Ljubljana, 9. 4. 2020

Problematika ROID-ov v osnovnih in srednjih šolah

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Simona Kustec, ministrica
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana
gp.mizs@gov.si

 

Ljubljana, 8. aprila 2020

 

Zadeva: Ustrezno vrednotenje rednega dela in povečanega obsega dela računalnikarjev-organizatorjev informacijskih dejavnosti v osnovnih šolah, vzdrževalcev učne tehnologije oziroma računalniške opreme v srednjih šolah v času razglasitve epidemije covid-19 ter ponovni poziv za nujno spremembo zastarelih normativov in standardov
 

Spoštovana gospa ministrica,

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) želimo v dneh, ko vsi živimo in delamo v zelo drugačnih, nedvomno zahtevnejših razmerah, kot smo bili večinoma še donedavna vajeni, posebej izpostaviti pomembno podporo, ki jo vsi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja zagotavljajo skupnosti. V SVIZ dojemamo kot neprecenljivo, da so lahko otroci, mladi in njihove družine zdaj, ko je naš običajni vsakdan v številnih vidikih obstal, ob hitrem odzivu vzgojno-izobraževalnih institucij ohranili prepotrebni stik s poznano šolsko rutino in da lahko nadaljujejo s poukom.

Upoštevaje navedeno želimo v tokratnem dopisu posebej izpostaviti skupino zaposlenih v osnovnih in srednjih šolah, katerih delo je v trenutnih razmerah (in tudi sicer) premalo vidno, a hkrati povsem nepogrešljivo – gre za računalnikarje-organizatorje informacijskih dejavnosti v osnovnih šolah ter vzdrževalce učne tehnologije oziroma računalniške opreme v srednjih šolah. Zaposleni na teh delovnih mestih so bili ključni pri vzpostavitvi ustreznih tehničnih podlag za nemoteno izvedbo izobraževanja na daljavo in v trenutnih razmerah svoje delo opravljajo več kot odlično. V SVIZ smo zato prepričani, da je treba dodatno delo omenjene skupine zaposlenih nujno ustrezno ovrednotiti, in sicer:

- ustrezno priznati in izplačati ure dela preko polnega delovnega časa na podlagi 144. in v povezavi s 145. členom ZDR-1;

 

- upoštevati opravljeno delo pri ocenjevanju redne delovne uspešnosti v skladu z določbami ZSPJS in KPJS, ki jo bodo začeli delodajalci ponovno ocenjevati in izvajati s 1. 7. 2020;

 

- ustrezno priznati in izplačati delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v skladu z določbami ZSPJS in KPJS.

Navedeno pričakujejo tudi naši članice in člani, ki so zaposleni na teh delovnih mestih, saj se na nas dnevno obračajo s pozivi k ureditvi problematike.

V skladu z zapisanim vas torej, spoštovana gospa ministrica, pozivamo, da vodstvom zavodov v obliki okrožnice nemudoma podate navodila za ustrezno ovrednotenje dela zaposlenim na delovnih mestih računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti v osnovnih šolah ter vzdrževalec učne tehnologije oziroma računalniške opreme v srednjih šolah in da za ta namen zagotovite tudi ustrezna finančna sredstva.

Ob tej priliki ponovno izpostavljamo sicer že zelo dolgo navzočo problematiko neustrezne in zastarele ureditve normativov in standardov v pravilnikih o normativih in standardih. Trenutna situacija je več kot očitno pokazala na vse pomanjkljivosti ter na to, da obstoječi normativi in standardi nikakor niso vzdržni. Zaposleni na delovnih mestih računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti v osnovnih šolah ter vzdrževalec učne tehnologije oziroma računalniške opreme v srednjih šolah opozarjajo na ta problem že več kot desetletje, zato vas pozivamo, da se takoj, ko bodo preklicani začasni ukrepi za preprečitev širjenja epidemije covid-19, nemudoma lotimo posodobitve določb o normativih in standardih za delovna mesta računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti v osnovnih šolah ter vzdrževalec učne tehnologije oziroma računalniške opreme v srednjih šolah.

Vaš pisni odgovor in opredelitev do izpostavljenih vprašanj pričakujemo v najkrajšem možnem času.


S spoštovanjem,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar