Ljubljana, 28. 8. 2017

Pred novimi začetki

V novem šolskem letu, ki se bo v večini osnovnih in srednjih šol začelo ta petek, 1. septembra, bo v šolske klopi prvič sedlo 21.850 učencev, sicer pa bo osnovne šole obiskovalo 179.511 učencev, srednje pa okoli 74.000 dijakov. Prvošolčki, ki jih bo letos sicer manj kot lani (za 302), bodo imeli zagotovljena brezplačna učna gradiva, bo pa v bližajočem se šolskem letu v šolah še nekaj novosti.

V novem šolskem letu naj bi bili dokončno obnovljeni vsi učbeniški skladi, v vseh osnovnih šolah pa bodo v novem šolskem letu začeli izvajati pouk prvega tujega jezika tudi v 3. razredu. Slednje je logično nadaljevanje uvajanja tujega jezika v 2. razred, ki so ga morale v lanskem šolskem letu začeti izvajati vse osnovne šole.

Za učitelje novost prinaša novela kolektivne pogodbe, ki na zahtevo računskega sodišča natančneje določa delovni čas učiteljev, a jo bodo začeli uporabljati 1. septembra 2018. Bodo pa njene določbe poskusno izvajali na nekaterih izbranih šolah že letos. Izvajanje bo spremljala posebna skupina.

Kar nekaj sprememb na področju osnovnih šol predvideva novela zakona o osnovni šoli, ki jo pripravlja ministrstvo za izobraževanje, a do začetka novega šolskega leta še ne bo sprejeta. Tako tudi še ni znano, ali bo v naslednjem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja uvedeno tudi v 3. razred, kar sicer predvideva novela. Res pa je, da omenjeno preverjanje poteka ob koncu šolskega leta, zato je za pravočasen sprejem novele še nekaj časa.

Na področju srednjih šol se največja sprememba obeta s poizkusno uvedbo vajeništva. Za zdaj je načrtovana vključitev vajeništva v štiri programe srednjega poklicnega izobraževanja: oblikovalec kovin-orodjar (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad ter Šolski center Škofja Loka), kamnosek (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana), mizar (Šolski center Novo mesto in Šolski center Slovenj Gradec) ter gastronom hotelir (Srednja šola Izola in Srednja šoli za gostinstvo in turizem Radenci). V prvih treh letih pričakujejo do 200 vajencev na generacijo.

V novem šolskem letu bodo nekatere srednje šole začele izvajati prenovljen program Umetniške gimnazije, smer gledališče in film, in sicer Gimnazija Nova Gorica, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana (namesto dozdajšnje dramsko gledališke smeri) ter Gimnazija Frana Miklošiča Ljutomer.

Na Šolskem centru Krško - Sevnica bodo začeli na novo izvajati program strojni mehanik, na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje program strojni tehnik, dijaki na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor pa bodo z novim šolskim letom dobili možnost za vzporedno izobraževanje še v okviru modula Jazz in zabavna glasba.

V srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri bodo začeli izvajati prenovljene izobraževalne programe na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja - dodani sta dve uri italijanščine.

Na področju vrtcev, ki jih bo v novem šolskem letu obiskovalo okoli 85.000 otrok, bo spremembe najverjetneje prinesla novela zakona o vrtcih, ki jo je vlada v DZ poslala v začetku julija. Novela, ki naj bi jo začeli izvajati v začetku leta 2018, bo (če bo seveda sprejeta) staršem otrok, ki v letu pred obveznim vstopom v osnovno šolo niso vključeni v vrtec, zagotavljala državno financiranje krajših programov v obsegu 240 ur letno. S tem se želi zagotoviti večjo vključenost predšolskih otrok v vrtce v letu pred obveznim vstopom v osnovno šolo.

V novem šolskem letu bo sicer 189 šolskih dni, vse osnovne šole pa bodo imele delovno soboto 7. aprila. Prve, t. i. enotedenske krompirjeve počitnice se bodo začele 30. oktobra. Zimske počitnice bodo tudi letos deljene na dva dela. 19. februarja jih bodo začeli učenci in dijaki z zahodnega in osrednjega dela države (skupaj s učenci in dijaki s Kočevskega), teden dni pozneje pa vsi ostali. Poletne počitnice se bodo kot običajno začele 26. junija. Za učence 9. razredov se bo šolsko leto zaključilo že nekoliko prej, in sicer 15. junija, za dijake zaključnih letnikov srednjih šol pa 21. maja.

Vir: Slovenska tiskovna agencija, 26. avgusta 2017

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar