Ljubljana, 26. 1. 2018

Prenaglo spreminjanje krovnega zakona v kulturi

sporočilo za medije!

PRENAGLO SPREMINJANJE KROVNEGA ZAKONA V KULTURI

SVIZ ni bil povabljen k poprejšnji razpravi o predvideni noveli zakona, prav tako ga kulturno ministrstvo ni obvestilo niti o začetku javne razprave.

Ljubljana, 26. januarja 2018 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je v pismu, naslovljenem na ministra Antona Peršaka, izrazil začudenje in razočaranje nad dejstvom, da je Ministrstvo za kulturo RS ta teden, 23. 1. 2018, posredovalo v javno razpravo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK), a ob tem SVIZ kot socialni partner ni bil povabljen k poprejšnji razpravi o predvideni noveli krovnega zakona v dejavnosti. Dodatno je povsem nesprejemljivo, da SVIZ s strani ministrstva ni bil obveščen niti o začetku javne razprave, temveč je o njej izvedel šele iz medijev.

Ob že siceršnji izjemni zapostavljenosti kulture v naši državi in nezadovoljstvu zaposlenih v njej, ki se po nedavnem propadu uveljavitve ustreznejšega vrednotenja strokovnega in umetniškega dela na področju kulture preko sicer že usklajenega in parafiranega aneksa h KP za kulturne dejavnosti, zgolj še krepi, je SVIZ ogorčen, da se kulturno ministrstvo loteva spreminjanja ključnega zakona na tak način in v taki naglici.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar