Ljubljana, 22. 5. 2020

Prispevajte svoj podpis!

Sorodne objave

Ljubljana, 21. maja 2020

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

Ministrica zavrnila dogovor s SVIZ o ustreznem ovrednotenju povečanega obsega dela in upravičenosti do izplačila dodatkov zaradi izpostavljenosti tveganjem ob ponovnem odprtju vrtcev in šol

Ob številnih informacijah, ki smo vam jih iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) posredovali v minulem obdobju, smo vas prejšnji teden seznanili tudi z našimi kritičnimi pomisleki k izvedljivosti priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ob obnovitvi delovanja vrtcev in šol, opozorili na nedorečenosti v okrožnicah, ki jih je ob tem pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport (MIZŠ), podali pa smo tudi nekaj predlogov za izboljšave. Ostro kritiko smo izrazili ob dejstvu, da se je skozi priporočila NIJZ največji del odgovornosti preložil na ramena vodstev in zaposlenih v vrtcih, šolah in dijaških domovih. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec na to nikakor ne bi smela pristati, temveč bi morala vztrajati, da mora odgovornost za odprtje vrtcev in šol na podlagi priporočil zdravstvene stroke v celoti prevzeti država. Naših pravočasnih opozoril o (ne)izvedljivosti navodil, ki so jih prejeli vzgojno-izobraževalni zavodi, na MIZŠ praktično niso upoštevali. V SVIZ smo se načeloma strinjali s tem, da se delovanje vrtcev in šol ponovno vzpostavi, a ob pogoju, da je to v največji možni meri varno za zaposlene, otroke, učence in dijake ter da bo omejitve, ki jih je predvidela zdravstvena stroka, mogoče izpeljati, brez da bi bila pri tem, kot smo že poudarili, vsa odgovornost preložena na izobraževalke in izobraževalce.

Prav tako smo vas že seznanili tudi, da je SVIZ na resorno ministrico naslovil zahtevo za urgentni sestanek, na katerem naj bi med drugim uredili zelo pomembno vprašanje vrednotenja dodatnega dela vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki ga je mogoče predpostaviti ob zdravstvenih priporočilih, ki so bila podana za vrtce in šole. S predstavniki MIZŠ smo se sešli 13. maja 2020, pri čemer je ministrica dr. Simona Kustec to srečanje po pol ure zapustila s pojasnilom, da jo čakajo druge obveznosti (o tem v SVIZ pred sestankom nismo bili seznanjeni). To je do zaposlenih v vrtcih in šolah podcenjujoče že samo po sebi. Pogovor je ob ministričini odsotnosti v nadaljevanju vodil državni sekretar Damir Orehovec. Že pred tem nujnim sestankom smo v SVIZ vsaj 14 dni vztrajno opozarjali, da se bomo morali, preden bo obnovljeno delovanje šol in vrtcev, dogovoriti o enotnem vrednotenju dodatnih obremenitev zaposlenih, da ne bi med zavodi prihajalo do neupravičenih razlik. Na sestanku smo nato zahtevali, da MIZŠ in SVIZ o tem skleneta tudi pisni dogovor, pri čemer smo v sindikatu zagotovili, da bomo do naslednjega dne, tj. do četrtka, 14. maja 2020, pripravili predlog dokumenta, ki naj bi ga nato skušali z ministrstvom uskladiti. Kljub temu da je ministrstvo na sredinem nujnem sestanku soglašalo, da se bomo v petek, 15. maja 2020, ponovno srečali in se dogovorili o ustreznem vrednotenju povečanega obsega dela zaposlenih in upravičenosti do izplačila dodatkov, do katerih bi bili ob ponovnem odprtju vrtcev, šol in dijaških domov zaradi tveganj, ki jim bodo izpostavljeni, upravičeni zaposleni, je MIZŠ besedo prelomilo, saj je ministrica ob prvi seji Ekonomsko-socialnega sveta glavnemu tajniku SVIZ sporočila, da sestanek ne bo izpeljan. Zavrnitev pogovorov nas je neprijetno presenetila in jo je mogoče razumeti zgolj tako, da sta MIZŠ in Vlada RS zaposlenim pred obnovitvijo dela v vrtcih in šolah odrekla pravico, da bi se v skladu s konvencijami Mednarodne organizacije dela z oblastjo dogovarjali o plačilu povečanega obsega dela, ki se bo izvajalo v posebnih okoliščinah. Odveč je poudariti, da je za demokratično državo, ki naj bi spoštovala socialni dialog, takšno zavračanje samega akta oziroma procesa dogovarjanja povsem nesprejemljivo. Ignoriranje socialnega dialoga in poskusi marginaliziranja sindikatov so tudi sicer značilni za aktualno vlado, a ne pomnimo, da bi že kdaj prej katerikoli minister ali ministrica za izobraževanje tako očitno ignoriral legitimne interese zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

V luči zapisanega se je v torek, 19. maja 2020, sestal Izvršilni odbor SVIZ, ki je sklenil, da:

 
1. SVIZ MIZŠ ponovno pozove k sklenitvi pisnega dogovora o plačilu dodatnega dela v posebnih okoliščinah, ki jim botrujejo zdravstvene omejitve zaradi epidemije.
 
2. SVIZ svojemu članstvu v vrtcih, osnovnih in glasbenih šolah, v srednjih, višjih šolah in dijaških domovih posreduje predlog dogovora, ki ga je pripravil sindikat. Članice in člane pozove, da s podpisom izrazijo podporo zahtevi za sklenitev dogovora in hkrati podporo vsebini našega predloga dogovora.
 
3. Če do začetka junija 2020 omenjeni dogovor z MIZŠ ne bo sklenjen, se na izredni seji sestane Glavni odbor SVIZ, ki se odloči o stopnjevanju pritiska. Na tej seji se GO opredeli tudi do ignoriranja dogovora o spremembi pravilnika o napredovanju v nazive (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0072?sop=2020-01-0072, Ur. l. RS, št. 3/2020, 17. 1. 2020).
 

Zbiranje podpisov v podporo zahtevi za ovrednotenje dodatnega dela v posebnih okoliščinah epidemije in ob varnostnih omejitvah

 
Ob v prejšnjih vrsticah predstavljenih okoliščinah se na vas, spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, ter na vse vaše kolegice in kolege obračamo s prošnjo, da s svojimi podpisi podprete zahtevo za ovrednotenje dodatnega dela v posebnih okoliščinah epidemije in ob varnostnih omejitvah, ki smo jo v SVIZ utemeljili v predlogu dogovora, ki smo ga naslovili na MIZŠ. V sindikatu namreč želimo do konca prihodnjega tedna zbrati čim več podpisov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki jih bomo nato predali ministrici dr. Simoni Kustec in tako pokazali našo odločnost v prepričanju, da morajo biti dodatne obremenitve prav vseh zaposlenih v vrtcih, šolah in dijaških domovih ustrezno ovrednotene in plačane. S podpisi bomo okrepili tudi zahtevo, da je v dogovoru z MIZŠ nujno opredeliti dodatek za tveganja, kot to določata Kolektivna pogodba za javni sektor in interventni zakon.
 
