in se prelilo preko roba.«

SVIZ zato zahteva takojšnja pogajanja z vlado o razreševanju ključnih vprašanj. Dodatne obremenitve zaposlenih je treba ustrezno ovrednotiti v posebnem dogovoru, ki bi veljal za čas "nenormalnih razmer" v izobraževanju. Vlado pozivamo tudi k takojšnjim pogajanjem za odpravo anomalij v spodnjem delu plačne lestvice v skupini J.

Sklep št. 204:

GO SVIZ na podlagi primerjav v rasti povprečnih plač v posameznih delih javnega sektorja in v posameznih plačnih podskupinah ugotavlja, da so se razmerja med njimi v zadnjih štirih letih dramatično spremenila zlasti v škodo izobraževanja, znanosti in kulture. Rast povprečnih plač v izobraževanju (plačne podskupine D1, D2, D3), raziskovalni dejavnosti (plačni podskupini H1, H2) in kulturi (plačni podskupini G1, G2) je bila približno štirikrat nižja kot v podskupinah z najvišjo rastjo v državni upravi in zdravstvu.
V SVIZ pozivamo Vlado RS, da:
Takoj pristopi k pogajanjem v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi o odpravi nesorazmerij pri plačah, ki se v zadnjih letih poglabljajo v škodo teh treh dejavnosti.
Se takoj opredeli do zahteve KSJS, da se prične postopek za spremembo vrednosti posameznih plačnih razredov in postopek za spremembo najvišjega dopustnega plačnega razreda za javne uslužbence.
Se takoj obnovijo pogajanja o odpravi anomalij v spodnji tretjini plačne lestvice.

Pri vprašanju varnosti in zdravja na delovnem mestu je nujno izboljšati pogoje dela in to problematiko je treba reševati takoj. Če se vlada na poziv sindikata ne bo odzvala nemudoma, se bo Glavni odbor ponovno sestal prihodnji teden in se opredelil do nadaljnjih možnih potez in ukrepov v prihodnjih tednih. Povsem preprosto je - če se vlada z nami ni pripravljena dogovarjati na  miren način, sindikatu ne bo preostalo drugega, kot da napovemo stavko. Zanemarjanja položaja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, neupoštevanja njihovih potreb, sprejemanja vprašljivih ukrepov in nespoštovanja stroke ter neposluha oblasti je preprosto preveč in dovolj.

 

 

Komentarji
Branimir Štrukelj
31.01.2022

Spoštovani,
korekcija plačne lestvice je že kar nekaj časa zahteva sindikatov v javnem sektorju, a je vladni odgovor vedno isti: da je šlo za trajno znižanje, zdaj pa ni pogojev za zvišanje. Moje mnenje je, da lahko spremembo dosežemo izključno s pritiskom, s stavko, ker vlada se na naše ponavljajoče zahteve ne odziva. In tu je problem, ker ne zberemo dovolj volje med članstvom za stavko. Stavka, v kateri bi zahtevali zvišanje plačne lestvice in pri kateri se formalno ne krši noben dogovor, seveda ni plačana, kar je logično in v Evropi splošno sprejeto, pri nas pa prevelik del zaposlenih pričakuje, da bo taka stavka plačana. Sam sem sicer zagovornik stavke za izboljšanje plač učiteljev, ki smo v zadnjih letih ponovno zaostali in bomo po zadnjih zvišanjih v zdravstvu in pri zdravnikih še bolj kot do zdaj.
Lepo pozdravljeni!
Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije

Sebastian
26.01.2022

G. Štrukelj!
Se opravičujem za napačno zapisan priimek!

Lep pozdrav
Sebastian

Sebastian
26.01.2022

Spoštovani g. Branimir Šteukelj!

Podpiram vsa vaša prizadevanja. Najprej pa prosim, da skupaj nastopimo in zahtevamo odpravo lineranega znižanja plačnih razredov za 8 %, odpravo ZUJFa. Vsa leta smo učitelji poslušali očitke, tudi na seminarjih v GZS: "Ko gre gospodarstvu dobro, gre vsem dobro!" Kot da smo bili učitelji glavni krivci za finančne luknje v bankah. Pa se točno ve za vsak kredit, kdo je posojilojemalec in kdo posojilodajalec ter kdo je vse to odobril.

V pričakovanju odgovora, vas lepo pozdravljam

Sebastian

Vaš komentar