Ljubljana, 10. 7. 2023

Predstavnica Sviza podpredsednica upravnega odbora ARIS

V začetku julija, 4. 7. 2023, je v prostorih Univerze v Ljubljani potekala konstitutivna seja upravnega odbora Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Za predsednika upravnega odbora ARIS je bil izvoljen dr. Zoran Ren, za namestnico predsednika pa dr. Marta Klanjšek Gunde, višja znanstvena sodelavka, ki deluje na področju znanosti o materialih in njihovi uporabi v sodobnih izzivih. Članice in člani upravnega odbora ARIS so: dr. Stojan Sorčan, dr. Jernej Štromajer, dr. Egon Pelikan, dr. Andreja Gomboc, dr. Nataša Vrh, dr. Tatjana Zagorc ter Žiga Lampe. S konstituiranjem je začela teči dveletna mandatna doba upravnega odbora ARIS.

Imenovanje naše kolegice, sindikalne zaupnice na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, za namestnico predsednika upravnega odbora Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture s ponosom pozdravljamo!

Dr. Marta Klanjšek Gunde je sindikalna zaupnica SVIZ-a na Kemijskem inštitutu in konstruktivno sodeluje z vodstvom inštituta pri reševanju problematike in organizacije znanstvenoraziskovalnega dela. S svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem pomembno sodeluje tudi pri aktivnostih SVIZ-a na področju visokega šolstva in znanosti.

dr. Marta Klanjšek Gunde

Raziskovalni uspehi izr. prof. dr. Marte Klanjšek Gunde se kažejo v njenih številnih kakovostnih objavah, ki so visoko citirane, obenem pa so pomembne tudi njene izkušnje vodenja mnogih uspešno zaključenih nacionalnih in mednarodnih projektov. S svojim znanjem je pomembno prispevala k uvedbi doktorskega študija na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, pod njenim mentorstvom pa je svoje doktorske študije zaključilo kar nekaj doktorandov.

Kot ugledna znanstvenica, ki zelo dobro pozna področje in problematiko, se bo dr. Marta Klanjšek Gunde kot podpredsednica ARIS zavzeto borila za kakovostno izvrševanje nalog agencije za zagotavljanje podpornega okolja znanstvenoraziskovalnemu in inovacijskemu delu, ki bo omogočalo in zagotavljalo napredek družbe.