Ljubljana, 24. 5. 2019

Problematika mobilnih učiteljev za DSP in odločanje o stavki

sporočilo za medije!


PROBLEMATIKA MOBILNIH UČITELJEV ZA DSP IN ODLOČANJE O STAVKI

Če MIZŠ ne bo pokazalo interesa za rešitev, se obeta napoved stavke!


Ljubljana, 24. maja 2019 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je včeraj na ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala naslovil pismo z opozorili o specifični problematiki učiteljev, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za premagovanje ovir in primanjkljajev na več lokacijah oziroma zavodih (mobilni učitelji) ter ministra pozval k ureditvi njihovega položaja. SVIZ sicer na to težavo opozarja že več let, a vse doslej s strani pristojnih ni bilo zadostnega interesa za rešitev problematike, zato je sindikat ministra seznanil z aprila letos sprejeto odločitvijo mobilnih učiteljev, da so pripravljeni izpeljati stavko, če se njihov položaj ne bo končno uredil oziroma začel urejati.

V začetku letošnjega aprila je na sedežu Glavnega odbora SVIZ v Ljubljani potekalo srečanje predstavnikov učiteljev, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč (DSP) za premagovanje ovir in primanjkljajev na več lokacijah (mobilni učitelji za DSP). Vodstvo SVIZ jim je predstavilo dozdajšnje aktivnosti in večletna prizadevanja za razrešitev te že predlogo časa pereče in nerešene problematike mobilnih učiteljev, in sicer gre za vprašanja povračila potnih stroškov za uporabo lastnega avtomobila v službene namene v skladu s predpisi, onemogočanje napredovanja v naziv na delovnem mestu mobilnega učitelja s strani MIZŠ, problematiko štetja časa prevozov v delovni čas ter veliko obremenitev delavcev in zahtevo po sistemski ureditvi obveznosti mobilnih učiteljev za DSP. Kljub večletnemu opozarjanju ministrstvo v vsem tem času ni naredilo nobenega koraka v smeri, da bi odpravilo omenjene kršitve in ustrezno uredilo obstoječo problematiko.  

Navzoči na aprilskem srečanju so bili soglasni in odločni, da bo treba, da bi lahko zagotovili prenehanje kršitev pravic in ureditev položaja, zaostriti sindikalne aktivnosti, in sicer po potrebi tudi  z izvedbo stavke  učiteljev, ki izvajajo DSP kot pomoč pri premagovanju ovir in primanjkljajev na več lokacijah. Ta predlog je 9. aprila 2019 podprl tudi zbor sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami SVIZ, ki je istočasno pozval Glavni odbor SVIZ, naj na svoji prihodnji seji sprejme sklep o izvedbi stavke, stavkovnih zahtevah in glasovanju o stavki. Seja GO SVIZ, na dnevnem redu katere bo tudi omenjena točka, bo izpeljana še pred koncem tega šolskega leta, predvidoma v prvi polovici junija.

O ključni problematiki mobilnih učiteljev in njihovi pripravljenosti za stavko je SVIZ državno sekretarko Martino Vuk seznanil na izobraževalnem seminarju za sindikalne zaupnike osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 9. aprila letos. Takrat je sekretarka izrazila pripravljenost za srečanje s sindikatov z nami, zato je SVIZ v včerajšnjem pismu ministru dr. Pikalu predlagal srečanje čim prej oziroma najpozneje do seje GO SVIZ, ko bo na dnevnem redu odločanje o izvedbi stavke.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar