Ljubljana, 21. 3. 2024

Priporočila o učiteljskem poklicu

Organizacija združenih narodov je nedavno organizirala posvet – t. i. panel na visoki ravni o učiteljskem poklicu –, na katerem so mednarodni strokovnjaki pozvali k ukrepanju ob pomanjkanju učiteljic in učiteljev ter predstavili priporočila, kako pedagoški poklic preoblikovati v skladu s potrebami prihodnosti.

»Panel na visoki ravni o učiteljskem poklicu je ustanovil generalni sekretar Organizacije združenih narodov kot odgovor na izzive, s katerimi se soočajo učiteljski poklic in izobraževalni sistemi po vsem svetu, in kot ključno nadaljevanje vrha o preobrazbi izobraževanja leta 2022. Panel sta podprla Mednarodna organizacija dela (ILO) in Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), med 18 člani panela pa so vladni ministri za izobraževanje in delo, predstavniki učiteljskih sindikatov, akademiki, voditelji civilne družbe ter učitelji in študenti z vseh celin.«

Generalni sekretar Organizacije združenih narodov António Guterres je na omenjenem posvetu 26. februarja 2024 v New Yorku poudaril, da so učiteljice in učitelji ključni, kar se tiče ohranjanja največjega bogastva vsake države, tj. znanja prebivalstva. A prav zdaj se soočamo z dramatičnim pomanjkanjem učiteljev po vsem svetu, številni, ki v poklic prihajajo in v njem ostajajo, pa niso deležni ustrezne podpore in stalnega usposabljanja, ki je v hitro spreminjajoči se družbi nujno. Priporočila, ki so tudi ob sodelovanju Mednarodne organizacije dela in Unesca nastajala od prelomnega vrha o preoblikovanju izobraževanja leta 2022, temeljijo na naslednjih temeljnih stebrih: dostojanstvu, človečnosti, raznolikosti, pravičnosti in vključenosti, kakovosti, inovativnosti in vodenju ter trajnosti. V dokumentu je podčrtana potreba po ustreznem vrednotenju in spoštovanju učiteljskega poklica, kar zahteva dostojne delovne pogoje, konkurenčne plače, glas učiteljev pri odločanju ter priložnosti za razvoj in inovacije.

Skladno s priporočili naj bi ustvarili takšno okolje, v katerem bodo učitelji lahko v samem središču sprememb izobraževalnega prostora, da bodo učencem lahko pomagali kritično usvajati znanje ter pridobiti spretnosti in kompetence, ki jih zahteva sodobni čas. Sodelujoči na posvetu so opozorili, da učitelji ne morejo več ostati zgolj posredovalci informacij, temveč morajo z učenci aktivno sodelovati pri pridobivanju znanja. Poudarili so tudi pomen ustreznega financiranja izobraževalnih sistemov in učinkovito vključevanje tehnologije v učenje in poučevanje, saj ima slednja ogromen potencial, dokler podpira delo učiteljev in je pravično integrirana.

Ob aktualnih podatkih Unesca, da bomo do leta 2030 potrebovali približno 44 milijonov osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, da bi dosegli cilje trajnostnega razvoja na področju izobraževanja, morajo biti v ospredju izobraževalne politike vprašanja zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev učiteljev, plač, avtonomije, začetnega usposabljanja in stalnega strokovnega razvoja. Mednarodni strokovnjaki so na posvetu zato obsodili kakršnekoli varčevalne posege v vzgojno-izobraževalni prostor, saj poslabšujejo delovne pogoje v vrtcih in šolah ter zmanjšujejo kakovost izobraževanja. V priporočilih so nadalje izpostavljeni zagotavljanje enakosti med spoloma, spodbujanje trajnostnega razvoja, podpora vodenju in nujnost intenzivnejšega socialnega dialoga.

Priporočila Organizacije združenih narodov o učiteljskem poklicu so v celoti dostopna tukaj – klik.