Ljubljana, 14. 7. 2021

Pred jesenjo v popolni negotovosti in brez ukrepov

sporočilo za medije!
 

PRED JESENJO ŠE VEDNO V POPOLNI NEGOTOVOSTI IN BREZ UKREPOV

Ministrica nadaljuje  s popolnim ignoriranjem praktikov in sindikata tudi tokrat ni vključila v razprave in analize o pravkar končanem šolskem letu ter prav tako ne v načrtovanje prihajajočega šolskega leta.
 

Ljubljana, 14. julija 2021 – Mediji so v zadnjih dneh povzeli napoved Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da bo upoštevaje epidemiološke razmere predstavilo smernice in posodobljene modele pouka za šolsko leto 2021/22. To naj bi se zgodilo 24. avgusta, torej zgolj teden pred začetkom pouka, kar pa je, kot so že opozorili tudi ravnateljice in ravnatelji, občutno prepozno. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) kot reprezentativni socialni partner in predstavnik zaposlenih v vrtcih in šolah, ki bodo morali delo in pouk izvajati skladno s smernicami ministrstva ter se jih zato omenjeno tudi najbolj tiče, se z opozorili vodstev vzgojno-izobraževalnih zavodov v celoti strinja. Obenem želi SVIZ še enkrat več izpostaviti, da ministrica za izobraževanje prof. dr. Simona Kustec nadaljuje  s popolnim ignoriranjem praktikov in da sindikata tudi tokrat ni vključila v razprave in analize o pravkar končanem šolskem letu ter prav tako ne v načrtovanje prihajajočega šolskega leta. Kot so minuli teden na konferenci Evropskega združenja sindikatov izobraževanja (ETUCE) – osrednja tema le-te je bilo naslavljanje obstoječih in prihodnjih izzivov v vzgoji in izobraževanju v kontekstu okrevanja po pandemiji – sporočili predstavniki Evropske komisije in učiteljskih sindikatov iz vse Evrope, je učitelje nujno podpreti pri premagovanju težav, ki jih je porodila pandemija covida-19, in še okrepiti socialni dialog. Prav nasprotno kot v Sloveniji je bilo v številnih državah dialoga v minulem letu več, predstavniki zaposlenih so povabljeni k sodelovanju v delovnih skupinah, ki iščejo najboljše rešitve za organizacijo in izvedbo pouka v bližajočem se šolskem letu. Da se je v času, ko so bili vrtci in šole zaprti, nakopičilo pri zaposlenih, otrocih in njihovih starših mnogo dodatnih težav, da se je med epidemijo močno poslabšalo duševno zdravje otrok ter da bi bilo treba hitro in strokovno ukrepati ter se ustrezno pripraviti na bližajoče se šolsko leto, je v drugi polovici letošnjega junija opozorilo Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije. Že tri mesece pred tem, konec marca, je SVIZ ministrico za izobraževanje, znanost in šport pozval k nujnim spremembam pri organizaciji in delu šolske svetovalne službe. Ministrica se ne odziva.

SVIZ že vse od začetka pandemije covida-19 naslavlja na ministrstvo pozive in predloge, ki bi pripomogli k temu, da bi vzgojno-izobraževalni proces lahko potekal v vrtcih in šolah – da bi bili ti varno in zdravo okolje za zaposlene in otroke ter obenem slednjim v oporo tudi pri socialnem in čustvenem okrevanju. Sindikat zato ponavlja svoja opozorila in pozive, ki jih je sicer šolski oblasti posredoval že velikokrat: ministrstvo naj v vrtcih in šolah poskrbi za ustrezno prezračevanje, sisteme za razkuževanje zraka ter vse ostale potrebne zdravstveno-varnostne ukrepe, s katerimi bo zaščitilo zaposlene in otroke. Sindikat zahteva, da naj zdaj obvezno tedensko testiranje zaposlenih po načelu zaupanja zamenja samotestiranje na domu. Prav tako mora tudi cepljenje vzgojiteljev, učiteljev in drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ostati prostovoljna in svobodna odločitev vsakega posameznika.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar