Predsednica GO SVIZ

Predsednica GO SVIZ Slovenije v mandatu 2018 - 2022

Jelka Velički prihaja z Osnovne šole Antona Aškerca v Velenju, kjer je zaposlena kot učiteljica razrednega pouka. Članica Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) je od leta 1991, organizacijske in sindikalne izkušnje pa dejavno pridobiva od leta 1998, ko je postala sindikalna zaupnica in bila hkrati izvoljena za predsednico Območnega odbora SVIZ Velenje. Obe funkciji opravlja tudi v tem mandatnem obdobju, torej že šestič zapored. V aktualnem mandatu (2018 - 2022) je tudi predsednica Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih.
Jelka Velički, predsednica GO SVIZ Slovenije (v mandatnem obdobju 2018-2022)