Ljubljana, 18. 9. 2019

Pred svetovnim dnevom učiteljev in shodom za podnebno pravičnost

Ljubljana, 18. septembra 2019

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

SVETOVNI DAN UČITELJEV, 5. OKTOBER 2019: ZA VEČ MLADIH UČITELJEV IN UČITELJIC – ZA PRIHODNOST POKLICA!

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) in v množici drugih učiteljskih sindikatov v več kot sto državah po vsem svetu bomo letos 5. oktobra že 26. leto zapored obeležili svetovni dan učiteljev. Ta dan je priložnost, da pokažemo na neprecenljivo vrednost pedagoškega poklica, izkažemo spoštovanje zahtevnemu in odgovornemu delu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter spomnimo na najpomembnejše mednarodne dokumente, ki urejajo status pedagoških delavk in delavcev – na Priporočila o položaju učiteljev (UNESCO/ILO, 1966), Priporočila o statusu pedagoškega osebja v visokem šolstvu (UNESCO, 1997) in Smernice za zagotovitev ustreznih delovnih razmer za zaposlene v predšolski vzgoji (ILO, 2014).
 

Mladih učiteljic in učiteljev vse manj

Geslo letošnjega svetovnega dneva učiteljev »Za več mladih učiteljic in učiteljev – za prihodnost poklica!« (plakat prilagamo tem obvestilom) daje priložnost za poglobljen in nujen razmislek o prihodnosti pedagoškega poklica, saj trendi na globalni ravni kažejo, da se zanj odloča vse manj mladih. Številne države se zato že soočajo z resnim pomanjkanjem, neustrezno usposobljenostjo in vse višjo povprečno starostjo učiteljic in učiteljev na vseh ravneh izobraževanja. Da teh zaskrbljujočih dejstev, kot smo v SVIZ ob različnih priložnostih že večkrat opozorili, nikakor ne more več prezreti niti naša oblast, ponovno kažejo aktualni podatki Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Ta namreč v svoji letni publikaciji Pogled na izobraževanje (Education at a Glance 2019, EAG2019), ki je izšla pred nekaj dnevi, izpostavlja, da se delež  starejših od 50 let, zaposlenih v osnovnih in srednjih šolah, na ravni OECD opazno krepi. V zadnjem desetletju se je tako v povprečju zvišal za 5 %, v Grčiji, Litvi, na Madžarskem, Portugalskem, Poljskem in v Sloveniji pa celo za 13 % in več. V naših srednjih šolah, denimo, je mlajših od 30 let zgolj 5 % učiteljic in učiteljev, medtem ko jih je v starostni skupini nad 50 let skupno 43 %.


Izobraževanju nujno nameniti več sredstev

Navedene zaskrbljujoče številke pritrjujejo upravičenosti vztrajnih pozivov SVIZ-a, naj oblast v Sloveniji izobraževanju oziroma pedagoškemu poklicu nameni več sredstev, da bi lahko naš izobraževalni sistem tudi v prihodnje ohranil doseženo kakovost in da bi poučevanje (p)ostalo privlačna izbira za mlade. Ker na privlačnost pedagoškega poklica – tako na to, da se mladi zanj sploh odločijo, kot na to, da potem v njem tudi ostanejo – neposredno in močno vpliva tudi višina učiteljske plače, se bo morala naša vlada brez odlašanja ustrezno odzvati na dejstvo, da so slovenski učiteljice in učiteljice začetniki na vseh ravneh izobraževanja plačani manj od svojih kolegic in kolegov v državah članicah OECD in EU23. Drugače ni, žal, niti na vseh drugih kariernih stopnjah, prav tako pa učiteljske plače v Sloveniji še zmeraj zaostajajo tudi za prejemki zaposlenih v primerljivih poklicih v javnem sektorju. V SVIZ bomo tudi zato odločno zavrnili vsakršen morebitni poskus vlade, da bi zmanjšala razlike med mlajšimi in starejšimi na enakih delovnih mestih, tako da bi znižala plače slednjih. Vsekakor bomo vztrajali, da se omenjene razlike zmanjšajo, a nikakor ne drugače kot prek zvišanja izhodiščnih plačnih razredov za posamezna delovna mesta, ki so jih deležni uslužbenci in uslužbenke na začetku kariere in ki predstavljajo enega od ključnih razlogov za obstoječe velike razlike na delovnih mestih.
 

SINDIKATI PODPIRAMO BOJ PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM

Ob robu obeleževanja letošnjega svetovnega dneva učiteljev so pri Unescu in Izobraževalni internacionali (Education International, EI) izpostavili tudi ključno vlogo izobraževanja in zaposlenih v vrtcih in šolah v povezavi z okoljsko tematiko. Učiteljice in učitelji na vseh ravneh izobraževanja imajo moč pri mladih spodbujati in krepiti t. i. okoljsko pismenost, tj. povečevati zavedanje o pomenu varovanja okolja, pozivati k pozitivnim ukrepom na tem področju, pomagati prilagajati se na podnebne spremembe. V SVIZ smo aktivnosti za obvarovanje okolja in našega planeta tako odločno podprli že sredi letošnjega marca, ko so na pobudo švedske aktivistke Grete Thunberg v več kot 1.650 mestih v 105 državah potekali okoljski protesti. Takrat smo izpostavili zahtevo, da je nujno vključiti celostno obravnavo okoljskih tematik v učne načrte vse od predšolske vzgoje naprej, hkrati pa smo napovedali, da bomo vztrajali, da bodo ta vprašanja dobila mesto tudi v novi Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS.  

Pridružite se nam na shodu za podnebno pravičnost 27. septembra!

V skladu s stališči našega sindikata je Izvršilni odbor SVIZ na septembrski redni seji potrdil sklep, da podpremo tudi zahteve Mladih za podnebno pravičnost in da se bomo zaposleni v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi aktivno pridružili »Podnebnemu štrajku: skupaj za podnebno pravičnost«, ki bo konec tega meseca, tj. v petek, 27. 9. 2019, ob 11.55 uri kot v številnih državah po vsem svetu potekal tudi v vsaj devetih krajih v Sloveniji: v Ljubljani bo organiziran na Kongresnem trgu, izpeljan pa bo še v Mariboru, Kopru, Novi Gorici, Novem mestu, Brežicah, Krškem, Litiji in Ormožu (več informacij: https://www.zapodnebnopravicnost.si/).

Sindikalne zaupnice in zaupnike ter članice in člane vas vabimo, da se udeležite protesta v svojem kraju ali v bližini, obenem pa podpiramo, da na dogodkih ob tej priložnosti sodelujejo tudi vaši učenci in dijaki. S tem namenom smo v SVIZ pripravili poseben poziv za vodstva zavodov, naj omogočijo oditi na podnebne proteste čim več zaposlenim oziroma vsaj sindikalnemu zaupniku ali zaupnici. Odsotnost z dela je namreč v tem primeru mogoča le ob soglasju delodajalcev, zato vas prosimo, da tem obvestilom priloženi dopis, izročite svojim ravnateljicam in ravnateljem s prijazno prošnjo, naj skušajo delo na dan protesta 27. 9. 2019 organizirati tako, da bi lahko na shod odšlo čim več zaposlenih, po možnosti skupaj z učenci in dijaki. SVIZ je poziv, naj podpre podnebni shod in ravnateljem priporoči, naj skušajo aktivnosti ta dan organizirati tako, da bi se shoda lahko udeležilo čim več zaposlenih in tudi skupaj z učenci, naslovil tudi na ministra za izobraževanje dr. Jerneja Pikala. Pomembno je namreč, da z množično udeležbo sporočimo vladam, da morajo začeti uničujoče podnebne spremembe takoj reševati kot krizo globalnih razsežnosti. Tako razumevanje podnebnih sprememb je pred nekaj meseci že sprejel parlament Velike Britanije, nujno spremembo politik, ki naj delujejo proti škodljivim posledicam sprememb podnebja, pa so podprle tudi Mednarodna konfederacija sindikatov (ITUC), Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) ter Izobraževalna Internacionala (EI) in Evropsko združenje sindikatov v izobraževanju (ETUCE). Napovedane aktivnosti in protestne shode podpirajo tudi Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere del je SVIZ, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Pergam. V petek, 27. septembra 2019, se torej vidimo na shodu za podnebno pravičnost, za našo prihodnost!

S spoštovanjem,

Jelka Velički,                                                                  Branimir Štrukelj,
predsednica GO SVIZ                                                   glavni tajnik SVIZ


Prilogi:

- plakat ob 5. oktobru, svetovnem dnevu učiteljev: »Za več mladih učiteljic in učiteljev – za prihodnost poklica!«

- poziv za vodstva zavodov, naj zaposlenim omogočijo udeležbo na shodih za podnebno pravičnost