Ljubljana, 23. 12. 2021

Premik najvišjega plačnega razreda za vse

sporočilo za medije!


PREMIK NAJVIŠJEGA PLAČNEGA RAZREDA ZA VSE

Za SVIZ nikakor ni sprejemljivo, da bi se z nesistemskim dvigom najvišjega plačnega razreda izključno za zdravnike in zobozdravnike poseglo v sistem plač v javnem sektorju, ki temelji na primerljivosti delovnih mest.Ljubljana, 23. decembra 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ne nasprotuje napovedanemu dvigu najvišjega plačnega razreda, ki ga lahko dosežejo zaposleni v javnem sektorju, a zavrača vladno namero, da bi premik »stropa« z zdajšnjega 57. na 63. plačni razred omogočila izključno zdravnikom in zobozdravnikom. SVIZ zahteva, da to sistemsko zagotovi za vsa delovna mesta, ki so bila do zdaj primerljiva z delovnim mestom zdravnika specialista, kar v prvi vrsti velja za zahtevna, odgovorna in kompleksna delovna mesta univerzitetnih profesoric in profesorjev ter njim primerljivih raziskovalk in raziskovalcev z doktorati znanosti. Točno takšno določbo vsebuje Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (KPVIZ) iz leta 2002, ki natančno določa razmerja med zdravniki oz. zdravniki specialisti in (visokošolskimi) učitelji. Vlada pozablja ali pa namerno ignorira to – zapisano in iztožljivo - vzpostavljeno razmerje med strokovnimi delavci in zdravniki (1 : 1 med visokošolskimi učitelji in zdravniki specialisti; 1 : 1,23 med strokovnimi delavci z visokošolskoizobrazbo in zdravniki brez specializacije).

Za sindikat ni sprejemljivo, da bi z nesistemskim, enostranskim dvigom najvišjega plačnega razreda izključno za zdravnike in zobozdravnike – ne pa tudi za visokošolske učitelje, znanstvenike in druge, na primer najvišje nazive v kulturi – posegli v sistem plač v javnem sektorju, ki temelji na primerljivosti delovnih mest, za katera je predvideno enako plačilo.

SVIZ zahteva, da se tudi profesorjem in raziskovalcem na univerzah in raziskovalnih inštitutih ter vsem drugim, ki so zaposleni na vrhunskih delovnih mestih, omogoči, da v pogajanjih na enak način kot zdravniki v kolektivnih pogodbah opredelijo višje plače. Prav tako zahteva enake dvige plač, s katerimi se bodo ohranila vzpostavljena razmerja med vrhunskimi delovnimi mesti v zdravstvu, izobraževanju, znanosti in kulturi! Če bo obveljal predlog, da so popravki mogoči le za zdravnike in zobozdravnike, Vlada RS tako zavestno vzpostavlja neenakost zaposlenih pred zakonom, ki naj jo ugotavlja ustavno sodišče. Vlada s povsem nesistemskim in neenakim pristopom do zaposlenih v javnem sektorju mimo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter mimo zakonitega postopka, ki opredeljuje, da se lahko najvišji plačni razred spreminja le prek sveta za sistem plač, zabija zadnji žebelj v krsto obstoječega plačnega sistema. Priča smo popolnoma nenadzorovanemu razpadu plačnega sistema, za kar v celoti nosi odgovornost Vlada RS, posledice neodgovornega ravnanja pa bomo žal plačevali vsi.
 

X X X X X
 


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije