Ljubljana, 11. 1. 2021

Prepoznajmo nasilje!

Projekt Reagiraj! Nisi sama – nisi sam (https://www.facebook.com/reagiraj/) je nastal v okviru študentske ekipe Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem pod mentorskim vodstvom Marka Gavriloskega, asist. v študijskem letu 2017/2018. V študijskem letu 2019/2020 so projekt prijavili na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije in pridobili financiranje po programu Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK). Projekt v okviru ŠIPK je vodila mentorica doc. dr. Mateja Marovič. Namen projekta je informiranje in ozaveščanje bodočih pedagoških delavcev, pedagoških delavcev v vzgojno-izobraževalnih institucijah in ostale širše javnosti o različnih pojavnih oblikah nasilja, preprečevalnih praksah, postopkih ukrepanja in sodelovanja z zunanjimi institucijami, organizacijami, društvi itd. Kljub temu da se je projekt formalno sklenil, nadaljujejo z izvajanjem novih projektnih aktivnosti. Prihodnje pedagoške delavce želijo nagovarjati, naj ob zaznavi katerekoli pojavne oblike nasilja ukrepajo tudi v vlogi sočloveka in soseda, jih ozaveščati o pomembnosti njihovega duševnega zdravja in duševnega zdravja otrok v času epidemije in najrazličnejših ukrepov s strani države, ki lahko pomembno vplivajo na različne stiske ljudi.

Prav čas epidemije, ki je mnoge posameznice in posameznike zaprl med štiri stene, povečuje stisko žrtev nasilja, ki so zaradi specifičnosti obdobja med drugim postale nevidne za družbene sisteme preventive in pomoči. Zato morajo tako pedagoški delavci kot tudi drugi biti še toliko bolj pazljivi na morebitne znake, da bi lahko žrtvam nasilja pravočasno pomagali in ustrezno reagirali. V ta namen so na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem pripravili video, s katerim želijo tako pedagoške delavce kot širšo javnost seznaniti z rabo mednarodnega znaka, s katerim oseba nakaže, da je žrtev nasilja v družini.

Hkrati predlagajo sprejetje protokola, s katerim bi lahko pedagoški delavci ob zaznavi nasilja nad otrokom pravočasno in ustrezno reagirali v smeri pomoči žrtvam nasilja. Pomembno se jim zdi informiranje, ozaveščanje in opolnomočenje pedagoških delavcev in tudi ostalih služb pomoči (centrov za socialno delo, zdravstvenih organizacij, policije, društev ter organizacij s področja preprečevanja nasilja idr.), da bi v reakcijskem trikotniku lahko pravočasno, ustrezno in povezovalno reagirali tudi v primerih nasilja, ki ga zaznamo na daljavo (primeri šolanja na daljavo). Prav šolanje na daljavo odpira vrsto vprašanj, ko morajo biti pedagoški delavci pazljivejši, saj lahko kakršnekoli spremembe pri posamezniku hitreje spregledajo ali pa se le-te zakrijejo.

Opis mednarodnega znaka kot klica na pomoč za žrtve nasilja: »Proti kameri pokažite odprto dlan, premaknite palec v dlan in ga z ostalimi prsti pokrijte v pest. Če vam nekdo pokaže takšen znak, nujno reagirajte. Ostanite mirni; osebi, ki vam je pokazala znak, ne pišite sporočil, ne govorite na glas o tem, kar vam je pokazala, enostavno le pokličite policijo (113) ali pa za več informacij obiščite uradno stran policije.«

Ko poudarjajo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, se zavedajo številnih pomislekov, zaradi katerih tovrstni znak za prepoznavo nasilja ne bi bil uporaben, a vendarle predstavlja še dodatno možnost, ki jo lahko žrtve izkoristijo. Seveda pod pogojem, da je učencem, dijakom in pedagoškim delavcem ustrezno predstavljen kot možnost klica na pomoč. Na pristojna ministrstva, izobraževalne institucije, društva in nevladne organizacije s področja preprečevanja nasilja ter druge, ki lahko kakorkoli pomagajo, informirajo in ozaveščajo svojo ciljno publiko in tudi širšo javnost, so zato naslovili poziv, naj znak pripoznajo kot eno od možnosti klica na pomoč. Dobrodošle bi bile tudi strokovne podlage za sprejetje protokola ob zaznavi nasilja nad otroki na daljavo (čeprav lahko osnovo predstavlja protokol, ki ga uporabljamo v običajnih razmerah in so vzgojno-izobraževalni zavodi z njim že seznanjeni). Ob tem pozivajo vse pedagoške delavke in delavce, da svoje učence, dijake in študente informirajo o pojavnosti in oblikah nasilja ter jih obvestijo o tej možnosti klica na pomoč. Pri tem je pomembno poudariti resnost znaka, ki se v nikakršnem primeru ne sme zlorabiti, da ne bi izgubil pomena in svoje vrednosti. Za dodatne informacije so dosegljivi na e-naslovu reagiraj@gmail.com.

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar