Ljubljana, 4. 5. 2020

Pred sestanki z MIZŠ o ponovnem odpiranju vrtcev in šol

sporočilo za medije!

 
PRED DANAŠNJIMI SESTANKI DELEŽNIKOV Z MINISTRSTVOM O ODPIRANJU VRTCEV IN ŠOL

SVIZ bo ministrici dr. Simoni Kustec prenesel tudi vse poglede in opozorila, ki jih v velikem številu te dni prejema s strani svojih članic in članov.


Ljubljana, 4. maja 2020 – Predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) se bodo danes udeležili sestankov, ki jih je sklicalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Srečanja, na katere je ministrstvo povabilo tudi številne druge deležnike s področja vzgoje in izobraževanja, bodo namenjena usklajevanju navodil in protokolov za odprtje vrtcev (ta sestanek bo danes ob 11. uri v prostorih MIZŠ ter tudi preko videokonferenčnega sistema), osnovnih šol (ob 13. uri) oziroma srednjih šol in dijaških domov (ob 15. uri).

SVIZ bo ministrici dr. Simoni Kustec na današnjih srečanjih predstavil informacije, poglede in opozorila, ki jih sindikat v zvezi z napovedanim odpiranjem vrtcev in šol vsakodnevno v velikem številu prejema na svoj naslov s strani svojih članic in članov, obenem pa bo ministrici znova prenesel tudi stališče sindikata, ki je bilo glede obnovitve vzgojno-izobraževalnih procesov v vrtcih in šolah na Izvršilnem odboru SVIZ sprejeto nedavno. Tako bo SVIZ kot visoko reprezentativen zastopnik interesov zaposlenih v vrtcih, šolah, dijaških domovih in na fakultetah zahteval in vztrajal, da je vključen v vse procese odločanja o obnovitvi vzgojno-izobraževalnih procesov ter da mu bo omogočeno enakopravno izražanje pogledov zaposlenih na to, kdaj je primeren trenutek za ponovno vzpostavitev delovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov in kakšni načini delovanja le-teh so ustrezni. SVIZ bo vsa svoja stališča in opredelitve do obnovitve vzgojno-izobraževalnega procesa oblikoval upoštevaje strokovne ocene zdravstvene stroke, v prvi vrsti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Želja sindikata je, da bi vzgojno-izobraževalne ustanove čim prej spet normalno delovale, a je obnovitev delovanja vrtcev, šol, dijaških domov in fakultet  sprejemljiva le, ko bo stroka zagotovila, da je to varno za vse, da epidemija ne ogroža zdravja nikogar, ki sodeluje v vzgojno-izobraževalnih procesih. SVIZ zagovarja tudi načelo postopnosti pri obnavljanju dela vrtcev in šol, kjer morajo biti ti procesi usklajeni tudi s procesi vračanja staršev na delovna mesta. Pri oblikovanju protokolov za obnovitev delovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov, pri pripravi katerih želi sindikat sodelovati, bo SVIZ vztrajal, da morajo biti navodila o varnosti in zaščitnih sredstvih, ki bodo dogovorjena za posamezne ravni vzgoje in izobraževanja, pravočasna, jasna in enoznačna. V navodilih morajo biti prav tako opredeljene rizične skupine med zaposlenimi in udeleženci vzgojno-izobraževalnih procesov ter tudi raven njihove zaščite. Pred vnovičnim zagonom delovanja vrtcev, šol, dijaških domov in fakultet mora biti zagotovljenega dovolj časa, da se bodo zaposleni lahko ustrezno pripravili in dogovorili o načinu izvajanja protokolov ter o oblikah dela, ki bodo pred tem dogovorjene. Za vse dogovorjene zaščitne ukrepe in opremo morajo pravočasno poskrbeti država in lokalne skupnosti.

SVIZ pozdravlja današnji sklic skupnih sestankov, saj se je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport končno začelo zavedati, da so temelj vzgojno-izobraževalnega sistema (ter v tokratnih okoliščinah njegovega ponovnega zagona) naši vzgojitelji in učitelji ter tudi mnogi drugi zaposleni v slovenskih vrtcih in šolah, katerih predlogi in pobude izhajajo iz prakse ter dolgoletnih delovnih izkušenj.   
 

