Ljubljana, 8. 3. 2022

Prihajajo izrazi podpore stavkajočim

Pred splošno stavko v vzgoji in izobraževanju prejemamo v SVIZ številne izraze podpore - izrečene in zapisane - v naših prizadevanjih za priznanje pomena vzgoje in izobraževanja ter ustrezno ovrednotenje pomembnega dela zaposlenih v vrtcih in šolah po vsej Sloveniji. Ti svoje delo opravljajo odgovorno in predano - z mislijo na to, kako ključen za prihodnost in razvoj družbe je kakovosten vzgojno-izobraževalni sistem. 

Prav vsem, ki nas v naših aktivnostih podpirate, se vsakemu posebej najlepše zahvaljujemo, v nadaljevanju pa objavljamo pisne izraze podpore, ki smo jih do zdaj prejeli. 

Iz podpore Sekcije pomočnic in pomočnikov ravnateljev: "Slovenija mora imeti najboljši vzgojno-izobraževalni sistem na svetu, ker bo vedno le znanje naš največji konkurenčni potencial. In zato potrebujemo najboljše vzgojitelje, učitelje in vodstva šol. Nimamo druge izbire. Zato bomo, tako kot do sedaj, vztrajali pri naših prizadevanjih za izboljšanje statusa zaposlenih v vzgoji in izobraževanju." Klik za dostop do pdf datoteke.

Iz podpore Sindikata kulture in narave Slovenije - GLOSA: "Podpiramo jutrišnjo stavko in vaše zahteve, ker pozivate k odpravi nepravilnosti in popravi krivic, ker želite pravično ovrednotiti delovna mesta in nagraditi delavstvo za prizadevno delo, ker terjate kakovostne in dostopne javne storitve za vse prebivalce Republike Slovenije, ker preprečujete še hujše socialne posledice za zaposlene v javnem sektorju in razpad enotnega plačnega sistema in ker kličete k dostojanstvu ter zaščiti in izboljšavi drugih pravic delavca in človeka." Klik za dostop do PDF datoteke.

 

Iz podpore Sindikata delavcev trgovine Slovenije: "Delo zaposlenih je vsak dan manj vredno in cenjeno. Doplačila do minimalne plače pa so poraz plačne politike. Delo je treba ceniti in zaposlene pošteno plačati, ne pa da so plače v višini socialne podpore." Klik za dostop do pdf datoteke.

Iz podpore Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije: " /.../ Kot družba znanja pa niti nimamo druge možnosti, kot da se opremo prav na intelektualni potencial vzgojiteljev in učiteljev ter tistih, ki so jih prav ti vzgojitelji in učitelji vzgajali in poučevali, zato je podcenjujoč in omalovažujoč odnos predstavnikov politične oblasti nesprejemljiv. Čas je, da vprašanja kakovosti in pravičnosti vrtca in šole, ki predstavljajo temelj družbene prihodnosti, postanejo prioriteta. In čas je, da ljudje, ki si prizadevamo za intelektualno in širše izobrazbeno odličnost te družbe in države, prenehamo biti tarča pritlehnih političnih diskreditacij." Klik za dostop do pdf datoteke.

Iz podpore Zveze svobodnih sindikatov Slovenije: "Čas je, da vprašanja kakovosti in pravičnosti vrtca in šole, ki predstavljajo temelj družbene prihodnosti, postanejo prioriteta. In čas je, da ljudje, ki si prizadevamo za intelektualno in širše izobrazbeno odličnost te družbe in države, prenehamo biti tarča pritlehnih političnih diskreditacij." Klik za dostop do pdf datoteke.

Iz podpore Konfederacije sindikatov javnega sektorja, katere član je tudi SVIZ: " /.../ Zato gre odgovornost za stavko v dejavnosti vzgoje in izobraževanja v celoti pripisati Vladi RS, ki je ponovno pokazala mačehovski odnos do zaposlenih v tej dejavnosti. Nesprejemljivo je tudi, da vlada ignorira nevzdržno stanje v spodnji tretjini plačne lestvice, kjer sega minimalna plača do 24. plačnega razreda in so porušena vsa razmerja, saj prejemajo isto - minimalno plačo zaposleni z različno zahtevnostjo dela, različno stopnjo izobrazbe ter izkušnjami. Nespoštljivo in nesprejemljivo je, da je delovno mesto vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice uvrščeno pod minimalno plačo. Še nižje so uvrščena tudi mnoga druga delovna mesta, zlasti tista iz plačne skupine J." Klik za dostop do pdf datoteke.

Iz podpore Policijskega sindikata Slovenije: "Članice in člani Policijskega sindikata Slovenije se še posebej zavedamo krivic in nepravičnosti, katere je v zadnjem obdobju proti zaposlenim v izobraževanju in vzgoji izvajala aktualna oblast. Glede na to, da ste »stali in obstali« kot zadnji branik poštenosti in pravičnosti v boju za pravice zaposlenih, ne samo v dejavnostih, v katerih imate članstvo, temveč v celotnem javnem sektorju v Republiki Sloveniji, vam izražamo iskren in brezpogojni poklon za vašo odločenost in držo!" Klik za dostop do pdf datoteke.

Iz podpore KSS Pergam: "Ministrica, ki te dni deklarativno poziva k dialogu, ni pokazala niti trohice pripravljenosti na pogovor in tako ni upoštevala niti zakonskega minimuma, ki v času od napovedi stavke do same izvedbe stavke nalaga obema stranema, da storita vse, da se dogovorita o stavkovnih zahtevah in preprečita stavko. To vse pove o njeni iskrenosti in pripravljenosti na socialni dialog. /.../ Današnja stavka je zato legitimen in utemeljen izraz skrajnega nezadovoljstva z odnosom vlade do vzgoje in izobraževanja, do visokega šolstva in do znanosti, torej do dejavnosti, na katerih bi moral temeljiti naš družbeni razvoj, naš zeleni prehod in digitalna preobrazba, naša rast produktivnosti in napredek za večjo blaginjo. Je pa tudi  napoved tega, kar sledi tudi v drugih dejavnostih javnega sektorja, ki bodo skupaj ali vsaka zase zahtevale realizacijo skupnih zahtev in rešitev za težave, ki jih vlada ni pripravljena reševati." Klik za dostop do pdf datoteke.

Iz podpore Sindikata zdravstva in socialnega varstva: "Stavka je kot skrajno sredstvo upravičena (in plačana) takrat, ko Vlada RS krši kolektivne pogodbe – in vlada dejansko krši dogovor s sindikati javnega sektorja z junija 2021, saj vse do danes ni podala svojega predloga glede uskladitve vrednosti plačnih razredov in ureditve ustreznih razmerij v spodnji tretjini plačne lestvice, kjer se višina plač zaposlenih giblje pod ali okoli minimalne plače, pa čeprav se je zavezala k pogajanjem v roku enega meseca od podpisa dogovora, torej do julija 2021. Da minimalno plačo prejemajo vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice, poleg mnogih zaposlenih v plačni skupini J (enako je tudi v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva), je enostavno nesprejemljivo. Nizko plačilo za pomembno delo in delovni pogoji, v katerih opravljajo delo, je barometer standardov in nivoja delavskega boja ter solidarnosti ne le v javnem sektorju, ampak v celotni državi." Klik za dostop do pdf datoteke.

Iz podpore Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije: "Članice in člani SDNSZ se zelo dobro zavedamo pomembnosti nalog, ki jih opravljate v izobraževalnem sistemu, ter naporov, ki jih vlagate za dobro delovanje v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, od predšolske vzgoje naprej." Klik za dostop do pdf datoteke.

Iz podpore ETUCE, Evropskega združenja sindikatov v izobraževanju (poziv predsedniku Vlade RS in ministrici za izobraževanje): "Trdno smo prepričani, da bi si morali predstavniki vlade prizadevati za vzpostavitev stalnega dialoga in trajnostnega ozračja zaupanja s socialnimi partnerji za demokratično, združeno in povezujočo družbo. Skrajni čas je, da prisluhnete učiteljicam in učiteljem ter ne ignorirate več njihovih zahtev." Klik za dostop do pdf datoteke.

 

 

 

Podporo so nam izrazili tudi sindikati zaposlenih v vzgoji in izobraževanju iz regije, sindikati s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Črne gore, Kosova. Hvala!

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar