Ljubljana, 1. 2. 2022

Pričakovanja in zahteve glede plač v javnem sektorju

Na prvi dan februarja sta pogajalska skupina Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja pripravili novinarsko konferenco, na kateri so predstavniki obeh pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja predstavili pričakovanja in zahteve glede zvišanja plač v javnem sektorju ter predstavili aktivnosti, ki jih s tem v zvezi načrtujejo. Izpostavljeno je bilo, da ob aktualnem dogovoru Vlade RS z zdravniki in zobozdravniki glede zvišanja njihovih plač enako obravnavo pričakujejo tudi vsi preostali sindikati javnega sektorja. Ker vladna stran kljub nujni potrebnosti, tudi glede na obveze iz zadnjih pogajanj in po več pozivih sindikatov, ni sama sklicala pogajanj, sta jih skladno s poslovnikom pogajanj sklicali sindikalni pogajalski skupini. Vladno pogajalsko skupino so tako povabili na pogajanja za prihodnjo sredo, 9. februarja. Sindikati za obravnavo na seji pogajalske komisije, na katero vabijo tudi predsednika Vlade RS, predlagajo tudi uvrstitev točke »Spremembe plačne lestvice in razmerij med plačami ter usklajevanje vrednosti plačnih razredov.«

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil vodja ene od sindikalnih pogajalskih skupin Jakob Počivavšek, bodo na pogajanjih vladni strani predstavili svoja pričakovanja in zahteve. Med njimi je tudi dvig uvrstitev vseh delovnih mest v javnem sektorju za šest plačnih razredov, kolikor je bil po Počivavškovih besedah najnižji dvig delovnih mest zdravnikov in zobozdravnikov, dosežen v ponedeljkovem dogovoru. Prav tako bo njihova zahteva, da se omejitev najvišjega plačnega razreda, ki ga je mogoče doseči z napredovanji, odpravi za vse javne uslužbence. Zahtevajo tudi, da se določi avtomatično usklajevanje vrednosti plačnih razredov, in sicer najmanj z inflacijo, od letošnjega leta dalje. Prav tako pričakujejo dvig vrednosti plačnih razredov na način, da se odpravi uravnilovka v spodnjem delu plačne lestvice, da se torej, kot je pojasnil, vrednost najnižjega plačnega razreda dvigne na raven minimalne plače in se nato dogovorijo ustrezna razmerja tudi do višjih plačnih razredov. »Pričakujemo, da se bo vlada na pogajanja odzvala vsaj tako ažurno in konstruktivno, kot je to počela v pogajanjih, ki so se včeraj zaključila, in da bo sprejela tudi ustrezna izhodišča za ta pogajanja, ki bodo na eni strani zagotavljala enakopravno obravnavo javnih uslužbencev in na drugi strani omogočala pogajanje o vseh omenjenih zahtevah,« je dejal Počivavšek.

Po besedah vodje pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja v sindikatih pričakujejo tudi, da bo vlada spoštovala dano zavezo, in sicer da bo glede temeljnih vprašanj plačnega sistema v javnem sektorju dosegla soglasje s sindikati javnega sektorja. Obenem v sindikatih pričakujejo, da se bodo pogajanja začela nemudoma, »v nasprotnem primeru se po sindikatih med članstvom že opravljajo pogovori o zaostrovanju sindikalnih aktivnosti.«

Vodja druge sindikalne pogajalske skupine, pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja, Branimir Štrukelj, pa je opozoril na posledice dogovora z zdravniki. Izpostavil je, da ni mogoče, da se vlada ne zaveda, da je s to enostransko potezo, ki jo je inicirala v interventnem zakonu in včeraj zapečatila z dogovorom z zdravniki, na nek način v temeljih stresla plačni sistem, da je s to enostransko potezo zrušila razmerja med plačnimi skupinami in v resnici pod vprašanj postavila celo obstoječ plačni sistem. Izpostavil je, da je je kljub navedenemu to storila, na podlagi česar Štrukelj sklepa, da jim je očitno povsem vseeno za posledice, ki bodo iz te enostranske poteze sledile. Meni namreč, da bo to za nekaj let državo potegnilo v spopad za novo oblikovanje plačnih razmerij v državi, ki bo mnogo stal vse nas. »Kajti ta lov je sedaj odprt; odprla pa ga je vlada z nerazumnimi, neracionalnimi, protisistemskimi potezami,« je še dodal Štrukelj.
(vir informacije: Slovenska tiskovna agencija)

Vabimo vas k ogledu posnetkov današnje novinarske konference sindikatov javnega sektorja!

Branimir Štrukelj, vodja pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije:

 

Jakob Počivavšek, vodja Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja:

 

Novinarska vprašanja:

 

Komentarji
Vesma franetič
02.02.2022

Iskreno upam ,da vsaj enkrat mi ,ki delamo najtežja dela v zdravstvu ,strežnice,osebni asistenti ...ne bomo v tem izboru 6 plačilnih razredov ....nam to ne pripada ,če nebi bilo nas bi zdravniki plavali v iztrebkih ...

Vaš komentar