Zavedamo se, da so okoliščine za izvajanje sindikalnih aktivnosti in zbiranje podpisov zahtevne, kljub temu pa smo prepričani, da se lahko zanesemo na vas, da boste kot že tolikokrat do zdaj tudi tokrat po svojih najboljših močeh pomagali zbrati podpise med svojimi kolegicami in kolegi, ki so v teh dneh že na delovnih mestih, ter dodatno tudi med tistimi, ki se sicer na delo še niso vrnili, a se jih opisana problematika tiče. V ta namen obvestilom prilagamo tabelo (.DOC, .PDF), ki jo, prosimo, natisnite in nato vanjo zbirajte podpise. Podpise sodelavk in sodelavcev, ki se v tabelo ne morejo podpisati, pa lahko zberete tudi s pomočjo sodobne tehnologije (npr. odsotnim kolegicam in kolegom po e-pošti pošljite ta obvestila in tabelo (.DOC, .PDF), ki si jo lahko natisnejo in vanjo dodajo svoje podatke ter podpis, nato vam jo nato vrnejo skenirano ali kot fotografijo, posneto z mobilnim telefonom). Zaposleni lahko svojo podporo zahtevi SVIZ za ovrednotenje dodatnega dela v posebnih okoliščinah epidemije in ob varnostnih omejitvah izrazijo tudi tako, da na list papirja lastnoročno napišejo: »Podpiram zahtevo SVIZ za sklenitev dogovora glede plačila dodatnega dela v posebnih okoliščinah in vsebino predloga dogovora.« K temu naj čitljivo zapišejo svoje ime in priimek ter se podpišejo. Takšne izjave sindikalnim zaupnicam in zaupnikom nato prav tako lahko vrnejo po e-pošti (skenirane ali kot fotografije). Podpisi vaših sodelavk in sodelavcev naj se torej zbirajo pri vas, vi pa nam jih nato posredujte, in sicer sproti in čimprej. Pomembno je namreč, da z namenom, da bomo lahko tako ustvarili potreben pritisk na MIZŠ, čim več podpisov pridobite in nam jih pošljete do petka, 29. maja 2020 (sicer pa nam vse preostale, naknadno pridobljene podpise seveda pošiljajte tudi še po tem roku).

Podpise nam lahko posredujete na enega od naslednjih načinov:
- z navadno pošto na naslov GO SVIZ, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana, p. p. 196 ali
- skenirane oziroma kot fotografije po e-pošti na naslov: Tanja.Bukac@sviz.si ali
- po faksu na številko 01 244 09 20.

Le z vašo podporo in pomočjo bomo lahko dosegli, da bo oblast ustrezno ovrednotila dodatno delo, ki ga zaposleni v vzgoji in izobraževanju opravljate v zdajšnjih posebnih okoliščinah. Vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo za vloženi trud.

Z lepimi pozdravi,


Jelka Velički, predsednica GO SVIZ

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ
Prilogi:

- Predlog Dogovora SVIZ in MIZŠ o ustreznem vrednotenju povečanega obsega dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter dodatkih
- Tabela za zbiranje podpisov -
.DOC, .PDF

 

 

 

 

Komentarji
Alenka Požarnik
03.06.2020

Podpiram dogovor. Predlagam pa stavkovne aktivnosti zaradi ignoriranja ministrice in ministrstva tudi do dogovora, ki sta ga sklenila minister Pikalo in ga. Jelka Velički in je bil objavljen v uradnem listu. Lahko začnemo zbirati podpise za odstop ministrice!!! Lp, Alenka Požarnik, učiteljica na OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu

Marina Puster
26.05.2020

Podpiram vaš predlog

Valentina Vehovar
26.05.2020

Vaš predlog v celoti podpiram, ker mislim, da je to ignoriranje Sviza nedopustno in kaže na celoten ignorantski odnos vlade do legitimnih zahtev učiteljev.

Sergej
25.05.2020

Dovolj je igranja, komplet politiko zamenjat in vse prejšnje izterjat do centa. Rusko ruleto naj igrajo s svojimi glavami, NE našimi

Slavica Frece
25.05.2020

Predlog dogovora SVIZ in MIZŠ o ustreznem vrednotenju povečanega obsega dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju podpiram.

Aleksandra Kropin
25.05.2020

Podpiram predlog Dogovora SVIZ in MIZŠ o ustreznem vrednotenju povečanega obsega dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Leja
25.05.2020

.

Tanja Šafranko
25.05.2020

Podpiram predlog Dogovora SVIZ in MIZŠ o ustreznem vrednotenju povečanega obsega dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.
Tanja Šafranko, prof.def.

Zlatko Behin
25.05.2020

Omenjeni predlog Dogovora SVIZ in MIZŠ o ustreznem vrednotenju povečanega obsega dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju podpiram.

Dušan Kafol
25.05.2020

Podpiram predlog SVIZa
Dušan Kafol upokojeni prof glasbe

Janja Verbančič
25.05.2020

Tako je edino pošteno!

Vaš komentar