X X X X X


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Zdenka
11.05.2020

Kdo je sodeloval pri pedagoškem delu ukrepov pri prihajanju otrok v šolo?
To, kar je nastalo, je prava katastrofa! Bodo učitelji od 6. do 16. ure delali z otroki, potem pa še doma na daljavo za tiste učence, ki ne bodo mogli priti v šolo? Zraven pa se še pripravljali na pouk, saj ne bodo otroci kar barvali in risali risbic!
Pravijo, da se zgledujejo po dobrih praksah iz tujine! Ja, zgledujejo se že, a potem vedno naredijo tako kolobocijo, da si je noben človek pri zdravi pameti ne more izmisliti. Še prepisati je ne znajo!
Avstrija - šolam so ponujene tri možnosti organizacije. Razrede bodo prav tako delili v dve skupini oz. v skupini bo do 11 otrok.
1. ponujena možnost: prva skupina bi hodila v šolo tri dni, druga naslednje tri dni...
2. možnost: 1. skupina bi hodila v šolo en teden, 2. skupina naslednji teden...
3. možnost: 1. skupina bi hodila v šolo en dan, 2. skupina nasklednji dan itd.
Pri nas pa... Saj nimam besed! Če je država določila normative, naj še zaposli dodatni kader! Ali pa morda gremo v smeri povečanja števila pedagoških ur?!

Zanima me, zakaj predstavniki SVIZa niste uporabili zdrave pameti pri predlogu oz. skropucalu take organizacije, kot je prišla na dan?!

mateja skender žužek
11.05.2020

Popolnoma se strinjam z zapisom gospe Kurnik.
Prav tako se strinjam z zapisom, citiram: ... ko bo stroka zagotovila, da je to varno za vse, da epidemija ne ogroža zdravja nikogar, ki sodeluje v vzgojno-izobraževalnih procesih. Trenutno se je za vprašati, kje je varnost učiteljev?

Barbara Brezigar
10.05.2020

Podpiram vsako beswdo vospe Lilijane.
Vem in razumem stiske starsev, razumem tudi pritiske na MIZŠ a kot vse kaze, o varnosti ucitekjev nihce ni razmisljal in nihce ni razmisljal o tem, kako bomo ucili vec skupin in hkrati se razrede, ki ostajajo doma.

Simona Potokar
10.05.2020

Popolnoma se strinjam z zgornjim komentarjem gospe Lilijane Kurnik. Poleg tega nošenje zaščitne maske varuje predvsem druge, ne pa tistega, ki jo nosi.

Lilijana Kurnik
05.05.2020

Spoštovani, pravkar sem na eni spletni strani zasledila. da je dokončno potrjeno odpiranje vrtcev in OŠ za učence 1. triade. Po vseh priporočilih strokovnjakov pa očitno to ni varno, kajti, če bi bilo, bi se v šolo vračali vsi učenci, skupin ne bi bilo potrebno deliti itd. Torej, zakaj se bo nekatere izpostavljalo in ogrožalo, sploh, če je do počitnic samo 1 mesec in tudi takrat si bodo zaposleni starši šolarjev morali poiskati varstvo za svoje otroke. Tukaj bodo seveda stari starši tisti, ki bodo pazili na svoje vnuke, kar bo seveda v tem primeru, da bodo sedaj otroci v šoli, manj varno zanje.
Vsekakor si ne znam predstavljati, kako bo delo organizirano tako, da bo varno? In, da se bo obenem izvajalo kvalitetno izobraževanje, ne pa samo varstvo. In, kdo bo izobraževal otroke, ki jih starši ne bodo dali v šole zaradi morebitnih zdravstvenih težav? En učitelj ne bo mogel poučevati v večih skupinah in obenem še na daljavo!
Najbolj od vsega pa me moti, da se nihče ne vpraša, kako bo poskrbljeno za varnost učiteljev in vzgojiteljev. Po dosedanjih informacijah so ravno otroci tisti, ki virus najhitreje prenašajo, vendar pa ne kažejo bolezenskih znakov. Rečeno je bilo, da maske za otroke ne pridejo v poštev, s čimer se popolnima ne strinjam. Otroci v razredu bi pod nadzorom učitelja bili sposobni ustrezno rokovati z maskami.
Kaj pa maske za učitelje, vzgojitelje? A boste dovolili, da se nas pošlje v razrede med otroke (med morebitne prenašalce virusa) brez mask? Tudi mi imamo doma družine. Kako boste poskrbeli za našo varnost?

Vaš komentar