Ljubljana, 28. 9. 2020

Predlog sprememb normativov za ROID-e

Na spletnem portalu E-demokracija so v rubriki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) od minulega tedna objavljeni predlogi sprememb in dopolnitev pravilnikov o normativih in standardih za delovno mesto računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti (OŠ in OŠPP) oziroma vzdrževalca učne tehnologije V s srednjo strokovno izobrazbo/vzdrževalca računalniške opreme z visoko strokovno izobrazbo VII/1 (to delovno mesto se uvaja na novo, in sicer v vrtcih in OŠPP). Predloga sprememb normativov in standardov za to področje oziroma zaposlene v srednjih šolah še ni, a naj bi ga ministrstvo že pripravljalo.

Besedila predlogov sprememb in dopolnitev za posamezne ravni vzgoje in izobraževanja najdete na naslednjih povezavah:

- predšolska vzgoja: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11632

- OŠ: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11487

- GŠ: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11618

-   OŠPP: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11620

DODANO NAKNADNO, ROK ZA ODDAJO PRIPOMB JE 13. 10. 2020!:

Dvojezična srednja šola: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11675

Srednje šole z italijanskim učnim jezikom: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11674

Srednje šole: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11673


V predlogu za osnovne šole in šole s prilagojenim programom gre za izboljšanje predloga obstoječih normativov. Ti so res povsem zastareli, saj so bili oblikovani še v 90. letih minulega stoletja in se od takrat niso spreminjali. V SVIZ na nujnost spremembe opozarjamo že vrsto leto, nazadnje smo to storili z dopisom, ki smo ga na aktualno ministrico naslovili aprila letos.  Normativ za ROID-e je zdaj vezan na število oddelkov, ki so se menjavali v eni računalniški učilnici. Računalniki so bili namreč takrat, ko so normativi nastajali, le v računalniški učilnici. Danes je računalniška dejanskost šol povsem drugačna – računalniki so dejansko v vseh učilnicah. Ob tem je na mestu vprašanje, ali oddelek še vedno pomeni ustrezno enoto za določanje normativa ROID-a. Po Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) mora MIZŠ sindikat izrecno pozvati, naj k predlaganim spremembam poda mnenje. V SVIZ bomo takrat povzeli stališča, ki jih sicer zagovarjamo že dlje časa.

V vrtcih in glasbenih šolah se za omenjeno področje uvaja novo delovno mesto, do zdaj pa so se za tovrstne storitve večinoma sklepale pogodbe z zunanjimi izvajalci. V SVIZ bomo za mnenje o predlagani spremembi povprašali sindikalne zaupnike in širše članstvo, da bi pridobili relevantne informacije, kakšna so opravila omenjenih zunanjih izvajalcev, kaj vrtci in glasbene šole potrebujejo ter ali bi predvideni nov tehnični delavec tem njihovim potrebam lahko ustrezno zadostil.

Vse zainteresirane vabimo, da se aktivno vključite in do 8. oktobra (za srednje šole do 13. oktobra) preko zgoraj navedenih povezav predlagateljem (MIZŠ) tudi neposredno pošljete svoje predloge in pripombe k predlaganim spremembam.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar