Ljubljana, 4. 4. 2019

Predzadnji izobraževalni seminar

V začetku prihodnjega tedna, 8. in 9. aprila 2019, bo v organizaciji SVIZ izpeljan že letošnji peti dvodnevni izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike – v Portorožu se bodo zbrali predstavniki zaposlenih v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Niz tokratnih izobraževanj se bo sicer sklenil s seminarjem za sindikalne zaupnice in zaupnike s področja visokega šolstva in znanosti, ki bo potekal 15. in 16. 4. 2019 v Strunjanu. 

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami se bo začel z nagovorom predsednice sindikalne konference Jelke Horvat, zatem pa bo glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj spregovoril o aktualnem dogajanju, pomembnem za članstvo SVIZ in posebej za članice in člane, zaposlene na področju delovanja omenjene sindikalne konference.

V nadaljevanju dopoldanskega dela dogodka bo strokovni sodelavec za pravne zadeve Jernej Zupančič sindikalnim zaupnicam in zaupnikom odgovoril na najbolj pogosta delovnopravna vprašanja, popoldanski del pa bo namenjen predstavitvi in razpravi o problemih izvajanja nove ureditve delovnega časa učiteljev v praksi, ki ju bo vodila pravnica sindikata Jadranka Zupanc. 

Drugi dan bodo zbrani na izobraževalnem seminarju najprej prisluhnili predavanju Doroteje Lešnik Mugnaioni o nasilju na delovnem mestu, pri čemer bodo v ospredju praktični primeri nasilja, s katerimi se zaposleni soočajo v svojih delovnih okoljih. Dopoldanski del bodo navzoči sklenili v navzočnosti državne sekretarke Martine Vuk in mag. Polone Šoln Vrbinc, vodje Sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki bosta predstavili glavne izzive, prednostne naloge in področja aktivnosti ministrstva ter pozneje odgovarjali tudi na vprašanja sindikalnih zaupnic in zaupnikov. Pred srečanjem je SVIZ ministrstvo že zaprosil, naj se v svojem prispevku opredelijo predvsem do:

-          prenove kariernega sistema zaposlenih (4. naziv, dejanske možnosti zaposlenih do napredovanja)

-          napovedane spremembe vzgojno-izobraževalnega sistema na področju zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

-          urejanja delovnega časa v zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (CIRIUS-i, centri – imajo zaposlene učitelje in šole, vzgojni zavodi).

-          urejanja položaja mobilnih učiteljev za DSP (možnost napredovanja v nazive na DM mobilni učitelji /sprejem program DSP ali sprememba pravilnika o napredovanju/potni stroški za uporabo osebnega avtomobila za službene namene in neenaka obravnava ipd.)

-          sprejemanja pravilnika za pridobivanje strokovnih nazivov pri prehajanju pedagoških delavcev iz socialnovarstvenih zavodov v VIZ zavode (realizacija 105. člena ZOFVI ter 15. člena novele ZOFVI-K).

-          Zakona o vzgojnih centrih (priprava novega zakona, morebitno združevanje vzgojnih zavodov, vključitev SVIZ kot predstavnika zaposlenih v oblikovanje zakona, spremembe področnih normativov).

-          upravičenosti do dodatka za delo z otroki s posebnimi potrebami za drugo neposredno delo v skladu s KPJS (ne zgolj za ure pouka)

-          uveljavitve Zakona o zgodnji obravnavi v vrtcih in priprava potrebnih predpisov (sprememba normativov in vključitev SVIZ)

-          poučevanja kombinacije več stopenj PPVI in upravičenost do dodatka za poučevanje v kombiniranih oddelkih v PPVI (upoštevanje različnih programov in predmetnikov, dvojna dokumentacija …)

-          aktivnosti MIZŠ pri sprejemanju drugih področnih predpisov (ZUOPP-1, normativi ipd.)

Srečanje sindikalnih zaupnic in zaupnikov se bo zaključilo z zborom Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in v okviru le-te z razpravo o temah, ki so v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami najbolj aktualne.

Do konca letošnjih izobraževalnih seminarjev SVIZ za sindikalne zaupnice in zaupnike ostaja še eden, in sicer:

-  izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja visokega šolstva in znanosti (15. in 16. 4. 2019, Strunjan)