Ljubljana, 3. 10. 2019

Pregled izobraževanja in usposabljanja

Evropska komisija je v uvodu v novo šolsko leto 2019/20 v zadnjih dneh letošnjega septembra že osmo leto zapored objavila poročilo Pregled izobraževanja in usposabljanja (Education and Training Monitor 2019), ki prinaša številne podatke o razvoju nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja po vsej Evropski uniji (EU). Ugotavlja napredek posameznih držav pri doseganju ciljev strateškega okvira Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020) za evropsko sodelovanje na teh področjih. Omogoča tudi vpogled v ukrepe, sprejete za reševanje vprašanj, povezanih z izobraževanjem, v okviru evropskega semestra. Pregled ponuja predloge za reforme politik, ki izboljšujejo odzivnost nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja na družbene potrebe in potrebe trga dela. Poleg tega poročilo pomaga opredeliti področja, ki bi za izobraževanje, usposabljanje in spretnosti potrebovala finančna sredstva iz naslednjega dolgoročnega proračuna EU – večletnega finančnega okvira (MFF). Pregled vsebuje primerjavo nacionalnih izobraževalnih sistemov v obliki 28 poglobljenih poročil za posamezne države.

Najnovejša izdaja, ki jo je evropski komisar Tibor Navracsics je 26. 9. 2019 predstavil na drugem evropskem vrhu o izobraževanju, se osredotoča na učitelje. Šteje se, da imajo prav učiteljice in učitelji največji vpliv na učenje v šolskem okolju, Pregled izobraževanja in usposabljanja pa z uporabo novih podatkov prikazuje skupne izzive, s katerimi se srečujejo države članice EU, ki si prizadevajo pritegniti in ohranjati najboljše strokovnjake za poučevanje. Ta izziv bo predvidoma postal še pomembnejši v naslednjem desetletju, ko se bo upokojilo veliko izkušenih učiteljev, je poudaril predstavnik izobraževanja v Evropski komisiji. Pomembna ugotovitev pregleda je, izpostavlja Tibor Navracsics, da si učitelji in učiteljice želijo več boljšega usposabljanja, da bi se lažje spoprijeli z družbenimi in tehnološkimi izzivi. Eden izmed izzivov je, kako čim bolje izkoristiti novo tehnologijo in se hkrati zavedati njenih škodljivih učinkov. Drugi izziv je pomoč pri odpravljanju težav s poučevanjem v kulturno raznolikih razredih.

Najnovejši podatki iz publikacije Pregled izobraževanja in usposabljanja glede naložb v izobraževanje kažejo, da so javni odhodki za izobraževanje na ravni EU na splošno ostali stabilni, medtem ko države članice – tudi Slovenija – v izobraževanje še vedno vlagajo manj kot pred začetkom gospodarske krize leta 2007/2008.

Učitelji in učiteljice si želijo tudi potrditve. Raziskava je pokazala, da jih samo 18 % meni, da preostali del družbe ceni njihov poklic. Poleg plač, ki so na splošno še vedno nizke, je dvig učiteljskega ugleda in avtoritete nuja, ne pa le možnost, je še podčrtal evropski komisar. Pregled kaže tudi, da učiteljev in učiteljic primanjkuje v več državah članicah, zlasti na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike. Odpira pa tudi druga pereča družbena vprašanja, med drugim to, koliko učiteljev in učiteljic bomo v prihodnosti potrebovali, za koliko učencev in učenk. To je vprašanje, ki se ga morajo lotiti oblikovalci politik, še posebej z vidika starajoče se družbe in upadanja podeželskega prebivalstva.

Sporočilo letošnje izdaje je jasno: za ambiciozne reforme potrebujemo samozavestne učitelje in učiteljice, katerih delo se ceni. Boljša podpora učiteljem je ključna za uspeh evropskega izobraževalnega prostora, učiteljski poklic pa je treba narediti bolj privlačen.