Ljubljana, 19. 3. 2018

Predsednik vlade v odstopu sprevrača resnico

sporočilo za medije!

 

PREDSEDNIK VLADE V ODSTOPU SPREVRAČA RESNICO

Trditev dr. Mira Cerarja, da naj bi dogovorjena zvišanja presegla plače zdravnikov in visokošolskih učiteljev, je povsem neresnična in kaže, kako slabo pozna plačna razmerja v javnem sektorju.

 

Ljubljana, 19. marca 2018 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) presenečen ugotavlja, da predsednik vlade v odstopu dr. Miro Cerar zadnji dan mandata aktualne vlade v Državnem zboru RS zavaja poslanke in poslance, ko trdi, da je SVIZ na zadnji dan pogajanj prihajal z novimi zahtevami po še višjih plačah. SVIZ in vladna pogajalska skupina, ki jo je vodila generalna sekretarka vlade mag. Lilijana Kozlovič, sta prejšnji ponedeljek, 12. 3. 2018, o vseh bistvenih stavkovnih zahtevah SVIZ dosegli soglasje. Soglasje je v celoti odražalo dogovor, ki je bil nekaj ur prej usklajen pri predsedniku vlade, ob navzočnosti vodij obeh koalicijskih partnerjev. Mešana vladno-sindikalna skupina je pripravila čistopis dogovora, ki pa ga glavna vladna pogajalka zaradi nasprotovanja drugih sindikatov ni želela več podpisati. Na pogajanjih smo se uskladili o višini zvišanj na vseh ključnih delovnih mestih v vzgoji in izobraževanju, od vrtcev do univerz, o ustreznem vrednotenju razredniškega dela, o ustreznejšem vrednotenju kariernega razpona strokovnih delavcev in preprosto ne drži, da bi SVIZ dodajal kakršnekoli zahteve. Res pa je, da je SVIZ vladnemu predlogu, da bi se zadnji del dogovorjenih zvišanj izplačal šele septembra leta 2020, nasprotoval in je vztrajal, da se izvedejo še v letu 2019.

Trditev dr. Mira Cerarja, da naj bi dogovorjena zvišanja, ki jih je tudi sam potrdil na koalicijskem vrhu, presegla plače zdravnikov in visokošolskih učiteljev, pa je povsem neresnična in govori o tem, kako slabo predsednik vlade v odstopu pozna plačna razmerja v javnem sektorju. Z dogovorjenimi in usklajenimi zvišanji plač učiteljev in drugih strokovnih delavcev z univerzitetno izobrazbo namreč ne bi nadoknadili niti polovice zaostanka za povprečno plačo uradnikov z enako izobrazbo – plača le-teh v primerjavi z omenjenimi zaposlenimi trenutno znaša v povprečju 500 evrov bruto več, da o zaostankih, ki jih imajo zaposleni strokovni delavci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in prav tako na univerzah,  za plačami zdravnikov niti ne govorimo. Predsednik vlade je z odstopom, ki mu baje koristi na volitvah, preprečil končanje pogajanj. To škodi veliki večini zaposlenih v javnem sektorju, še zlasti pa strokovnim delavkam in delavcem v vzgoji in izobraževanju, katerih delo je bilo v času krize izrazito razvrednoteno.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar