Ljubljana, 18. 12. 2019

Spet s poklicnim sindikalistom

Sredi letošnjega decembra je v prostorih Liceja Franceta Prešerna v Trstu po daljšem obdobju dobil novo vodstvo Sindikat slovenske šole (SSŠ). Pri tem gre, kot nam je povedal kolega Joško Prinčič, ki je tajnik omenjenega sindikata za Goriško, za prelomni dogodek, saj je bilo sindikatu s sklenitvijo vsedržavne pogodbe za kadre v državnih upravah nedolgo pred tem dodeljeno mesto, ki je namenjeno narodnim manjšinam, s tem pa so po dolgih 25 letih ponovno pridobili pravico do osebe, ki se bo lahko poklicno ukvarjala s sindikalnimi vprašanji in ne bo imela drugih šolskih obveznosti, tj. bo oproščena tudi poučevanja.

Sindikat slovenske šole ima v civilni družbi veliko podporo in dodano vrednost kot zaščitnik in zagovornik slovenske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Delovanje osrednjega sindikata slovenskih šolnikov za potrebe tržaških in goriških šol kot tudi dvojezične šole v Beneški Sloveniji je bilo v zadnjih letih okrnjeno in omejeno na nujne zadeve, šolnikom, ki so v imenu SSŠ opravljali funkcije v sindikalnih predstavništvih, pa sindikat ni mogel nuditi take pomoči kot vsedržavni sindikati oziroma ni imel pogajalske moči.

Joško Prinčič, tajnik Sindikata slovenske šole za Goriško, in glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj.

»S problematiko slovenskega šolstva v Italiji smo se sindikalisti ukvarjali prostovoljno, po svojih močeh, sam sem tudi že upokojen,« je podčrtal Joško Prinčič. Dodal je še, da je odlok za sindikat izredno pomemben, ker bodo tako lahko udejanjili številne pobude, za katere so bili prikrajšani zaradi pomanjkanja ustreznega osebja. Obenem pomeni delno uresničenje dolgoletnih zahtev, da se uradno priznanje sindikata konkretizira tudi z dejansko razpolago »operativca« za uresničevanje statutarnih ciljev. »Naša prihodnja zahteva je t. i. tehnični podpis vsedržavne delovne pogodbe, ki bi sindikatu omogočila navzočnost na pogajanjih, ki se tičejo vprašanj slovenskih šol, ter to, da bi bili lahko podpisniki kolektivnih delovnih pogodb na ravni dežele oziroma posameznih šolskih zavodov,« je še poudaril predstavnik Sindikata slovenske šole, ki se je 18. 12. 2019 srečal tudi z glavnim tajnikom našega sindikata Branimirjem Štrukljem.