Pravno svetovanje

Pravno svetovanje članicam in članom SVIZ

Vsem članicam in članom Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) vam je kot ena od članskih ugodnosti na voljo brezplačna pravna pomoč. Pravico do pravne pomoči in zastopanja pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja članice in člani pridobite po treh mesecih članstva, če redno plačujete članarino.

Za brezplačno pravno svetovanje in pomoč se lahko članice in člani SVIZ obrnete na strokovno službo za pravne zadeve glede na območni odbor sindikata, pod okrilje katerega spada zavod, v katerem ste zaposleni.

Ob oddaji pravnega vprašanja po elektronski pošti morate ob svojem imenu in priimku nujno zapisati tudi naslednje podatke s svoje članske izkaznice, in sicer: številko članske izkaznice SVIZ, zavod in območni odbor.

1. OBMOČNI ODBOR LJUBLJANE IN OKOLICE
Vsi članice in člani, zaposleni v zavodih s področja OBMOČNEGA ODBORA SVIZ LJUBLJANE IN OKOLICE, se za pravno svetovanje in pomoč obrnete neposredno na OO SVIZ Ljubljane in okolice:
mag. Janez Rešek, strokovni sodelavec za pravne zadeve
Telefon: 01 256 34 98
E-pošta: sviz.resek@siol.net


2. OBMOČNI ODBORI SVIZ CELJE, LENART, ORMOŽ, PODRAVJE, POMURJE, PTUJ, SLOVENSKA BISTRICA IN ŠMARJE PRI JELŠAH
Članice in člani s področja OBMOČNIH ODBOROV SVIZ CELJE, LENART, ORMOŽ, PODRAVJE, POMURJE, PTUJ, SLOVENSKA BISTRICA IN ŠMARJE PRI JELŠAH se za pravno svetovanje in pomoč obrnete neposredno na OO SVIZ Podravje:
mag. Tadeja Kremzer Jenčič, strokovna sodelavka za pravne zadeve
Telefon: 02 230 27 70
E-pošta: tadeja.kremzer@sviz.si in preko obrazca na spletni strani OO SVIZ Podravja


3. VSI PREOSTALI OBMOČNI ODBORI
Članice in člani Z VSEH OSTALIH OBMOČNIH ODBOROV lahko svoja pravna vprašanja naslovite na strokovne sodelavke in sodelavce za pravne zadeve glede na sindikalno konferenco, v katero spada zavod, v katerem ste zaposleni:

1. Predšolska vzgoja

Jernej Zupančič, strokovni sodelavec za pravne zadeve za področje predšolske vzgoje, osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
Telefon: 01 244 09 22
E-pošta: jernej.zupancic@sviz.si


2. Osnovno šolstvo, glasbeno šolstvo in izobraževanje odraslih

Sneža Mihailova Brojan, strokovna sodelavka za pravne zadeve za področje osnovnega, glasbenega šolstva in izobraževanja odraslih
telefon: 01 244 09 10
E-pošta: sneza.mihailova.brojan@sviz.si


3. Osnovne šole in zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

Jernej Zupančič, strokovni sodelavec za pravne zadeve za področje predšolske vzgoje, osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
Telefon: 01 244 09 22
E-pošta: jernej.zupancic@sviz.si


4. Srednje, višje šole in dijaški domovi

Samra Praprotnik Kos, strokovna sodelavka za pravne zadeve za področje srednjega, višjega šolstva in dijaških domov
Telefon: 01 244 09 12
E-pošta: samra.praprotnik.kos@sviz.si


5. Visoko šolstvo in znanost

Članicam in članom, zaposlenim v visokošolskih zavodih in v zavodih iz raziskovalne dejavnosti na področju območnih odborov Kranj, Obala in Velenje, zagotavlja pravno pomoč in svetovanje:

Sneža Mihailova Brojan, strokovna sodelavka za pravne zadeve
telefon: 01 244 09 10
E-pošta: sneza.mihailova.brojan@sviz.si


6. Kultura

Članicam in članom, zaposlenim v kulturnih zavodih na področju območnih odborov Kranj, Jesenice, Velenje, zagotavlja pravno pomoč in svetovanje:

Jernej Zupančič, strokovni sodelavec za pravne zadeve
telefon: 01 244 09 22
E-pošta: jernej.zupancic@sviz.si

Članicam in članom, zaposlenim v kulturnih zavodih na področju območnih odborov Koroška, Nova Gorica, Novo mesto, Obala, Postojna, Posavje, zagotavlja pravno pomoč in svetovanje:

Samra Praprotnik Kos, strokovna sodelavka za pravne zadeve
telefon: 01 244 09 12
E-pošta: samra.praprotnik.kos@sviz.si