Ljubljana, 15. 7. 2019

Predšolska vzgoja v Evropi

Na svoji spletni strani so pri Eurydice Slovenija delili informacijo o izidu nove, druge izdaje poročila Pomembni podatki o predšolski vzgoji in varstvu v Evropi (Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe 2019) (pdf, en), ki prikazuje napredek na ključnih področjih kakovosti, kot so opredeljena v Priporočilu Sveta o sistemih predšolske vzgoje in varstva.

Poročilo vsebuje številne podatke in informacije – podatki so za šolsko leto 2018/19 – o izobraževalnih politikah in praksah na področju predšolske vzgoje in varstva (ECEC), ki predstavlja temelje za vse nadaljnje učenje in razvoj.

V poročilu je poudarjen pomen vključenosti v predšolsko vzgojo kot enega najboljših načinov za povečanje pravičnosti in enakosti v družbi, podatki pa razkrivajo, da univerzalni dostop, visoka kakovost in enovitost storitev celotne predšolske vzgoje in varstva v številnih evropskih državah še niso doseženi.

Prvi del poročila prinaša celosten opis predpisov in smernic, ki urejajo predšolsko vzgojo in varstvo v evropskih državah. Prikazuje medsebojno povezanost različnih politik, ki vplivajo na življenje otrok in njihovih staršev, in vsebuje kazalnike o upravljanju, dostopu, osebju, pedagoških smernicah ter evalvaciji in spremljanju. V drugem delu pa je mogoče najti nacionalni pregled glavnih značilnosti ter diagram strukture prevladujočih oblik predšolske vzgoje in varstva vsakega od 43 izobraževalnih sistemov v 38 evropskih državah, ki sodelujejo v programu EU Erasmus+ (to so države članice EU, Albanija, Bosna in Hercegovina, Švica, Islandija, Lihtenštajn, Črna gora, Severna Makedonija, Norveška, Srbija in Turčija).

V poročilu je poudarjen pomen vključenosti v predšolsko vzgojo kot enega najboljših načinov za povečanje pravičnosti in enakosti v družbi, podatki pa razkrivajo, da univerzalni dostop, visoka kakovost in enovitost storitev celotne predšolske vzgoje in varstva v številnih evropskih državah še niso doseženi. Poročilo v angleškem jeziku je v celoti dostopno na tej povezavi: Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe 2019 (.pdf, ang.).