Predsednica GO SVIZ

Predsednica GO SVIZ Slovenije v mandatu 2022–2026

Marjana Kolar, ki prihaja iz Vrtcev občine Moravske Toplice, enota Bogojina, kjer je vzgojiteljica in sindikalna zaupnica SVIZ od leta 1997, članica sindikata pa je vse od njegove ustanovitve leta 1990, je v svojem programu ob kandidaturi za funkcijo predsednice glavnega odbora sindikata zapisala, da bo spoštovala in upoštevala Statut SVIZ, Načela in cilje SVIZ Slovenije, Programske usmeritve SVIZ Slovenije, sklepe kongresa, glavnega in izvršilnega  odbora, razvijala in ohranjala sodelovanje na vseh ravneh sindikata, pozitiven odnos do dela, konstruktiven, profesionalen in spoštljiv dialog z ničelno toleranco do nasilja, spodbujala povezovalen odnos med predsedniki sindikalnih konferenc, predsedniki območij, njihovimi člani in članicami, članicami in člani glavnega odbora ter zaposlenimi v strokovni službi SVIZ. Dodatno je izpostavila, da se bo zavzemala za medsebojno solidarnost, za ohranitev že pridobljenih socialnih pravic, za krepitev kakovostnega javnega šolstva, za izboljšanje položaja vseh članov sindikata v vseh plačnih skupinah. Poudarila je, da bo spodbujala tudi sodelovanje s Konfederacijo sindikatov javnega sektorja (KSJS), z ostalimi sindikati v državi in sindikati s področja izobraževanja in kulture v tujini. Izpostavila je še zavedanje, da je pred njo odgovorna naloga in da bo mogoče ohranjati ugled našega sindikata in ga še krepiti le s skupnim delom in sodelovanjem: »Uspelo nam bo s strokovnostjo, z medsebojno solidarnostjo, z varovanjem ekonomskega in socialnega položaja, s samostojnim opredeljevanjem do družbenega dogajanja doma in v svetu. V času epidemije covida-19 smo dokazali, da zmoremo skupaj doprinesti k boljšemu napredku v vzgoji in izobraževanju, zato bom tudi v prihodnje našo vlogo še okrepili. Naša moč je v dobri povezanosti in organiziranosti.«

Marjana Kolar je bila za predsednico sindikata v mandatu 2022–2026 izvoljena soglasno na seji Glavnega odbora SVIZ 10. januarja 2023.