Ljubljana, 5. 2. 2021

Protest dijakov razumljiva posledica razmer

sporočilo za medije!


PROTEST DIJAKOV RAZUMLJIVA POSLEDICA RAZMER

Ali obstajajo načrti za zahtevno saniranje negativnih učinkov dolgotrajnega izobraževanja na daljavo? Kaj je bilo storjeno, da bi bili vrtci in šole v zdajšnjih razmerah bolje pripravljeni na ponovno odprtje?
 

Ljubljana, 5. februarja 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je včeraj, 4. 2. 2021, izpeljal virtualno srečanje sindikalnih zaupnic in zaupnikov iz srednjih, višjih šol in dijaških domov, in sicer z namenom izmenjati si informacije in stališča o bistvenih aktualnih vprašanjih, povezanih z vračanjem v šole, izvedbo testiranja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju , izplačilom dodatkov za delo v rizičnih razmerah. Pred samo sejo so sindikalni zaupnice in zaupniki o omenjenih temah izpolnili tudi krajši vprašalnik, ob tem pa jih je skoraj 83 odstotkov vseh, ki so na vprašanja odgovorili, izrazilo strinjanje s pobudo, ki se pojavlja v javnosti – in sicer da naj se šole pod ustreznimi pogoji odprejo za vse učence in dijake.

Sodelujoči so se v razpravi opredelili tudi do napovedanega protesta dijakov, pri čemer slednjega velika večina dojema kot izraz nakopičenega nezadovoljstva, stopnjevanja stiske in čustvenih pretresov, ki so posledica že skoraj štirih mesecev izobraževanja na daljavo. Stanje je zaskrbljujoče predvsem v srednjem poklicnem izobraževanju, kjer dijakinje in dijaki ne morejo opravljati prakse.

Sindikalni zaupnice in zaupniki SVIZ iz srednjega šolstva so potrdili potrebo po čimprejšnji vrnitvi otrok v šole, ki pa mora biti pripravljena tako, da bodo tveganja za zaposlene in druge udeležene v vzgojno-izobraževalnem procesu pod nadzorom in še sprejemljiva. Strinjali so se, da Vlada RS – kar je nedavno ugotavljal že glavni odbor sindikata – v času enega najdaljših zaprtij šol v Evropi ni storila nič, da bi bili naši vrtci in šole v zdajšnjih razmerah bolje pripravljeni na ponovno odprtje. Nič, denimo, ni bilo narejeno glede dodatnega prezračevanja prostorov, niso bile postavljene pleksi pregrade ali opravljene druge fizične prilagoditve v razredih, niso zagotovljeni dodatni prostori, ki bi omogočili omejiti stike, ni enojnih miz, medtem pa se na številne zahtevne naloge, ki vse vpletene čakajo pri saniranju negativnih učinkov izobraževanja na daljavo, še niti ne pomisli.

X X X X X


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar