Ljubljana, 10. 9. 2021

Precepljenost v vzgoji in izobraževanju nad povprečjem

Po podatkih, ki jih je na svoji spletni strani objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in so mu jih posredovali vrtci in šole, je bilo v začetku septembra v vzgoji in izobraževanju 64 odstotkov cepljenih proti covidu-19 in prebolevnikov; od tega 58 odstotkov cepljenih zaposlenih in šest odstotkov prebolevnikov.

 

Najvišja stopnja precepljenosti je, kot je navedeno, med zaposlenimi v srednjih šolah, kjer je cepljenih 71,6 odstotka strokovnih delavcev. Skupaj s prebolevniki je delež imunih strokovnih delavcev v srednjih šolah 76-odstoten. Med ostalimi zaposlenimi (administrativni kader, čistilke, kuhinja) je cepljenih 61 odstotkov zaposlenih, skupni delež s prebolevniki znaša 65 odstotkov.

V osnovnih šolah je cepljenih 61 odstotkov strokovnih delavcev, skupni delež s prebolevniki znaša s 67 odstotkov. Med ostalimi zaposlenimi je cepljenih 58 odstotkov zaposlenih, skupni delež s prebolevniki znaša 64 odstotkov.

Najnižja precepljenost je na področju predšolske vzgoje. Cepljenih je 45 odstotkov zaposlenih strokovnih delavcev, skupaj s prebolevniki pa 53 odstotkov strokovnih delavcev v vrtcih. Med ostalimi zaposlenimi je cepljenih 54 odstotkov zaposlenih, skupni delež s prebolevniki znaša 60 odstotkov.

Nekaj dni pred začetkom letošnjega šolskega leta smo v SVIZ v sporočilu za medije izrazili negativno presenečenje nad obtožujočim čudenjem ministra za zdravje Janeza Poklukarja nad domnevno nizko precepljenostjo šolnikov. Pozvali smo ga, naj javnost, ki jo te informacije nedvomno zelo zanimajo, takoj seznani s podatki o deležih precepljenosti v vzgoji in izobraževanju, v zdravstvu in v drugih delih javnega sektorja, v državni upravi, v vojski in drugje. SVIZ takrat teh podatkov kljub trudu in iskanju ni zasledil ter je zato izpostavil, da jih je, če obstajajo, minister Janez Poklukar dolžan objaviti, v nasprotnem primeru svoje izjave o precepljenosti v vzgoji in izobraževanju ustrezno pojasniti ali umakniti.

V SVIZ smo v omenjenem sporočilu za medije izpostavili tudi strinjanje, da moramo vsi skupaj več storiti za spodbujanje učiteljstva in celotnega prebivalstva k cepljenju zoper covid-19, a zavrnili licemerno in demagoško začudenost ministra za zdravje, ki meji na obtoževanje in nalaganje krivde učiteljstvu, ker ni stoodstotno precepljeno. Ocenili smo, da v državi z eno najnižjih stopenj precepljenosti v Evropski uniji tako pričakovanje ni resno in se zdi izključno v funkciji prelaganja krivde na druge z namenom  preusmerjanja pozornosti z lastne odgovornosti.