Ljubljana, 23. 4. 2020

Profesorji in dijaki zahtevajo vključenost v pogovore o maturi

V četrtek, 23. aprila, sta SVIZ in Dijaška organizacija Slovenije izvedla skupno novinarsko konferenco, da bi opozorila na nesprejemljivo prakso šolskih oblasti, ki ne vključuje predstavnikov sindikata in dijakov v pogovore, ki te dni intenzivno potekajo med deležniki o organizaciji in izvedbi spomladanskega roka mature. Spomniti se velja, da je SVIZ pred dnevi šele iz medijev izvedel za načrte oziroma napovedi ministrstva za izobraževanje, da bi se dijaki zaključnih letnikov srednjih šol po prvomajskih praznikih lahko vrnili v šolske klopi z namenom priprave na maturitetne izpite. Šele po našem protestu smo nato prejeli vabilo na prvi sestanek s predstavniki različnih skupin in organizacij (MIZŠ, Državnega izpitnega centra, državnih komisij za poklicno in splošno maturo, NIJZ, ravnateljev …), ki je bil 22. aprila, medtem ko na sestanek dan kasneje predstavnik SVIZ-a že ni bil več vabljen, čeprav je izrazil željo po sodelovanju. Na sestanku v sredo je v imenu SVIZ-a sodeloval predsednik sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških Jože Brezavšček, ki je bil zainteresiran tudi za udeležbo na nadaljevanju srečanj in je to tudi povedal predstavnikom MIZŠ, ki pa ga kljub temu niso povabili na sestanek. Ministrica dr. Simona Kustec je sicer pojasnila, da je bil drugi, četrtkov, sestanek namenjen razpravi o povsem tehničnih vidikih izvedbe mature, kar pa - tudi če bi navedeno držalo v celoti - ne spremeni dejstva, da se ga je predstavnik sindikata želel udeležiti in je ponudil svoje sodelovanje, a mu to ni bilo omogočeno. Jože Brezavšček je še izpostavil, da zaradi neobveščenosti učiteljev, tajnikov maturitetnih izpitov in nekaterih ravnateljev prihaja do negotovosti in zaskrbljenosti.

Da je velika težava neobveščenost, izhaja tudi iz mnogih pisem in klicev posameznikov, učiteljev in šol, ki jih te dni prejemamo na SVIZ. Rdeča nit vseh so izrazi  zaskrbljenosti, ali je maturo mogoče izvesti varno tako za učiteljice in učitelje in strokovne delavce kot tudi za dijakinje in dijake. Ob tem je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj spomnil, da so ravno profesorji in tudi drugi sodelavci (med njimi hišniki, čistilke …) tisti, ki bodo sodelovali pri izvedbi mature, zato izključevanje iz obveščanja in dogovarjanja res ni ne modro ne sprejemljivo.

Glavni tajnik je izpostavil, da pristojni izključujejo učitelje iz dialoga. Na današnji sestanek glede protokolov oziroma o hišnem redu na maturi namreč sindikata niso povabili, češ da gre za posvet tehnične narave. To je po prepričanju glavnega tajnika nedopustno. SVIZ in vsi njegovi članice in člani se ne bodo pustili spraviti v nek pasivni objekt, ki se ga bo s piedestala premikalo sem in tja. Svoj prispevek na novinarski konferenci je glavni tajnik sindikata zaključil s pozivom pristojnim, naj SVIZ kot predstavnika zaposlenih vključijo v razprave, sprejemanje odločitev, naj upoštevajo naše mnenje, sicer bi se lahko konflikt med sindikatom in ministrstvom lahko tudi precej zaostril.

Sodelujoča na novinarski konferenci je bila tudi predsednica Dijaške organizacije Slovenije Maja Kalin. Že na sredinem sestanku je predstavnik SVIZ-a pogrešal zastopnike dijaške skupnosti, saj je beseda tekla o maturi, ki jo bodo opravljali prav oni, torej dijaki; nujno bi bilo, da bi torej tudi oni sodelovali pri odločitvah, kako jo izvesti. Predsednica DOS-a se je obregnila ob izločitev predstavnikov dijakov iz dialoga. »Situacija je za vse nova, skrajno neugodna in težka, še posebej za letošnje maturante,« je opozorila. Zaradi »vsesplošne ignorance naših mnenj« so dijaki po njenih besedah ostali slabo obveščeni.

Problematika glede izvedbe mature je povzročila veliko polemik tako med dijaki, ki si mature želijo, kot tudi med tistimi, ki si je ne. V DOS se zavedajo, da je matura obvezen del srednješolskega in gimnazijskega izobraževanja. Stališče Dijaške organizacije je, naj se matura izvede, ko in če bodo ustrezni pogoji. Maja Kalin je izpostavila tudi potrebo po ustrezni zaščiti tako za maturante kot za profesorje, pa tudi ustrezne pogoje izvajanja priprav na maturo. Spomnila je še, da so med dijaki že pred časom izvedli anketo o izobraževanju na daljavo in o izvedbi letošnje mature, izsledke pa v odprtem pismu posredovali tudi ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport. Pismo je sicer naletelo na pozitiven odziv pristojnih, nekateri ukrepi so bili tudi že sprejeti, med drugim je bil izdan posodobljen maturitetni koledar, podaljšal se je tudi rok za oddajo internega dela. A pozneje so dijaki po besedah predsednice DOS zopet ostali v temi.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar