Ljubljana, 5. 8. 2019

Poznate sošolce svojih otrok in njihove starše?

V zadnji številki svoje publikacije PISA in Focus (julij 2019, št. 98) Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) predstavlja ugotovitve raziskave na temo, koliko starši poznajo sošolce svojih otrok in njihove starše.

V raziskavi PISA Do parents of 15-year-olds know many of their child’s school friends and their parents? so starši iz 18 držav in gospodarstev odgovarjali na vprašanje, koliko sošolcev in sošolk svojih otrok poznajo po imenu ter obenem koliko staršev teh otrok poznajo. Temeljni poudarek je, da je nadvse pomembno, da starši lahko vzpostavljajo konstruktivne odnose z učitelji, učenci in drugimi starši na šoli, ki jo obiskujejo njihovi otroci. Tako morda dobijo nove prijatelje, učinkoviteje pomagajo svojim otrokom na njihovi izobraževalni poti, ključno pa je, da tako neposredno prispevajo za skupno dobro šole – utrjujejo standarde vedenja na šoli, širijo pomembne informacije, sooblikujejo kulturo zaupanja in šolo povezujejo s širšo skupnostjo.

V raziskavi so ugotovili, da v šolah, v katerih starši poznajo prijatelje svojih otrok in njihove starše, učenci verjetneje razvijajo spretnosti sodelovalnega učenja in reševanja težav, predvsem pa so srečnejši in se v šoli počutijo bolj varno.

Vir: Eurydice Slovenija in OECD (pridobljeno 5. 8. 2019)