Ljubljana, 26. 4. 2021

Prioritetno tudi za kulturo

Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v RS, ki je začel veljati 23. 4. 2021 in je ob upoštevanju predpisanih pogojev dopustil ponujanje javnih kulturnih prireditev (gledaliških, glasbenih, plesnih in drugih), je po mnenju SVIZ v navedenih delovnih okoljih izrazito povečal možnost za prenos okužbe. Na predsednika vlade smo zato 26. 4. 2021 naslovili poziv, naj se vsem zaposlenim v ustvarjalni umetnosti prioritetno zagotovi možnost prostovoljnega brezplačnega cepljenja proti covidu-19.

Izrazili smo pričakovanje, da bo vlada sprejela ustrezne odločitve in zagotovila izvedbo prioritetnega prostovoljnega cepljenja proti covidu-19 za najbolj ogrožene skupine zaposlenih v javnem sektorju, kamor zagotovo spadajo tudi umetniški ustvarjalci, torej zaposleni, ki izvajajo gledališko, glasbeno in plesno dejavnost. Prioritetno cepljenje je po mnenju sindikata nujno, saj bo mogoče, dokler ne bo epidemija ustrezno obvladana, le tako zagotoviti stabilnost ter tudi varnost delovanja gledališkega, glasbenega, plesnega in drugega umetniškega programa tako za izvajalce kot končne uporabnike.

Poudarili smo, da je razumno slediti državam, ki so prednostno cepljenje za zaposlene na področju ustvarjalne umetnosti že prepoznale kot pomembno in ga tudi vpeljale. Prav pravočasna precepljenost zaposlenih, ki izvajajo gledališko, glasbeno in plesno dejavnost, proti covidu-19 bi bila po mnenju sindikata glede na njihovo specifično in rizično naravo dela (igranje pihal, trobil, glasno petje in govor oz. izražanje, kjer je povečana možnost izločanja sline ipd., nezmožnost upoštevanja razdalje …) izjemno učinkovit preventivni ukrep za preprečevanje nadaljnjega širjenja okužb in smiselna odločitev, da bi tudi v prihodnje lahko zagotovili čim bolj nemoten potek ponujanja gledališke, glasbene in plesne dejavnosti končnim uporabnikom.