Ljubljana, 12. 11. 2018

Prvo srečanje z novim ministrom za kulturo

SVIZ je ob izvolitvi Dejana Prešička na funkcijo ministra za kulturo septembra letos nanj naslovil čestitke in predlagal srečanje, do katerega je nato prišlo v ponedeljek, 12. novembra. Srečanje sta s strani SVIZ-a vodila glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj in predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij (SKKO) mag. Mojca Jenko, na njem pa so v imenu sindikata sodelovali še člani predsedstva sindikalne konference.

Za vsebino sestanka je SVIZ predlagal pogovor in izmenjavo stališč o problematiki vrednotenja dela v kulturi in o problematiki financiranja zavodov na področju kulture. Sindikat je odprl še vprašanje načrtovanih sprememb zakonodaje in ostalih predpisov na področju kulture v aktualnem mandatu, predlagali pa smo tudi, da bi na prvem srečanju opredelili tudi načine medsebojnega sodelovanja, socialnega partnerstva in socialnega dialoga v pravkar začetem mandatu. Na srečanju se seveda nismo izognili niti vprašanju stavke v kulturi, o izvedbi katere in priključitvi kulturnikov stavkovnemu dnevu 5. decembra se prav v teh dneh opredeljujejo članice in člani SVIZ ter ostali zaposleni v kulturi.

Minister za kulturo Dejan Prešiček je uvodoma poudaril, da so on in sodelavci ministrstva pripravljeni na sodelovanje, zlasti za dobro zaposlenih v kulturi, ki so se v letih krize znašli v zelo nezavidljivem položaju in se doslej še niso izvili iz tega. Izjavil je še, da si na tokratnem spoznavnem srečanju obeta dogovor o načinih sodelovanja in vodenja socialnega dialoga ter partnerstva med ministrom in našim sindikatom.

Po predstavitvi prisotnih kolegov sta mag. Mojca Jenko kot predsednica sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ in glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj izpostavila prvo zelo perečo problematiko – vrednotenje dela zaposlenih v kulturi in odločitev na temelju le-te, da o pridružitvi decembrski stavki glasovanje izvedejo tudi kulturniki. Na pobudo SKKO je namreč Glavni stavkovni odbor SVIZ-a odločil, da se tudi med zaposlenimi v kulturi izvede opredeljevanje o izvedbi stavke, saj je nezadovoljstvo z materialnimi ter kadrovskimi pogoji tudi v kulturi zelo veliko. Problematika je podobna kot v izobraževanju ter položaj v luči primerjav s podobnimi delovnimi mesti v preostalem javnem sektorju podobno nepravičen, saj je tudi v kulturi že samo izhodišče v plačnem sistemu za strokovnjake z univerzitetno izobrazbo zelo nizko (30. plačni razred), obenem pa so možnosti za napredovanje zelo omejene in najvišje nazive doseže le majhen delež zaposlenih, medtem ko so ti pogoji v zdravstvu in državni upravi manj zahtevni. Glavni tajnik SVIZ je zato ministra za kulturo pozval, naj zaposlene v kulturi podpre pri njihovih zahtevah in prizadevanjih za ureditev položaja.

V nadaljevanju so prisotni izmenjali informacij glede sistema strokovnih napredovanj, anomalij v njem in možnih rešitev, obenem pa spregovorili tudi o potrebnih proračunskih sredstvih, da bi MK lahko ustrezno uresničevalo naloge in izpolnjevalo obveze. Mojca Jenko je ob tem izpostavila, da je v kulturi poleg (pre)nizkih plač, nezadostnega financiranja programov in prenizkih sredstev za investicijsko vzdrževanje infrastrukture posebna težava tudi kadrovska podhranjenost, posledica česar se kaže tudi v izkoriščanju mladih in prekarnih sodelavcev. Glavni tajnik SVIZ pa je opozoril, da je kulturni resor v času krize vztrajno dobival manj sredstev ter se soočil tudi s prepovedjo zaposlovanja, česar pa doslej (še) ni dobil nazaj in aktualna koalicijska zaveza o 0,5 odstotka BDP za resor se zdi v tej luči pozitivna, a SVIZ je ob tem zanimalo, ali imajo minister in sodelavci načrt, kako to zavezo tudi udejanjiti. Minister je povedal, da trenutno resorju primanjkuje približno 30 milijonov evrov, da bi z njimi lahko pokrili obstoječe potrebe in dolžnosti, medtem ko je načrt, da se do konca mandata kulturi vrne odvzeta sredstva ter da bi takrat prišli vsaj do 209 milijonov evrov proračuna, kolikor jih je kultura že dobivala (leta 2011). Minister je povedal, da bo vztrajal, naj se koalicijska pogodba in v njej zapisanih pol odstotka BDP za kulturo spoštuje, hkrati pa dodal še, da se žal s kadrovsko podhranjenostjo ne srečujejo zgolj zavodi v kulturi, temveč tudi kulturno ministrstvo samo.

V zaključnem delu srečanja je državni sekretar na MK Jan Škoberne predstavil še načrte ministrstva glede spreminjanja in sprejemanja zakonodaje. Zagotovil je vključenost deležnikov in zainteresirane javnosti v ustreznih fazah postopka priprave zakonodajnih predlogov, zlasti seveda tistih, ki neposredno zadevajo zaposlene. Ministrstvo po besedah sekretarja ne namerava nastopati z enostranskimi odločitvami in sprejemati rešitev brez sodelovanja tistih, ki se jih te spremembe tičejo. Hkrati je predlagal, da bi se predstavniki MK in SVIZ-a redno srečevali, ob pripravljanju sprememb pa tudi dodatno v dialoških in delovnih skupinah.

Ob koncu uvodnega srečanja ministra za kulturo s predstavniki SVIZ-a sta glavni tajnik sindikata in predsednica SKKO ministra seznanila le še s trenutno veljavno sestavo svetov zavodov, kjer imajo zaposleni v njih (le) do tretjine članov oz. svojih predstavnikov, kar pa v praksi, kjer so sveti pogosto 5-članski, pomeni zgolj enega člana s strani zaposlenih. Slednji se zato upravičeno počutijo odrinjene in brez možnosti večjega vpliva ter tesnejšega sodelovanja pri sprejemanju odločitev, ureditev tega vprašanja pa bi bila po mnenju sindikata pomembna in bi pozitivno vplivala k stabilnosti delovanja zavodov s področja kulture. Temu vprašanju bo SVIZ zato tudi v aktualnem mandatu ministra posvečal dodatno pozornost.