Ljubljana, 24. 1. 2023

Preložitev prostestnega shoda

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom

Ljubljana, 24. januarja 2023


POSEBNA OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

PROTESTNI SHOD, SKLICAN ZA 25. 1. 2023, PRELOŽEN

 

Spoštovani,

v drugem tednu tega meseca, 10. januarja 2023, se je 54-članski Glavni stavkovni odbor SVIZ (GSO SVIZ), ki vodi še vedno aktivno splošno stavko v vzgoji in izobraževanju, ki ste jo pred tem februarja lani z več kot 38.000 izglasovali zaposleni v vzgoji in izobraževanju, na izredni seji seznanil z dogovorom, sklenjenim v pogajanjih z Vlado RS – tj. z dogovorom o prednostnem zvišanju plač zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, zvišanju plač mladih raziskovalcev in raziskovalk ter asistentov in asistentk na fakultetah z univerzitetno izobrazbo (VII/2) ter o ovrednotenju strokovnega naziva višji svetnik. Članice in člani GSO SVIZ so na seji hkrati sprejeli zelo pomembno odločitev, da bo naš sindikat 25. januarja 2023 pred poslopjem Vlade RS v Ljubljani organiziral protestni shod, če vladna pogajalska skupina pred tem, tj. do kroga pogajanj, ki so bila dogovorjena za 23. januar 2023, ne bo posredovala pisnega kvantificiranega protipredloga k stavkovnim zahtevam SVIZ o odpravi zaostankov pri plačah vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Včeraj zvečer je Vlada RS pogajalski skupini SVIZ – zatem ko se je temu poprej več mesecev izmikala – predstavila predlog o zvišanju plač vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju posredovala ter tako izpolnila našo temeljno zahtevo. Predloga vladne strani naša pogajalska skupina ni sprejela, a je ocenila, da predstavlja sprejemljivo osnovo za nadaljevanje pogajanj. Glavnemu stavkovnemu odboru SVIZ je zato predlagala, naj protestni shod, ki smo ga v sindikatu napovedali, preloži in pogajalcem omogoči, da sprejemljivo rešitev najdemo »za mizo«. Upoštevaje dozdajšnje pogovore s predsednicami in predsedniki območnih odborov SVIZ, predpostavljamo, da bo glavni stavkovni odbor predlog pogajalske skupine sprejel in na dopisni seji potrdil preložitev protestnega shoda, ki je bil predviden za 25. januarja 2023. O odločitvi vas bomo čimprej obvestili. Novi datum protestnega shoda sindikalnih zaupnic in zaupnikov ter drugih članic in članov iz dejavnosti SVIZ pred Vlado RS bo glavni stavkovni odbor opredelil glede na potek prihodnjih pogajanj.

Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom ter članicam in članom, ki ste se predvidenega protestnega shoda nameravali udeležiti, se iskreno zahvaljujemo. Prav vaša pripravljenost je odločilno prispevala k temu, da se nam je vladna stran v stavkovnih zahtevah približala. A na tem mestu še enkrat poudarjamo, da protestnega shoda ne odpovedujemo, temveč gre zgolj za preložitev le-tega. Na pogajanjih za sklenitev stavkovnega sporazuma o naših osrednjih zahtevah po odpravi zaostankov pri plačah vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ni – z izjemo omenjenega v prvem odstavku teh obvestil – namreč dogovorjeno še nič. Prosimo vas, da zato ohranjate pripravljenost, voljo in odločnost, da se boste protestnega shoda, ko bo ta sklican, udeležili. Vse zapisano seveda velja ob predpostavki, da bo Glavni stavkovni odbor SVIZ na dopisni seji na predlog naše pogajalske skupine preložitev protestnega shoda, ki je bil predviden za 25. januarja 2023, sprejel. V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) smo trdno odločeni, da bomo stavkovne zahteve o odpravi zaostankov pri plačah vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju uresničili, ter bomo za to uporabili vsa legalna in legitimna sredstva, ki so nam na voljo!

 

Z lepimi pozdravi in v solidarnosti,

 

Marjana Kolar, predsednica Glavnega stavkovnega odbora SVIZ

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar