Ljubljana, 21. 10. 2021

Pred posvetom Politizacija slovenskih vrtcev in šol?

sporočilo za medije!


POLITIZACIJA SLOVENSKIH VRTCEV IN ŠOL?

Jutri, 22. oktobra, bo v Državnem svetu potekal naslovni posvet, na katerem bo stališča SVIZ o predlagani noveli ZOFVI predstavila njegova predsednica Jelka Velički.


Ljubljana, 21. oktobra 2021 – V petek, 22. oktobra, bo v Državnem svetu (DS) potekal posvet z naslovom Politizacija slovenskih vrtcev in šol? v organizaciji Komisije DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport. Vsebina razprav bo osredinjena na del novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov vrtcev, šol in dijaških domov. O možnih učinkih predlaganih sprememb, ki posegajo v koncept organizacije in vodenja vrtcev in šol, bodo razpravljali Mojca Škrinjar (poslanka Državnega zbora, v imenu predlagateljev novele), predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Slavko Gaber (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani), prof. dr. Damijan Štefanc (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) in znan. sod. dr. Mitja Sardoč (Pedagoški inštitut).

Na dogodku bo podrobneje stališče Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) o spremembi, ki po oceni sindikata radikalno posega v sestavo svetov zavodov, predstavila njegova predsednica Jelka Velički. O tem vprašanju se je sicer že odvila razprava tudi na seji Glavnega odbora SVIZ v začetku tega meseca, ko so njegovi članice in člani ocenili in izpostavili, da je predlagana sprememba izraz popolnega nezaupanja politike v učiteljstvo. SVIZ omenjeni spremembi kategorično nasprotuje in je poslanke in poslance Državnega zbora že pozval, naj predlog določb, ki se nanašajo na sestavo svetov zavodov, umaknejo iz obravnave. Obenem je GO SVIZ na omenjeni seji, izvedeni na svetovni dan učiteljev, po razpravi o problematiki (spreminjanja) sestave svetov zavodov in v povezavi s tem o imenovanju vodstev vrtcev in šol še sklenil, da bo sindikat– če poslanci ne bodo prisluhnili pozivu k umiku predloga iz postopka sprejemanja – začel med članstvom in zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju zbirati podpise proti očitni politizaciji slovenskih šol in vrtcev. V naslednjem koraku pa bo sindikat, če bo treba, pozval tudi državljanke in državljane, zlasti pa starše, da se s podpisi pridružijo nasprotovanju. Če bi bila kljub očitnemu in utemeljenemu nasprotovanju sprememba določbe o sestavi sveta zavoda v Državnem zboru sprejeta, pa se bo GO SVIZ takoj sestal na izredni seji in takrat odločal tudi o morebitni sprožitvi postopka za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar